Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cathrine Bjune Shipping Management.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cathrine Bjune Shipping Management."— Utskrift av presentasjonen:

1 Cathrine Bjune Shipping Management

2 Litt om kursansvarlige
Cathrine Bjune Førstelektor og Advokat MNA Lang erfaring fra næringen, nasjonalt og internasjonalt Underviser fast i Singapore og Skottland i tillegg til i Norge

3 Shipping Et MÅ HA kurs !!!!! “Alle” bør kunne noe om shipping næringen, en av næringene som påvirker oss mest i vår hverdag. Hva har du på deg, bruker eller spiser hver dag – som ikke er fraktet hit på et skip?

4 Hvorfor lære om shipping?
Det er en av Norges største industrier – med gode og spennende jobb muligheter – både innenlands og utenlands Valgfag i shipping skiller deg fra mengden og gir et godt utgangspunkt for spennende karriere Det er annerledes kurs – og veldig praktisk rettet! Verdenshandelen avhenger av shipping. Rundt 90% av alle varer har vært transportert helt eller delvis til sjøs.

5 Hvem bør ta kurset Alle som ønsker seg jobb innenfor maritim sektor, inkludert jobb i offshore næringen Alle som ønsker seg mulighet for en internasjonal jobb og eller karriere De som studerer forretningsjus eller økonomi eller ledelse og som vil lære om internasjonale kontrakter Husk at Bergen er et viktig maritimt senter!

6 Hvorfor shipping? Billig og effektiv transportmetode
Store volumer kan fraktes over lange distanser Stadig utvikling innen teknologien gjør transportmetoden mer effektiv og miljøvennlig Tilgang på skip er avgjørende også for offshore virksomheten i Norge og andre steder.

7 Hvordan organiseres kurset?
Forelesninger ved kursansvarlige Cathrine Bjune og gjesteforelesere fra næringslivet Case arbeid individuelt og i grupper Diskusjoner og interaktiv læring Hyppig bruk av elektroniske læremidler, praktisk markedsoppdatering, bransjekontrakter og annet. Ekskursjon til maritim bedrift i nærmiljøet

8 Hva lærer du? For detaljer – se kursbeskrivelsen
Litteraturen må påregnes hovedsakelig å være på engelsk Engelsk er arbeidsspråket i shipping og offshore – så litt fagterminologi MÅ du kunne på engelsk!!!!

9 Hvorfor ta shipping som fag
Gode jobb muligheter Maritime næring er et satsningsområde i Norge, og det er stort behov for kompetanse!!!!

10 Hva kan du bli? The sky is the limit…..
Skipsmegler? Bedre inntektsmuligheter enn eiendomsmegling!!! I tillegg er det langt mer internasjonalt. Husk, John Fredriksen begynte som megler!!!!

11 Lyst på en internasjonal karriere?
Jobbe i bank? Norge har to av verdens største banker for skips og offshore investeringer Nordea og DNB Jobbe i rederi? Sjøfartsdirektoratet? Rederiforbundet? Norges Rederiforbund har om lag 160 medlemmer – rederier innen tank,- og bulktransport, nærskipsfart og offshorerelaterte virksomheter – alle potensielle arbeidsplasser!!!

12 Kursets formål: Å gi studentene en god og oversiktlig forståelse av hva shipping er, med fokus på drift av skipene, inntjening og forskjellige kontrakter brukt i den anledning. Du lærer om driverne i markedet og hva som styrer tilbud og etterspørsel etter skip

13 Kursets innhold Markeder for skip og last
Hva er offshore vs. shipping? Overlap? Hva slags skip har vi? Hva slags last frakter skipene? Hvordan fraktes olje og gass fra feltet – til kundene? Hvilke skip brukes? Hvem er aktørene i skipsfartsnæringen – og hva gjør de?

14 Hva betyr egentlig dette?
Certeparti (tids, reise og bare boat) Bill of Lading Hyre (hire) Frakt (freight) Bare Boat PSV

15 Shipping markets Shipping markets
Crude oil / products Dry Cargo Chemical Container LNG/LPG Cruise Car carriers Livestock Heavy lift

16 Offshore markets Rig Seismic Supply Subsea

17 Mer på offshore… Mange forskjellige konstruksjoner…

18 Kursets innhold fortsatt
Hva er forskjell på teknisk og kommersiell drift – hvem gjør hva? Hvordan tjener skipet penger? Hva er en COA, et tidscerteparti, et reisecerteparti eller en Bare Boat kontrakt? Hvem er parter? Hva reguleres i disse kontraktene? Hvordan lager man en reisekalkyle – eller regner på lønnsomheten av en frakt eller kontrakt?

19 Hvorfor fluktuerer ratene for et skip så mye?

20 Hvordan påvirker pirater, vær, vind og andre forhold valg av ruter?

21 Shipping er en spennende og uforutsigbar bransje….

22 Eksempel på dårlig organisering..

23 Hva nå? Når markedet er elendig så må det snu…

24 Spørsmål


Laste ned ppt "Cathrine Bjune Shipping Management."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google