Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LYDIGHETSØVELSEN FRI VED FOT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LYDIGHETSØVELSEN FRI VED FOT"— Utskrift av presentasjonen:

1 LYDIGHETSØVELSEN FRI VED FOT
MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

2 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
INNLEDNING Innlæringsmetodene i denne leksjonen bygger på kunnskaper om hundens (H) atferd. Læringsmetodene er i kontinuerlig utvikling og i takt med genetisk forandring hos H og bygger ikke minst på egne praktiske erfaringer. Leksjonen må ses i samsvar med leksjonene ”atferd og læring” og ”Øvelseslære” i (NKK/NSchK’s instruktørutdanning) samt boken ”Din Hund” av Sven Järverud og Gunvor av Klintenberg Järverud. MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

3 MÅLSETNING MED LEKSJONEN
Gi hundefører (HF) en teoretisk og praktisk innføring i hvordan man lærer opp en hund (H) i øvelsen ”Fri ved fot”. Fra nyinnlæring, til videreutvikling og generalisering. Vite hva som er viktig når man skal føre H i øvelsen ”Fri ved fot”. Forstå viktigheten av å dele opp øvelsen i momenter og hvordan vi setter sammen disse til full øvelse MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

4 HVA ER ØVELSEN ”FRI VED FOT”
Med øvelsen ”Fri ved fot” mener vi at hunden skal: På KO skal H freidig, oppmerksom og rett, følge på HF’s venstre side, i gangartene: Vanlig marsj, springmarsj og sakte marsj. Skulderbladet skal hele tiden være ved HF’s knehøyde og ved holter skal H sette seg selvstendig, hurtig og rett. MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

5 Atferder i øvelsen Fri ved fot
HUNDENS ADFERD Atferder i øvelsen Fri ved fot SOSIALFUNKSJON JAKTFUNKSJON KONTAKTVILJE JAKTLYST FLOKKDRIFT JAKTLEK KAMPLEK MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

6 GRUNNLEGGENDE FORHOLD
Før vi starter innlæring av øvelsen er det viktig at vi har noen grunnleggende forutsetninger på plass. H må ha et forhold til en hjelper/forsterker (godbit, ball, kong, fille eller lignende) Godbit roer mens leke kan skape for høy intensitet. Dette må tilpasses det enkelte individ. HF må vite hvilken type hjelper som skaper den riktige intensitet hos H under den spesifikke treningen H må ha lært seg å kunne ha kontakt med HF, og å kunne opprettholde konsentrasjonen over en liten periode MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

7 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
FASE 1 - NYINNLÆRING Målsetning med fase 1 Lære H at den på KO fot skal: Oppmerksom og i riktig posisjon, følge HF’s venstre side over en anstand på ca. 200 skritt, i alle tre gangarter, med en holdt, og med både høyre-, venstre- og helomvendinger. MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

8 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
FORBEREDELSER HF må kjenne innlæringsveien for fase 1 og gjennom den utløse, betinge og forsterke ønsket atferd. HF må vite hva vi kan/skal spille på for å få utløst ønsket reaksjon, for så å forsterke ønsket reaksjon gjennom belønning. HF må ha vært igjennom leksjonene ”atferd og læring” og ”RIK lydighet”. HF må ha en ”hjelper” som betyr noe for hunden og som skaper den riktige intensiteten. Valg av innlæringssted (miljø) Sette av nok tid til fase 1 MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

9 MOMENTER I ØV. ”FRI VED FOT”
MOMENT 1 - GRUNNSTILLING MOMENT 2 - RETTE FORFLYTNINGER MED HOLDT MOMENT 3 - FORSKJELLIGE GANGARTER MOMENT 4 - VENDINGER PÅ STEDET OG UNDER MARSJ MOMENT 5 – FRI VED FOT GJENNOM GRUPPE Viktig å avklare i hvilken rekkefølge vi lærer inn alle momentene. Hvert trinn øves inn hver for seg iht. leksjonen ”Atferd og læring”, før man setter sammen alle trinnene til en hel øvelse (samordne). MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

10 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
GRUNNSTILLING H skal lære at KO fot betyr å: Komme inn og sette seg rett, på HF venstre side Ved bruk av hjelper ledes H inn på fot, forsterk med hjelper Når H sitter i grunnstilling, gi KO fot, vent til H tar kontakt, forsterk med hjelper Løs opp Gi KO, led H inn, forsterk med hjelper Gjenta KO, vent på kontakt, belønn MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

11 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
GRUNNSTILLING All belønning skal komme fra venstre hand All belønning skal være i venstre lomme Gi alltid KO før ledende bevegelser gjøres Gjenta til H begynner å bevege seg inn uten bruk av ledende bevegelser Når H på KO ”FOT” raskt og rett setter seg på HF’s venstre side, har du nådd målsetningen med moment 1 og kan gå videre til neste moment, ikke før. MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

12 RETTE FORFLYTNINGER MED HOLDT
H skal lære at KO fot betyr å: Forflytte seg ved HF’s venstre side med full kontakt Innta grunnstilling Gi KO fot, løft hjelper, venstre hånd opp mot ansiktet Beveg deg to til tre skritt fremover, belønn Start alltid marsjen med samme fot Ved belønning, beveg gjerne hånden slik at belønningen kommer ned mot H’s venstre side Gjenta til H viser god forståelse, og tar kontakt før ledende bevegelser gjøres MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

13 RETTE FORFLYTNINGER MED HOLDT
Øk antall skritt gradvis før belønning Gjenta til H kan forflytte seg med full kontakt uten hjelper i løftet posisjon Når H kan bevege seg over en avstand med full kontakt, er tiden inne for å lære inn holdt. MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

14 RETTE FORFLYTNINGER MED HOLDT
Etter ca ti skritt gjør du en holdt H ledes i riktig posisjon med hjelper Forsterk med hjelper Pass på at du alltid gjør holdt på samme fot Gjenta øvelsen til H setter seg i riktig posisjon uten at hjelper må benyttes Når H på KO ”FOT” følger HF i rett posisjon og med full kontakt, uten påvirkning, har du nådd målsetningen med moment 2 og kan gå videre til neste moment. MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

15 FORSKJELLIGE GANGARTER
H skal lære KO fot betyr å: Forflytte seg ved HF’s venstre side med full kontakt under alle tre gangartene, vanlig, sakte og spring Innta grunnstilling Gi KO Start marsjen i vanlig tempo Øk til springmarsj Når H er i riktig posisjon, belønn Fortsett springmarsj Endre til sakte marsj MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

16 FORSKJELLIGE GANGARTER
Fortsett sakte marsj Endre til vanlig Når H er i riktig posisjon, belønn Gjenta til H forstår Ved hver endring av gangart gi KO fot Husk å starte og avslutte alle endringene på samme fot Bryt mønsteret, rekkefølgen, belønningen Når H på KO ”FOT” følger HF i rett posisjon og med full kontakt i alle tre gangarter, og setter seg rett uten påvirkning, har du nådd målsetningen med moment 3 og kan gå videre til neste moment MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

17 VENDINGER PÅ STEDET OG UNDER MARSJ
H skal lære at KO fot betyr å: Følge i rett posisjon med full kontakt ved HF’s venstre side i alle typer vendinger Innta grunnstilling Vi lærer inn vendingene på stedet først Gi KO fot Snu mot høyre Led H med hjelper H i rett posisjon belønn Gjenta MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

18 VENDINGER PÅ STEDET OG UNDER MARSJ
Start marsj Etter fem til seks skritt vender du til høyre Led H med hjelper Når H er i riktig posisjon, belønn Gjenta øvelsen Varier belønning Kjør samme prosedyre for venstre, og helt om vendinger Gjenta til H viser forståelse Husk at du alltid starter de forskjellige vendingene på samme fot MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

19 VENDINGER PÅ STEDET OG UNDER MARSJ
Når H på KO ”FOT” følger HF i rett posisjon og med full kontakt i alle tre gangarter, og i alle vendinger og setter seg rett uten påvirkning, har du nådd målsetningen med moment 4 og kan gå videre til neste moment. MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

20 FRI VED FOT GJENNOM GRUPPE
H skal lære at KO fot betyr å: Følge i rett posisjon med full kontakt ved HF’s venstre side gjennom en gruppe personer som er i bevegelse. Innta grunnstilling Gi KO fot Start marsj, rask takt Beveg deg rett gjennom gruppen Om nødvendig påvirk med hjelper Når H er i rett posisjon forsterk med hjelper Gjenta til H følger HF uten påvirkning av hjelper MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

21 FRI VED FOT GJENNOM GRUPPE
Viser H usikkerhet mot gruppa, IKKE KORRIGER!! Kun positiv påvirkning Kjør marsj gjennom gruppa i åttetalls mønster Varier belønning (inne i, etter og før gruppa) Gjenta til H følger HF i riktig posisjon gjennom gruppa i flere mønstertyper uten påvirkning av hjelper Når H på KO ”FOT” følger HF i rett posisjon og med full kontakt i alle tre gangarter, og i alle vendinger, og gjennom en gruppe personer og setter seg rett uten påvirkning, har du nådd målsetningen med moment 5 og kan gå videre å samordne alle momentene i øvelsen fri ved fot MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

22 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
SAMORDNE ØVELSEN Når H kan alle momentene i fase 1, er tiden moden for sette disse sammen til full øvelse ”fri ved fot”. Vi kjører nå alle momentene i sammen, i varierende rekkefølge Varierende belønning Er konsentrasjonen vedvarende (husk at vi ikke kan forvente bedre konsentrasjon fra H, enn ifra HF) Er intensiteten passe, for liten, for høy Tilpass bruk av hjelper Er det noen momenter som ikke fungerer, plukk disse ut og tren dem for seg selv, før de igjen settes inn i full øvelse MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

23 KORRIGERE (GJØRE SIKKER)
For å gjøre H sikker i øvelsen, legger vi inn kontrollerte forstyrrelser under treningen Om H bryter øvelsen, korrigerer vi Korrigeringen skal IKKE være sterkere enn nødvendig og må stå i forhold til forseelsen og hundematerialet Forsterk med hjelper NB! En meget viktig fase i hundens opplæring MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

24 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
UBETINGEDE KRAV I opplæring og trening oppstår det alltid tilfeller der hunden ikke vil utføre en øvelse. Dette må du ikke godta. Når en hund kan en kommando, skal den utføre denne. Må vi anvende tvang, skal denne ikke være sterkere enn at vi oppnår ønsket atferd (handling). Målet er å omdanne tvangen fra at hunden skal, til at den vil så gjerne. MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

25 FASE 2 - VIDEREUTVIKLING
Målsetning med fase 2 Fasen der vi hjelper hunden til å opprettholde ferdighetene som allerede er innlært. Samordner flere øvelser til en større øvelse. Hvis det er nødvendig korrigerer vi hunden MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008

26 Norsk Schäferhund Klub HBU 2008
FASE 3 - GENERALISERING Målsetning med fase 3 Fasen der hunden skal vise de etablerte (lærte) atferdene og ferdighetene i ulike situasjoner og miljø. Tid på døgnet Vær Sted Arranger forstyrrelser og situasjoner for å gjøre hunden sikker i øvelsen. MAL RIK Lydighet Norsk Schäferhund Klub HBU 2008


Laste ned ppt "LYDIGHETSØVELSEN FRI VED FOT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google