Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning: Fylling av R-410A på luft-luft varmepumpe

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning: Fylling av R-410A på luft-luft varmepumpe"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning: Fylling av R-410A på luft-luft varmepumpe
versjon 1.06 160512hl

2 HMS VIS FORSIKTIGHET Bruk alltid vernebriller, hansker, mm, der det jobbes med kuldemedium! Ved utslipp i væskeform vil kuldemediet fordampe ved ca. -51,6C. Det kan gi kraftige forfrysninger, øyeskader mm! Se HMS databladet for R-410A for mer info, ved evt. personskade mm. R-410A er tyngre enn luft og fortrenger oksygen. Ved en gasslekkasje og sterk oppvarming dannes det farlige gasser (hydrogenfluorid); Vis aktsomhet med varmearbeider og røyking (gassen vil trekkes igjennom sigarettgloen).

3 Når skal kuldemedium fylles?
Anlegget er tomt (tømmestasjon er brukt eller grunnet en stor lekkasje). Det har vært en liten lekkasje av kuldemedium (mindre enn 15%-20% av total fyllingsmengde). Før etterfylling må anlegget tømmes med en tømmestasjon og veies opp for å vite hvor mye som skal etterfylles i tillegg til det som var igjen på anlegget. Ved lange rørstrekk etterfylles (20 g/m), se i servicemanualen for når det skal etterfylles (typisk >15m rørlengde, singelsplitt). (typisk >20m total rørlengde, multisplitt).

4 Prinsippskisse for fylling av kuldemedium - på RAS-varmepumper
Nødvendig utstyr: Manometersett Kuldemediumvekt Kuldemedium (R-410A) 4 mm unbrako Div. håndverktøy Div. verneutstyr R-410A er et blandingsmedium som består av R-32 og R-125 (50/50). Disse mediene fordamper ulikt, derfor må det alltid fylles i væskeform (flasken opp-ned/eller stående med væskekran). Det for å sikre et riktig blandingsforhold.

5 Vakuum på slange og anlegg
Når man har tømt anlegget for kuldemedium med en tømmestasjon, eller vakuumert med vakuumpumpe er anlegget og slangesettet i vakuum. Så vi forutsetter at slangen fra manometeret til serviceventilen (blå slange) og anlegg er i vakuum. 1 Tømming eller vakuumering er utført

6 Klargjøring (1) Manometersettet tilkobles utedelens serviceventil (blå slange). Husk riktig vei med slangen (den med ”bøy” på skal på serviceventilen). Koble gul slange fra manometersettet (midtre stuss) til kuldemediumflasken. Slangen fra flasken til manometer (gul) må tømmes for luft, så kun helt rent kuldemedium kommer på anlegget. Vakuumer slangen via manometeret. Om dette ikke gjøres, følg siste punkt på neste side (kursiv). 1 2 Slå av strømmen/ ta sikringen! Bekreft at kranene på manometer er lukket før slanger monteres. Slangene kobles slik: Fra serviceventilen til manometer og til flasken.

7 Klargjøring (2) HMS? Hansker, mm! l 2 1 3
Åpne flaskekranen (og lukk gjerne ½ omdreining). Kuldemediumflasken settes opp-ned på vekten (om den ikke har væskekran). Påse at slangen til flasken ikke er bøyd som en ”grisehale”, det vil påvirke vektavlesningen. Utføres kun når gul slange ikke er vakuumert: Slangen fra flasken til manometer (gul) må tømmes for luft, så kun helt rent kuldemedium kommer på anlegget. Gul slange løsnes litt ved manometeret, så luften presses ut. Det kommer litt hvitt ut når luften er ute (det skjer fort!). Og skru til slangen igjen. HMS? Hansker, mm! l 1 2 3

8 Fylling Avles korrekt fyllingsmengde for anlegget, det står på utedelen (her 1,05kg, pluss etterfylling for evt. lange rørstrekk). Nullstill vekt. Åpne kranen på manometeret (blå), slangen til utedelen. 1 2 3

9 Avslutt fylling Vekten avleses kontinuerlig og manometerkranen (blå) stenges når korrekt mengde kuldemedium er fylt på anlegget. Husk: Om man overfyller anlegget (>50-100gr), må alt kuldemediet tømmes av igjen! Snu så kuldemediumflasken og steng kranen på den. 1 1 2

10 Få kuldemediet (væske) fra slangene inn på anlegget
Anlegget er nå ferdig fylt, men det er nå væske i slangene (ca.20gr/m) som vi ønsker å få inn på anlegget. Sett anlegget i kjøledrift og hør at kompressoren går (alternativt trykk/hold 10 sek innedelens resetknapp). Steng væskekranen på utedelen (som i nedpumping til utedel). Åpne blå kran på manometeret. Når manometeret viser 0 bar stenges manometerkranen (blå). Væskekranen på utedelen åpnes igjen. l 1 2 3 4

11 Ferdig fylt! Anlegget er nå ferdig fylt (og slangen mellom flaske og manometeret er tømt). Testkjør anlegget og frakoble manometeret (i kjøledrift). Normalt driftstrykk i varmedrift bar og i kjøledrift 7-9 bar. Om problemer med å få alt kuldemediet fra flasken til anlegget: Flasken bør før fylling stå varmt (høyere trykk enn utedelen). Start evt. anlegget i kjøledrift, kanskje alt går på nå. Hjelper ikke dette, steng væskekran på utedelen som for nedpumping til utedelen og resten vil gå på anlegget.


Laste ned ppt "Veiledning: Fylling av R-410A på luft-luft varmepumpe"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google