Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kreativ bruk av digitale verktøy: resepsjon, produksjon - og kanskje også interaksjon? Karin Dahlberg Pettersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kreativ bruk av digitale verktøy: resepsjon, produksjon - og kanskje også interaksjon? Karin Dahlberg Pettersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kreativ bruk av digitale verktøy: resepsjon, produksjon - og kanskje også interaksjon?
Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå

2 Innhold - hovedpunkter
IKT og språklig utbytte Resepsjon: Lese og lytte Produksjon: Snakke og skrive Interaksjon: Muntlig samhandling IKT og motivasjon Kreativitet og språklig utfoldelse Beskrivelse: Verktøyene gir muligheter til å få elevene i tale og derigjennom få tak i den enkelte elevs stemme. Ideer til motiverende elevaktiviteter presenteres gjennom eleveksempler. Målet med aktivtietene er å skape situasjoner for språkproduksjon der elevene vil føle behov for språk.

3 The Digital Immigrants
”Computers in my world” – Liz 13 år The Digital Natives vs The Digital Immigrants The New Millenium Learners … prosjekt i OECD Somekh, Bridget. (2007) Pedagogy and Learning with ICT

4 Har skolen endret seg? Monitor 2007 Monitor 2009 www.flickr.com/photos
Morgendagens læring og lærende.- ITU Monitor 2007 stilte spørsmålene: Hvor godt forberedt er skolen på de massive endringene som skjer gjennom ny digital teknologi? Hvordan vil ny teknologi påvirke framtidig læring og de lærende? Hvordan kan grunnopplæringen svare på disse utfordringene – både på kort og lang sikt? ITU Monitor 2009 oppsummerer: Tilgjengelige datamaskiner er en forutsetning for læring og undervisning med IKT, men samtidig er det ikke et tilstrekkelig premiss for pedagogisk og faglig bruk av IKT. Det er avgjørende at det samtidig gjennomføres kompetanseheving hos lærere, og at skolen og læreren har utviklet tydelige læringsmål Grunnskolen ligger fortsatt langt etter videregående skole når det gjelder bruk av IKT i det daglige skolearbeidet På alle trinn brukes datamaskinen først og fremst til skriving, men lesing er den aktiviteten som øker mest Det er positiv sammenheng mellom IKT-ansvarlig i full stilling og IKT-bruk i fag Digitale verktøy virker inn på skoleprestasjonene og elevens digitale kompetanse når de brukes på en systematisk, faglig og pedagogisk måte.

5 Se notatark Kunnskapsløftet s. 11, Det arbeidende menneske: “Forestillinger barn danner seg omsaksforhold og sammenhenger, kan være både mangelfulle og forkjærte.” Side 8: Det skapende menneske: Utdanningen skal ikke bare overføre lærdom, den skal også gi elevene kompetanse til å skaffe seg og vinne ny kunnskap.” 9

6 Digital kompetanse Eksempel:
Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Digital skole hver dag. ITU , Photo #933340 Eksempel: Litte Red Riding Hood

7 Forsøkslæreplanen Grunnleggende ferdigheter i faget:
Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget. Det tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møter med autentisk språk. Elevene kan også anvende språket i flere autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kritisk bruk av kilder, opphavsrett og etiske hensyn inngår også i faget fremmedspråk Formål: Bruk av internett gir bl.a. muligheter for kommunikasjon med lærere og elever i andre land Hovedområde – Kulturmøter: Kommunikasjonsteknologi kan være en verdifull ressurs i språklæringen og kan brukes i møte med autentisk språk og knytte forbindelser med elever i andre land Å kunne bruke digitale ferdigheter i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer i for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mqnge tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til å utvikling av språkkompetanse . Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.

8 Forsøkslæreplanen – digitale ferdigheter i kompetansemål:
Kommunikasjon - introduksjonsmodellen: kombinere ord, lyd og bilde manuelt og ved hjelp av digitale verktøy kommunikasjon - progresjonsmodellen: lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Kulturmøter (begge modellene): bruke digitale verktøy til samarbeid og møte med autentisk språk

9 Nødvendige spørsmål: Hvordan kan teknologi stimulere læringsprosessen?
Hva er ønsket læringsutbytte? Hva slags ressurser og kilder vil det bli bruk for?

10 Å lære et fremmedspråk Det lingvistiske perspektivet
Det kognitive perspektivet Det sosio-kulturelle perspektivet Ladder of Knowledge by Subirachs (flickrr.com)

11 Digital kompetanse Google Map

12 Resepsjon - Daily Routines - Hobbies - Sports
Bilde-lyd-tekstordbok, 4. trinn ved Hjortsberg skole: - Daily Routines - Hobbies - Sports Bildetema - en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst og lyd Fra skrift til tale – lytt til avatarens uttale (Voki) International Childrens’ Digital Library

13 Eins, zwei, Papagei, drei, vier, Offizier, fünf sechs, alte Hex, sieben, acht, Kaffee gemacht, neun, zehn, weiter gehn, elf, zwölf, junge Wölf, dreizehn, vierzehn, Haselnuß, fünfzehn, sechszehn, du bist druß

14 ”I’m a three-egg beater
Produksjon ”lage fortellinger ved å kombinere (prog.) / kombinere (intr.) ord, lyd og bilde manuelt og ved hjelp av digitale verktøy” Tverrfaglig prosjekt engelsk / samfunnsfag: Iron Age Tverrfaglig prosjekt naturfag / kunst og håndverk: Fisker Tverrfaglig prosjekt naturfag / morsmål (engelsk): Awesome and Amazing Ants Illustrere og framføre eventyr Little Red Riding Hood Sette musikk og rytme til dikt The Pancake Maker Visuell tolking av lyrisk tekst: Vacation ”I’m a three-egg beater pancake eater; the pancake maker – Super Pancaker” The Pancake Maker av Michael Rosen

15 Interaksjon ”bruke digitale verktøy til samarbeid og møte med autentisk språk” (forsøkslæreplanen) Wikiverktøy som samarbeidsplattform Plattform for partnersøk: Eksempel på eTwinning-prosjekt, 4. trinn ved Spetalen skole. Autentisk kommunikasjon via Skype:

16 Programvare for lydopptak og redigering
Audacity Flere lydfiler (tale / lydeffekter / bakgrunnsmusikk) kan settes sammen til et større produkt, uønsket materiale kan fjernes får tilgang til den enkelte elevs stemme kan lage individuelle oppgaver tilpasset elevenes ferdigheter, sikrer personlig læring kan gi tilbakemeldinger i form av en lydfil Elev Lærer får et verktøy som enkelt gir mulighet for å arbeide med muntlig språk, lesing som egen ferdighet, samt kreative uttrykksmåter kan samle dokumentasjon om elevenes fremgang når det gjelder å kunne uttrykke seg muntlig, for underveisvurdering og fastsetting av sluttkompetanse gir elevene en god mulighet til å vurdere egen fremgang og sluttkompetanse Intervju

17 Opptak: Importer Redigeringsknapper

18 Programvare for tegning og skriving
Tux Paint Et tegneprogram hvor elevene kan kombinere fritegning med skrift og ferdige figurer

19 Ferdige tegninger kan lagres og importeres til f eks Photo Story,
Movie Maker, etc

20 Configure Tux Paint

21 Programvare for sammensatte tekster
PhotoStory Verktøy for multimodale uttrykk, enkel redigering, øving av muntlig og til dels skriftlig språk, åpner for kreativitet, liten filstørrelse, overføringsverdi til produksjon av video Flere digitale ferdigheter integreres – kan være fornuftig å øve inn delferdigheter (må også ha Media Player versjon 10 eller nyere)

22

23 Læreren verktøy for kreative uttrykksmåter
kan skape motivasjon for språklæring differensiering tilgang til elevens stemme dokumentasjon på elevenes fremgang når det gjelder å kunne uttrykke seg muntlig (skriftlig), og elevene kan vurdere egen framgang fremme gode vaner ift. opphavsrett

24 Vi praktiserer Tux Paint og Photo Story
Oppgave: Illustrer / tolk et dikt visuelt. Bruk også virkemidler som egen stemme og musikkuttrykk Faser i arbeidet: 1 Opprett en egen mappe på PC 2 Studer tekst 3 Tegn til teksten i Tux Paint (lagre i opprettet mappe) 4 Importer i Photo Story – husk å lagre prosjektet 5 Lag tekst til bildene 6 Gjør opptak av egen stemme 7 Legg på bakgrunnsmusikk og lydeffekter 8 Lagre det endelige produktet (video)  og så skal produktet lastes opp i kurswikien! 

25 Programvare for opprettelse av en wiki

26 Referanser Liestøl, Fagerjord & Hannemyr Sammensatte tekster. Cappelen Damm Liestøl & Rasmussen Digitale medier. Universitetsforlaget Hauge, Lund & Vestøl Undervisning i endring. IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag Shamburg, C Student-Powered Podcasting. Teaching for the 21st Century. ISTE


Laste ned ppt "Kreativ bruk av digitale verktøy: resepsjon, produksjon - og kanskje også interaksjon? Karin Dahlberg Pettersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google