Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mento Hose Management Floating Production Storage Offload Bulk Loading

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mento Hose Management Floating Production Storage Offload Bulk Loading"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mento Hose Management Floating Production Storage Offload Bulk Loading
Firewater Offloading OCIMF Sea Water Uptake Sub Sea Production Mud/Cement, Choke & Kill, Well Test – API hoses BOP hoses topside/subsea Utility hoses Hydraulic hoses Etc. Vi leverer slanger og flowlineutstyr som brukes over alt. På bildet her er det kun OCIMF slanger vi ikke leverer. Hose Management på cement units, kraner, vinsjer, BOP, Bulk osv pr i dag – Alt reg i Taghub. 1

2 Var du klar over det? En rapport fra DBERR viste at
slangesvikt er hovedårsaken til uønskede utslipp til sjø innen offshore industrien DBERR - (Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform)

3 Hva er kritiske slanger?
- BOP slanger – Boring - Choke & Kill - Boring - Rotary/Kelly - Boring - Firewater Transfer - Plattform - Wellhead og ESD, Funksjonskontroll - Prosess slanger, Produksjon Gass eller Væsker - Boatloading, Bulk Suction Discharge slanger

4 Hva kan Mento gjøre? Eget prosjektteam for Hose Management
Foreta analyse av hvilke slanger som er kritiske sammen med kunde Foreta innledende inspeksjon av slangene Logging av slanger i Mento’s database og eventuelt kundes database Gjennomføre fremtidige inspeksjoner av slanger Foreta uskifting og reparasjon av slanger onshore/offshore Utføre trening og opplæring av kundes eget personell for inspeksjon av slanger (onshore, offshore, Mento lokasjoner, kunde lokasjoner)

5 Hva må gjøres? Kunde må definere scope of work
Definere i hvilken rekkefølge kritiske slanger skal kartlegges Definere intervall på visuell inspeksjon Definere intervall på trykktest evt. resertifisering Hvordan informasjon skal behandles etter inspeksjon/kartlegging

6 Forutsetninger Mento må under inspeksjon/kartlegging offshore disponere ”kjentmann” på installasjon Mento bør i forkant få lister over allerede taggede slanger Mento bør i forkant få lister over allerede identifiserte ”problemslanger” Mento må ha avklart hvordan kunde ønsker å få tagget slanger

7 Gjennomføring Slanger identifiseres/tagges/logges hos Mento
Slanger som må skiftes ut tagges offshore samt meldes inn til kontaktpersoner Slangeinfo registreres inn mot kunde. Hvordan dette skal gjøres må avtales nærmere med kunde Neste inspeksjon avtales Eventuell opplæring av kundes personell avtales

8 Mento Hose Management Basert på Energy Institute ”Guidelines for the management of flexible hose assemblies”, FHA

9 FHA liste

10

11

12

13

14 Hose Management Container

15 Mento Hose Management Container/Personell Spesifikasjoner:
Komplett slangeverksted Trykktesting Oppsamlingstank 4 stk 3 fase kontakt 3 stk doble 1 fase kontakt Avsug og vifte 1” inntak vann og luft Størrelse: 20’ 6058 x 2438 x 2583 4400 kg Personell: Sertifisert for offshorearbeid Sertifisert for slangearbeid Lang erfaring fra hose management Gode referanser

16 Effekt Høyere sikkerhet for personell Redusert fare for miljøutslipp
Reduksjon i levetidskostnader Sikker drift av utstyr, mindre lekkasjer Driftssikkerhet, kraftig redusert ”nedetid” grunnet slangesvikt Enklere, raskere og riktigere montering Slanger registrert i Tag Hub tilgjengelig 24/7 Sertifikater, dokumentasjon, bilder etc. tilgjengelig i Tag Hub

17 Muligheter Integrasjon til database Docking if offline
or direct synchronizing WIFI/mobile net Inspection/Registration QR code/Tag no Recording Client Database Export (mdb/xml) Client Secure Logon ( Database download Internet Database Export Excel file Certification Export (PDF) Oppdatert slangeinspeksjonsresultat vil bli synkronisert med klientens database ved hjelp av velprøvd integrerings- programvare. QR Tag sertifisering er skapt av informasjon fra slangens Tag og håndholdt dataprogramvare. Dette blir importert tilbake i en database på teknikerens laptop. Databasen vil tillate teknikeren å eksportere en sertifiseringsrapport og/eller korrigerende tiltaksrapport fra systemet. Secure client logon to:- Client dashboard to review/manage databases Risk assessment (Corrective action reporting) Monitoring inspection visits (past/future) Database Certification export (.pdf) Database exporting (.mdb and .xml) Uploading into other information systems


Laste ned ppt "Mento Hose Management Floating Production Storage Offload Bulk Loading"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google