Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFORMASJON TIL FELLES KOMMUNE-BYSTYREMØTE FOR MEDLEMSKOMMUNER I ØSTRE AGDER SAMARBEIDET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFORMASJON TIL FELLES KOMMUNE-BYSTYREMØTE FOR MEDLEMSKOMMUNER I ØSTRE AGDER SAMARBEIDET."— Utskrift av presentasjonen:

1 INFORMASJON TIL FELLES KOMMUNE-BYSTYREMØTE FOR MEDLEMSKOMMUNER I ØSTRE AGDER SAMARBEIDET

2 HISTORIKK ØSTRE AGDER OVERFORMYNDERI • Oppstart mars 2009 • Deltakere : Arendal, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli • Risør kom med fra januar 2010 • Avtalen om samarbeid er gjeldende frem til staten v/ Fylkesmannen overtar 01.07.2013

3 Hvem er ”kundene” til overformynderiet • Mindreårige som har egne midler som overformynderiet plikter å forvalte. Beløpsgrensen er i dag på kr. 75.000 eller mer. • Pr. 31.12.2011 forvalter vi midler for 227 personer under 18 år.

4 Hjelpevergetrengende • Hjelpevergetrengende er personer med en diagnose som gjør at de ikke lenger kan ivareta egne anliggender enten økonomisk og eller på det personlig plan. Stort sett frivillig. • I Østre Agder overformynderi har vi 292 personer som har hjelpeverge. • Økende behov

5 • En person er umyndiggjort • Asylsøkere/enslig mindreårige med hjelpeverge antall 26

6 Utvikling i kapitalforvaltning • 2009 76 006 713 • 2010107 727 674 • 2011142 818 334

7 Forvaltningsavgift • Forvaltningsavgift er 6 % av årlig opptjente renter på midler som forvaltes av overformynderiet. • Forvaltningsavgiften tilbakeføres til den enkelte medlemskommune • Nordeas banksystem beregner forvaltningsavgiften automatisk ved at 94 % av opptjente renter godskrives kontoeier og 6 % går til den enkeltes bostedskommune.

8 Tall for 2011 • InntekterUtgifter • Arendal kr. 195.3351.209.520 • Risørkr. 26.285 200.214 • Tvedestrand kr. 13.600 172.482 • Vegårsheikr. 6.093 54.788 • Åmlikr. 6222 54.122

9 Utfordringer fremover • Finne gode hjelpeverger • Saksmengden øker, bemanningen den samme • Klargjøre for overgang til Fylkesmannen • Arkiver må ryddes og dokumenter må skannes

10 Status ellers • Vi ser ut til å holde budsjettet Kommunene kan få uventede utgifter til hjelpeverge når personen selv ikke har midler til å dekke betale hjelpevergen. Ingen tap


Laste ned ppt "INFORMASJON TIL FELLES KOMMUNE-BYSTYREMØTE FOR MEDLEMSKOMMUNER I ØSTRE AGDER SAMARBEIDET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google