Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS i petroleumssektoren Forskningsinnsats og Utfordringer Sikkerhetsforum 9. desember 2004 Tor-Petter Johnsen, Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS i petroleumssektoren Forskningsinnsats og Utfordringer Sikkerhetsforum 9. desember 2004 Tor-Petter Johnsen, Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS i petroleumssektoren Forskningsinnsats og Utfordringer Sikkerhetsforum 9. desember 2004 Tor-Petter Johnsen, Norges forskningsråd

2 Utfordringen Stagnasjon i HMS-forbedringer Svikt i tilgangen på ny innsikt og nye løsninger Forvitring av kompetansemiljøene Ingen fokusert eller langsiktig FoU-satsing på HMS eller risiko i Norge Svekket grunnlag for forbedringer i regelverk og kontrollrutiner

3 Oppgaven Prioriteringer fra St.meld 7:  helse-, miljø- og sikkerhetsforskning, med vekt på forebygging av alvorlige personskader og storulykker,  metoder og verktøy for å styre helse, miljø og sikkerhet i dynamiske endrings- og beslutningsprosesser,  risikobasert styring av komplekse teknologiske og organisatoriske systemer, herunder informasjonssikkerhet og IKT-sårbarhet,  muligheter og begrensninger for bruk av menneskelige ressurser i helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder overvåknings- og kontrollromsfunksjoner,  forvaltning av HMS-kunnskap og risikokommunikasjon.

4 HMS-satsingen i Forskningsrådet Temaprioriteringer fra partene Forskningsprioriteringer fra sentrale forskningsmiljøer Fullfinansiering av kompetanseprosjekter:  HMS-kultur  Beslutningssstøttesystemer  Endring, organisasjon og teknologi  Fysisk arbeidsmiljø og helse Integrasjon med Olje- og gassprogrammet

5 Resultatene (1) Kunnskapsheving:  Ny kunnskap og oppmerksomhet om konkrete utfordringer i sektoren  Mer enn 20 dr.grader og 50 stipendiater involvert  Bøker, vitenskaplige artikler og foredrag Næringslivsrelevans  13 brukerstyrte prosjekter  Oljeselskaper involvert med arbeid og finansiering  Samarbeid om løsninger og implementering

6 Resultatene (2) Addisjonalitet  60 mill i næringslivsfinansiering utløst  HMS-relevante prosjekter finansiert gjennom andre satsinger (30-40 mill) Myndighetsrelevans:  Underbygging av HMS-kultur  Faktaunderlag for myndighetsutøvelse  Nøytral arena for debatt og samarbeid

7 Prosjekt-eksempler Smartere Sammen BORA Kulturforskjeller Organofosfater Aldring Risiko-kommunikasjon

8 HMS i Forskningsrådet fremover Integrasjon med nytt stort program; PETROMAKS, gir styrket sektorinngrep og flerfaglig tilnærming til nye utfordringer:  E-drift  Miljø i sårbare områder  Bedrifters samfunnsansvar IKT Sikkerhet og sårbarhet Beslutning om å lansere ”Samfunnssikkerhet og risiko” som program i budsjett 2006

9  Tverrsektoriell Risikoforskning  ”Risikoeiere”  DSB, OD, PTIL,LT,SHD,VD, SFT  NSB, Statoil, Hydro, Helse Sør, etc.  HMS  Tran-  sport  Finans  Energi  Klima  Helse  Kunnskapsleverandører:  UoH, Institutter, bedrifter, internasjonal risiko- og sårbarhetsforskning

10 HMS etter 2006 Fortsatt behov for kunnskapsheving både blant aktørene i sektoren og i forskningsmiljøene Størst mulig avkastning av ressursinnsatsen i de store kunnskapsprosjektene krever en oppfølging som er med å flytte kunnskap og ressurspersoner ut i petroleumsindustrien Flere viktige enkelttemaer krever ytterligere offentlig innsats for å sikre utvikling av nye løsninger og gi grunnlag for myndighetsutøvelse Nye HMS-relaterte utfordringer; spesielt knyttet til e-drift og sikkerhet

11 ”Nyere forskning antyder at julen, som prosjekt, ikke møter offentlige krav mht. helse- og sikkerhets- effekter.” Ha en fredelig feiring!


Laste ned ppt "HMS i petroleumssektoren Forskningsinnsats og Utfordringer Sikkerhetsforum 9. desember 2004 Tor-Petter Johnsen, Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google