Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smitteverntiltak på legekontorer og i sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smitteverntiltak på legekontorer og i sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smitteverntiltak på legekontorer og i sykehus
Stig Harthug Folkehelseinstituttet og Helse Bergen

2 Smitterisiko mellom mennesker
Risiko = frekvens x konsekvens Svært lav sannsynlighet for smitte Ingen bekreftede tilfeller rapportert få mulige enkelttilfeller Svært alvorlige konsekvenser inntil 50% letalitet

3 Paradoks Paradoks risiko er lav høygradige beskyttelsestiltak anbefales Ekspertgruppe WHO-CDC m.fl. anbefaler at man bruker strenge tiltak dersom disse er tilgjengelige Vanskelig å kommunisere dette uten å skape frykt

4 Hvorfor beskytte oss mot en sykdom som ikke smitter mellom mennesker?
Har pasienten fugleinfluensa eller evt. annen smittsom luftveissykdom? Risiko for massiv eksponering fra kritisk syk person Risiko for virulensutvikling assortering mutasjon med mer

5 Forventede smittemåter
Kun teoretisk ettersom smittesituasjoner mellom mennesker ikke er dokumentert Primært dråpesmitte Stikkskader?? Peroral smitte??

6 Faktorer som antas å øke risiko for smitte mellom mennesker
Langvarig nærkontakt med smittsom person Mulige risikosituasjoner eller prosedyrer direkte eksponert for hoste intubasjon trakealsuging bronkoskopi obduksjon

7 Smittevern på legekontoret
Hva er situasjonen? person kommer uanmeldt? smitterisiko kjent før ankomst? hvis mulig, undersøke pasienten i hjem eller på oppholdssted Hvis mistanke om fugleinfluensa er berettiget, sørge for sikker transport til sykehus for diagnostikk og behandling Kan bruke egen transport, eller ambulanse

8 Smittevern på legekontoret
Munnbind på pasient og helsepersonell Hansker ved undersøkelse og behandling Evt. langermet frakk eller forkle i situasjoner med kroppskontakt Håndhygiene såpe og vann alkohol Flekkdesinfeksjon med egnet desinfeksjonsmiddel

9 Ved ankomst sykehuset Om mulig – forhåndsvarsle sykehus
Husk å varsle kommunelegen og smittevernvakten Kirurgisk munnbind på pasienten ved ankomst sykehuset, hvis ikke dette er gjort før Beholdes på til vedkommende er isolert eller mistanken er avkreftet Skal ikke vente i fellesarealer sammen med andre pasienter Avstand til andre pasienter på minst 1 meter Håndhygiene

10 Undersøkelsen Pasienten isoleres umiddelbart ved mulig fugleinfluensa
Ved tvil om diagnose, kan undersøkelse utføres i enerom i akuttmottak Dråpesmitteregime når det gjelder personlig beskyttelse og smitteforebygging Helsepersonell bruker kirurgisk munnbind ved kortvarig nærkontakt med pasient (< 20 minutter) Ved langvarig pasientkontakt (>20 minutter) og ved aerosoldannende prosedyrer benyttes åndedrettsvern Smittefrakk med lange ermer, hansker Briller/visir i risikosituasjoner Engangs plastforkle brukes ved fare for tilsøling med biologisk materiale

11 Isoleringsprosedyrer
Enerom med forgang, eget toalett og eget skyllerom fortrinnsvis undertrykksisolat I pasientrommet skal personalet benytte luftsmitteregime Håndhygiene Opplæring av personell på forhånd Antall besøkende reduseres til et minimum. besøkende bruker beskyttelsesutstyr som ansatte Oversikt over hvem som har oppholdt seg på det isolerte pasientrommet Sengetøy og avfall håndteres etter retningslinjer for håndtering av smittepasienter Ved bruk av flergangsutstyr følges produsentens anbefaling om desinfeksjon av utstyret Til desinfeksjon av tilsølte overflater anbefales bruk av godkjent desinfeksjonsmiddel

12 Kohortisolering Ikke aktuelt i nåværende situasjon
I vår del av verden bare når flere har verifisert infeksjon I tilfeller med massesmitte

13 Transport av pasient i sykehus
Begrense bevegelsen av pasient ut og inn av isolasjonsrommet Pasienten utfører håndhygiene før rommet forlates Ved forflytning skal sengetøyet være rent Pasienten bør ha på kirurgisk munnbind under transporten og gjennomføre håndhygiene etter kontakt med respiratorisk sekret Hvis pasienten pga klinisk status ikke kan bruke munnbind, skal vedkommende instrueres i å dekke nese/munn ved hoste. Engangs lommetørklær samles i en plastpose som lukkes. Hvis pasienten kommer i kontakt med overflater, skal disse vaskes og desinfiseres i etterkant. Helsepersonell som bistår ved flyttingen skal få instruksjon om nødvendige smitteforebyggende tiltak

14 Håndtering av avdød Ved stell av avdød skal personalet benytte de samme forholdsregler mot smitte som da pasienten var i live. Den døde sluttstelles etter sykehusets rutiner. Liket forsegles i tett pose/bag før det bringes ut av isolasjonsrommet og merkes tydelig med smittefare. Hvis pårørende ønsker å se liket bør de få gjøre det under forutsetning av at de benytter hansker, frakk og er nøye med håndhygiene. Transport til obduksjonslokaler eller kapell bør skje så raskt som mulig..

15 Obduksjon Regnes som en risikoprosedyre.
Avdøde kan inneholde levende virus og det er viktig å hindre sprut av organisk materiale mot spesielt nese, munn og øyne Obduksjonsteamet bør benytte: åndedrettsvern eventuelt kirurgisk munnbind (<20 minutter). visir eller tettsittende briller hansker langermet, vanntett engangsfrakk desinfiserbare sko eller støvler Aerosoldannelsen i rommet bør reduseres til et minimum


Laste ned ppt "Smitteverntiltak på legekontorer og i sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google