Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning og utvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning og utvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning og utvikling
Digital kompetanse

2 Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling Kunnskapsløftet – elever ferdig på grunnskolen i Hvilken kompetanse og kvalifikasjoner er viktige framover? Vi må tenke langsiktig og helhetlig skal vi lykkes. Et problem i skolen og andre organisasjoner at ”dagen” tar en. Sitat fra Kauto:

3 Faser i utviklingen av informasjonssamfunnet
1996 – 1999 Teknologifokus 2000 – 2003 Pedagogisk fokus 2004 – 2008 Kunnskapsutvikling med digitale medier Etableringsfase 95 – 05 Støtteprogrammer Etablering av begrep og språkbruk Utbredende fase 00 – 10 IT i tjenester, prosesser og beslutninger Omstillingsfase 05 – 15 Organisatorisk og teknisk omstilling Store omlegginger Realiseringsfase 10 – 20 NB! Hvem leser E-

4 Nøkkeltall fra kommunesektoren – ssb

5 Diskusjon Hvilke utfordringer vil være de største de kommende 3-5 åra? Hva mener dere har vært de største utfordringene med innføring av IKT de siste 3-5 åra på din skole?

6 ITU-monitor 2005 Tidsbruk? Faglig og pedagogisk bruk av IKT? Hvilke former for IKT blir brukt?

7 Hvor mye tid brukes ved datamaskiner?
Nedgang og stagnasjon i grunnskolen 20 % ingen bruk 50 – 60 % mindre enn 1 time/uke Lærerne: Forberedelser, etterarbeid, adm. gjøremål I undervisninga

8 Faglig og pedagogisk bruk av IKT?
Bruk av IKT i fagene Kongsberg videregående skole Karasjok kommune Norsk, samfunnsfag, engelsk og Data/IT-fag Ulike typer pedagogisk arbeid samarbeide om å løse oppgaver Økende bruk ved stigende trinn

9 Hvilke former for IKT blir brukt – på skolen?
Elevene: ”Surfe fritt på Internett” Søke etter bestemt informasjon Lese tekst Skrive og redigere tekst Lage enkle presentasjoner Lærerne: Skrive og redigere tekst Søke etter bestemt info Lese tekst Sende og motta e-post Lage enkle presentasjoner 7. trinn 9. trinn VK1 Elever 31,22 % 36,3 % 90,7 % Lærere 38,9 % 48 % Ledelse 36,4 % 36,1 % 79 % LMS 2005

10 Kategorisering av datamaskinbruk
Spille spill Arbeide med skrift eller tall Arbeide audiovisuelt Bruke internett Kommunisere Laste ned program

11 Digital kompetanse Hva forstår du med begrepet digital kompetanse og hva kjennetegner en digitalt kompetent skole? ”Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet”

12 Digital kompetanse Digital dømmekraft, kildekritikk, nettvett, etikk,
dannelse i en digital tid Hvordan utnytte ferdighetene til læring i fagene og på tvers av fag? Fag i fokus Egenproduksjon og skapende virksomhet ift bruk av ulike digitale medier. Kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon

13 Grunnkomponenter (Ola Erstad)
Grunnleggende ferdigheter Laste ned Søke Navigere Klassifisere Integrere Evaluere Kommunisere Samarbeide Skape/kreativitet Refleksiv bruk av IKT Ferdigheter Pedagogisk bruk av IKT Utstyr Torbjørn Lund

14 IKT som eget kunnskapsfelt og IKT i fag
Digital kompetanse påvirker de tradisjonelle basisferdighetene ved at tradisjonelle kulturelle ferdigheter som det å lese, skrive og regne endrer karakter når digitale medier brukes, og samtidig representere et eget kunnskapsfelt som barn og unge trenger opplæring i. Ola Erstad: Digital kompetanse i skolen

15 Pedagogisk bruk av IKT – grunnleggende ferdigheter
BUE

16


Laste ned ppt "Forskning og utvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google