Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jakttrening med retriever

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jakttrening med retriever"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jakttrening med retriever
Hvordan lykkes på hundens premisser?

2 Innlæring Individuelle anlegg Påvirkninger Forsterkninger Betinging
Terskelverdier Motivasjon Påvirkninger Utløsning av atferd Innlærte påvirkninger Forsterkninger Innlæring ved forsterkning Oppmerksomhet – utløsning av atferd – resultat – belønning! Betinging Innlæring av tegn og kommando Overføring Utføre en handling på nye påvirkninger Korrigering Forbudsord og avvenning Individuelle anlegg Terskelverdier Alle hunder har ulike terskelverdier for at en atferd skal utløses. Er dette noe som man bør ta hensyn til i sin trening med hund? Motivasjon Motivasjon er helt nødvendig fra hundens side for at vi i det hele tatt skal kunne arbeide med den, og kreve at den utfører bestemte oppgaver. Motivasjon deles opp i medfødt og tillært motivasjon. Det er vår jobb som eier å dra nytte av den medfødte motivasjonen, og trene hunden vår på en slik måte at den utvikler motivasjon for å gjenta oppgaver vi ber den om å gjøre (dvs. tillært motivasjon). Det sier seg selv at vi derfor må belønne nye oppgaver, slik at det blir fristende for hunden å gjenta oppgaven på den måten vi gjerne vil! Påvirkninger Utløsning av atferd Når vi lærer hunden vår nye ting, må vi påvirke den på en eller annen måte for å få utløst den atferden vi er jakt etter. Enten ved bruk av godbit, kroppsspråk osv. Eks. holde en godbit over hodet på hunden, og dra den litt bakover. Resultat; hunden detter ned i sitt, og vi belønner denne atferden ved å gi godbiten til hunden. Forsterkninger Innlæring ved forsterkning Det som fungerer best med våre retrievere er en forsterkning (dvs. en måte å sette fingeren på den atferden vi er ute etter) som enten er mat eller en gjenstand som kan apporteres. Når hunden utfører riktig atferd, forsterker vi denne atferden med noe hunden setter stor pris på. Tenk etter hva du forsterker, og vær nøye med timingen! Betinging Innlæring av tegn og kommando Korrigering Forbudsord og avvenning

3 Atferdsfunksjoner Hunder har ulike funksjoner som den benytter i omgang med andre hunder og mennesker Funksjonene som brukes mest og som påvirkes ved innlæring og oppdragelse er; Flokkfunksjon Sosiale handlinger - kontakt/samarbeid Jaktfunksjon Søking/fanging Undersøkelsesfunksjon Orientere seg i omgivelsene - nysgjerrighet Forsvarsfunksjonen Forsvar mot omgivelser

4 Apportering – hvilke funksjoner?
Hvorfor er apportering så vanskelig?! Fordi det involverer 3 atferdsfunksjoner hos hunden? Flokkfunksjon – Jaktfunksjon – Flokkfunksjon Hvis motivasjonen for å jakte er høy, kan det være vanskelig å være en større motivator enn jaktlysten og få hunden til å returnere Betinging av innkalling er derfor VELDIG VIKTIG for at apporteringen skal lykkes!! Apportering – hvilke funksjoner? Hvorfor er apportering så vanskelig?! Kan det være fordi apportering involverer 3 atferdsfunksjoner hos hunden? flokkfunksjon (sitte hos fører) jaktfunksjon (løpe etter dummyen) flokkfunksjon (oppsøke føreren med dummyen) Det mest naturlige for hunden er å fortsette av gårde med dummyen (byttet), og gjemme det eller spise det opp! Vi forventer en hel del av vår hund når vi vil den skal returnere med dummyen, og dermed "skru av" jaktfunksjonen. Kan vi forvente at hunden returnerer til oss uten et snev av lydighet (innkalling) og/eller et godt samhold med fører? Hvis motivasjonen for å jakte er høy, kan det være vanskelig å være en større motivator enn jaktlysten og få hunden til å returnere Med våre retrievere vil nok denne delen være lettere enn hos andre hunder, men det er ingen regel som sier at alle retrievere returnerer spontant tilbake til fører med en dummy i munnen… Her kreves det trening uten dummy før man begynner å stille krav når hunden bærer en dummy! Betinging av innkalling er derfor VELDIG VIKTIG for at apporteringen skal lykkes!! En god grunnlydighet, og et godt forhold mellom hund og fører gjør apporteringen langt lettere enn å hoppe over 1. klasse og tro at man kan begynne rett på ungdomsskolen fordi man har en retriever. Vær tålmodig og nøye ved trening av innkalling, og ikke misbruk kommandoen slik at den virker bare nå og da (kom hvis du vil?).

5 Grunnlydighet En jakthund må ha en god grunnlydighet som et utgangspunkt for videre trening Siden jakttrening baserer seg mye på selvstendig arbeid fra hundens side, er man helt avhengig av; God kontakt og godt samarbeid mellom hund og fører Et lederskap som er på plass Grunnlydighet En jakthund må ha en god grunnlydighet som et utgangspunkt for videre trening Hva er grunnlydighet, og hvor mye skal vi kreve? Uttrykket lydighet og lederskap blandes ofte sammen, men en hund kan klart være lydig i bestemte situasjoner uten at lederskapet er på plass! I jaktsammenheng merker man dette i større grad enn ved andre hundeaktiviteter. Å bare være opptatt av at hunden skal lyde oss på trening og ikke i hjemmet, fører ofte til konflikter mellom hund og eier. Kommandoer må bety like mye hjemme som på trening! Siden jakttrening baserer seg mye på selvstendig arbeid fra hundens side, er man helt avhengig av; God kontakt og godt samarbeid mellom hund og fører, og et lederskap som er på plass God kontakt og godt samarbeid etableres raskt når hund og eier er sikre på hvor de har hverandre! En god leder som er rettferdig, inkluderende, forutsigbar og omsorgsfull oppnår en naturlig og god kontakt med sin hund. Et påtvunget lederskap basert på tvang fungerer aldri i lengden, og resultatene blir alltid dårligere enn når hunden ønsker å gjøre en jobb for sin eier.

6 Samarbeid Hund og fører er et team
Hunden er førers forlengede arm på jakt – krever et godt forhold! Hunden må ta kontakt med fører for å utføre en handling Hvordan få et godt samarbeid? Fører er sikker, utfordrende, inkluderende og interessant Fører er flink til å rose hundens riktige handlinger! Fører tar utgangspunkt i hunden som individ og legger opp treningen deretter

7 Forventning Apporteringstrening skaper raskt en hund med forventning
Dummy = jeg skal hente dummyen NÅ!! Hvordan forsøker hunden å påvirke at den får hente dummyen? Piper - bjeffer Stresser - peser Urolig – reiser seg/knaller Hvorfor skjer dette? Hvordan skape noe positivt med forventning? Når forventning blir til negativt stress, lærer hunden dårligere Forventning Apporteringstrening skaper raskt en hund med forventning Forventning fra hundens side er viktig når vi trener, men forventningen må aldri tippe over i stress! Dummy = jeg skal hente dummyen NÅ!! Hvordan opptrer vi når vi trener apportering med vår hund? Får alltid min hund hente dummyen som blir kastet, eller har jeg lagt opp treningen slik at hunden aldri vet når den skal apportere? Hvordan forsøker hunden å påvirke at den får hente dummyen? Piper - bjeffer Stresser - peser Urolig – reiser seg/knaller Har vi skapt en høy forventning av en forutsigbar trening kan slike atferder fort vises. Hvem styrer treningen når dette har skjedd?! Hvordan skape noe positivt med forventning? Forventning er bra og nødvendig! Nøkkelen er å bruke forventningen hos hunden på en slik at måte at all energien hos hunden brukes på en riktig måte. Ved å være uforutsigbar, og skape spennende situasjoner, kan vi som førere få fokuset til hunden bort fra dummyen og over på oss; "Hva skjer? Hvem skal jeg hente? Hva vil du?" Når forventning blir til negativt stress, lærer hunden dårligere Har vi trent feil, og skapt en negativ reaksjon i forbindelse med apportering, vil hele treningen oppleves som negativ. Hunden stresser seg opp, og tar ikke til seg lærdom. Vi kommer inn i en vond spiral, som fører til "problemløsningstrening" - hvor alt dreier seg om avlæring. Ingen god innlæringsmetode!

8 Å lykkes Tren ut i fra det individet man har
Gå aldri ut og tren uten å ha lagt en plan for hva du skal gjøre Ha alltid en backup-plan hvis en øvelse går feil Lag en langsiktig treningsplan og følg denne! Tren i korte økter og gi deg når hunden har lykkes (selv på første forsøk…) Forsterk ønskede handlinger til rett tid

9 Tillit Bygg opp tillit hos hunden ved at hunden alltid lykkes i sine oppgaver ved innlæring Vær rettferdig i bruken av ris og ros – ALDRI mist besinnelsen! Man kommer langt med en hund som mangler talent, men som har betinget tillit til fører! Tillit er noe som lett brytes ned, men som vanskelig bygges opp igjen

10 Signaler Hva er signaler?
Signaler mest brukt ved jakttrening er ved dirigeringsarbeid Gi tydelige og nøyaktige signaler Vær konsekvent i bruken av signaler Gi positiv respons på ønsket handling til dine signaler Beting signalet Krev absolutt lydighet på signaler

11 Timing! God timing med ros og ris er et ”must” ved innlæring av nye oppgaver Hva roser/riser vi egentlig hvis timingen er dårlig? Når bryter vi inn? Når korrigerer vi? Når roser vi? God timing krever en offensiv fører som leser hva hunden kommer til å gjøre… Dårlig timing er et resultat av nøling? Ødelegger jeg for hunden hvis jeg bryter inn for tidlig?

12 Grunnapport Består av mange delmomenter
Del opp øvelsen ved innlæring av apport Grunnapporten tar utgangspunkt i alt retrieverarbeid Grunnapporten MÅ sitte 100% før vi går videre med treningen Det er jo så kjedelig å trene enkel apport - Jeg vil videre NÅ! Hva fører dårlig innlæring av den enkle apporten til?

13 Apport Sitt og bli Løpe ut Plukke opp Returnere Bære
Innlevere/avlevere Sitt = fugl med hjem! Alle delmomentene trenes best hver for seg, for så og settes sammen til den perfekte apportering! Hvis ikke hunden forstår hva vi krever til hvert delmoment, kan vi vel heller ikke bli frustrert og sint på hunden hvis ikke apporteringen sitter 100% i alle situasjoner? For å vise hva som den "ferdige" hunden faktisk skal tåle, kan vi vise hva som kan skje ved for dårlig innlæring;

14 Sitt og bli Kreves ved ulike distraksjoner; Ved for dårlig innlæring;
Eier forlater hunden Andre hunder jobber i nærheten Dummy kastes nær hunden Dummy kastes for andre hunder Ved for dårlig innlæring; Løper etter eier Løper etter andre hunder Knaller etter dummy

15 Plukke opp dummy Kreves ved ulike distraksjoner;
Flere dummyer å velge mellom (felt) Forstyrrelser (kast av dummy) på vei ut og inn Andre hunder i arbeid samtidig (felt, markeringer) Ved for dårlig innlæring; Bytter dummy når det er flere å velge mellom Søke videre med dummy i munnen Glemmer dummy og oppsøker annen hund i arbeid

16 Innlevere/avlevere Kreves ved ulike distraksjoner; Skudd
Kast med dummy for annen hund eller hunden selv Annen hund i arbeid på feltet Ved for dårlig innlæring; Kommer ikke rett hjem til fører Tisser med dummy i munnen på vei hjem Slipper dummy før fører ønsker Gir ikke slipp på dummy til fører Urolig grep Hardt grep?

17 Retrieverens spesialiteter
Markere og huske mange felte vilt La seg dirigere over lange avstander Søke selvstendig på land og vann Arbeide sammen med andre hunder uten å ta bort fokus fra jobben Sitte passivt i ro mens andre hunder arbeider i nærheten Har et stort ønske om å gjøre eier til lags Et gemytt av gull!

18 Markeringer Hund Fører Oppmerksom Konsentrert Godt minne Nøyaktig
Effektiv Fører Bruk terreng bevisst Bruk holdepunkter – f.eks. et tre Tenk på vinden 1 eller flere? Land eller vann?

19 Dirigering Hund Fører Rolig og konsentrert
Oppmerksom på fører – tar gjerne signalene Signal-sikker på land og vann Fører Tren inn signalene for dirigering Repeter og stadfest signalene på land før arbeid på vann Bygg opp tillit for signalene ved alltid å gi belønning i form av dummy eller lignende

20 Søk Hund Fører Selvstendig Systematisk Energisk
Bygg opp søkslyst ved motivasjon Lær hunden et systematisk feltarbeid Legg felt i ulike terreng, skifter, hindringer, land og vann

21 Vannarbeid Hund Fører Sikker i vann Venn hunden til vann som valp
Spontan Markeringer Dirigeringer Søk Fører Venn hunden til vann som valp Tren inn alle momenter på land før det tas med på vann Hunden skal kunne utføre samme oppgaver på vann som på land

22 Flatten som jakthund Kreve absolutt ro som utgangspunkt for alle øvelser Bygge opp konsentrasjonen fra ung alder Absolutt nei-toleranse til stress og piping Sette fokus på jaktlyst og arbeidslyst fra ung alder Sent modne hunder krever at man går sakte fram Langsiktig treningsplan viktig og nødvendig for å lykkes


Laste ned ppt "Jakttrening med retriever"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google