Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hilde Elise Lundervold og Inga Heggstad Olsvikåsen VGS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hilde Elise Lundervold og Inga Heggstad Olsvikåsen VGS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hilde Elise Lundervold og Inga Heggstad Olsvikåsen VGS
DIGITALE FORTELLINGER fortellinger som sammensatte tekster og annen bruk av Windows MovieMaker Hilde Elise Lundervold og Inga Heggstad Olsvikåsen VGS

2 PLAN FOR ØKTEN Digital fortelling – sjangeravklaring
Å vurdere sammensatte tekster Renates film – personlig digital fortelling (norsk) Linn Kristins film – det faglige i det personlige (samfunnsfag) Regines film – portrett av historisk person (historie) Kristina og Hege sin film + Linda og Helene sin film – Skjønnlitterært program (norsk) Hvordan gjør man det? Workshop

3 HVA ER DIGITALE FORTELLINGER?
Korte, ofte personlige dokumentarfilmer (2-3 min.) produsert av den som selv forteller. En egen sjanger med bakgrunn i den politiske tradisjonen ”giving voice”. Lages gjerne av egne fotografier, tekster og lydopptak (ofte egen fortellerstemme) med enkle videoredigeringsprogram. Kan også inneholde video, musikk, lydeffekter osv. Aktuelle verktøy i prosessen er PC, mikrofon, Windows MovieMaker eller Photo Story.

4 HVORDAN LAGER JEG EN DIGITAL FORTELLING?
Utgangspunktet for historien er en tekst du skriver selv. Teksten skal ikke være lenger enn 300 ord. Filmen skal ikke være lenger enn 3 minutter. Fortellingen skal være personlig, og handle om noe du har opplevd i virkeligheten. Den kan godt handle om noe som har gjort inntrykk på deg.

5 Å VURDERE DIGITALE FORTELLINGER
Hva vurderer vi? Innhold Oppbygging Stemmebruk Hvordan lage vurderingskriterier: Om sammensatte tekster fra læreplanen i norsk VG1: Elevene skal kunne kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner. tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål. bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster.

6

7

8

9 RENATE – ”KJÆRESTEN MIN”

10 RENATE – ”KJÆRESTEN MIN”
Hvordan jobbet du? Var vurderingskriteriene klare? Hva var læringsutbyttet av oppgaven?

11 PROSJEKT I SAMFUNNSFAG : Velferdsstaten og individet
Kompetansemål: - forklare hva som ligger til grunn for velferdsstaten - vurdere utfordringer som velferdsstaten står overfor - gjøre greie for sentrale kjennetegn ved norsk økonomisk politikk Vurderingsform: Digital fortelling Omfang: ca. 5 minutter

12 OPPGAVETEKST VELFERDSSTATEN
Lag en digital fortelling der du med utgangspunkt i eget liv og familiehistorie viser hvordan velferdsstatens grunnide har vært med på å forme livet ditt. Tenk fram i tid og ta utgangspunkt i deg selv for å si noe om hvilke utfordringer velferdsstaten står overfor i framtiden. Knytt minst et av eksemplene du bruker fra eget liv til den norske økonomiske politikken, og vis hvordan denne på ulike måter kan prege livet ditt.

13 DETTE VIL BLI LAGT VEKT PÅ I VURDERINGEN
At bilde/illustrasjon og lydspor henger sammen. At alle delene av oppgaven er besvart. At sammenhengene mellom ditt liv (fortid, nåtid og framtid) og kompetansemålene kommer klart fram. At illustrasjonene til lydsporet er varierte og er med på å utdype innholdet i det som blir fortalt. At stemmebruken er klar, variert og tydelig. At du viser selvstendighet og gjerne originalitet i svaret ditt.

14 LINN KRISTINS FILM: ”VELFERDSSTATEN OG JEG”

15 Linn kristin – ”VELFERDSTATEN”
Hvordan jobbet du? Var vurderingskriteriene klare? Hva var læringsutbyttet av oppgaven?

16 HISTORIE VG2: PRESENTASJON AV EN HISTORISK PERSON
Fra læreplanen: Elevene skal kunne: presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger Presentasjonen skal være en digital sammensatt tekst som består av bilder, lyd og tekst Husk grundig kildeliste til slutt i filmen. Filmene vil bli vist i klassen under arbeid med de ulike kapitlene – fordelt utover året.

17 Vurderingskriterier for portrett av historisk person
Presentasjonen din vil bli vurdert ut fra Om du klarer å presentere en historisk person og diskuterer hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger Om du klarer å bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger. Husk å oppgi kilder. Tekniske elementer (digitale ferdigheter) Presentasjonsteknikk (muntlig, at elementene passer sammen og fungerer som helhet)

18 REGINES FILM: ”DRONNING MARGRETHE

19 REGINE: ”DRONNING MARGRETHE”
Hvordan jobbet du? Var vurderingskriteriene klare? Hva var læringsutbyttet av oppgaven?

20 Skjønnlitterært program norsk vg3 st
Kompetansemål fra læreplanen: Elevene skal kunne sette sammen og framføre et avgrenset litterært program Oppgaven: Sett sammen 2-4 dikt (evt. utdrag fra dikt) i et program i form av en sammensatt tekst som inneholder tekst, bilder, musikk/lyd og tale. Tekstutvalget må godkjennes av faglærer. Tekstene må være bundet sammen av en rød tråd, og denne skal gjøres rede for i en kommentar (ca. 2 min) som en del av filmen, eller et tillegg til den. Tid totalt: 5-15 min. Den røde tråden kan være: Tematikk/innhold Forfatterskap Tidsperiode Form/sjanger

21 Skjønnlitterært program vurderingskriterier
Filmen vil bli vurdert ut fra: lengde Dybde Rød tråd Originalitet Tekstforståelse Etterettelig kildebruk Teknisk kvalitet (lyd/bilde) Tilleggsforslag fra elevene: Klarer eleven få fram stemningen i diktene, og å understreke temaet på en kreativ måte?

22 KRISTINA, HEGE OG CARINA: ”DØDEN ER UFORSTÅELIG”

23 KRISTINA OG HEGE ”DØDEN ER UFORSTÅELIG”
Hvordan jobbet du? Var vurderingskriteriene klare? Hva var læringsutbyttet av oppgaven?

24 Linda og helene ”GUNVOR HOFMO”

25 Linda og helene: ”gunvor hofmo” kommentarspor om den røde tråden

26 Linda og helene ”gunvor hofmo”
Hvordan jobbet du? Var vurderingskriteriene klare? Hva var læringsutbyttet av oppgaven?

27 Windows MovieMaker Windows MovieMaker er et enkelt redigerings- program som kommer med Windows XP og Vista. Programmet finnes på de fleste maskiner som har Office-pakken (unntak: Windows 7), og kan ellers lastes ned gratis fra nettet. I Movie Maker kan man spille inn lyd, sette sammen bildemateriale og videosnutter, legge på musikk, titler og tekst. Audacity er et klippeprogram for lyd som kan lastes ned fra nettet i tillegg. Den gjør det mulig å legge på flere lag med musikk enn det Movie Maker tillater. Alternativt verktøy: Photo Story, som er enklere i bruk og kan lastes ned gratis fra nettet.

28 NOEN VIKTIGE PUNKTER Less is more – ikke drukn historien i effekter
Opphavsrettigheter og publisering Lagre som prosjekt vs lagre som film Bilder og lyd må være lagret på PC – derfor smart å jobbe på en PC hele tiden Lyd og videofiler finner du igjen i mappen ”intern video” (Vista: ”videoer”) Musikk og tale samtidig – en utfordring – kan løses med eget lydredigeringsprogram, men er også mulig å få til i MovieMaker.

29 Lær mer om digitale fortellinger:
m ordan_lage_en_digital_fortelling%3F


Laste ned ppt "Hilde Elise Lundervold og Inga Heggstad Olsvikåsen VGS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google