Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANDRE AKTUELLE PLANER I ET BYGGEPROSJEKT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANDRE AKTUELLE PLANER I ET BYGGEPROSJEKT"— Utskrift av presentasjonen:

1 ANDRE AKTUELLE PLANER I ET BYGGEPROSJEKT
- riggplan, innkjøpsplan og ukeplan

2 RIGGPLAN Riggplanen må utarbeides på et tidlig stadium i byggeprosessen Riggplanen skal klarlegge behovet for, og plassering av brakker og utstyr Riggplanen baseres på produksjonsteknikk og den bemanning som er valgt Ved utarbeidelse av riggplan bruker en sjekkliste Riggplanen forelegges politi og off. vegmyndigheter

3 RIGGPLANLEGGING Installasjoner Transportert opplegg Elektrisk strøm
vann luft lys samband Transportert opplegg atkomst for personer varer og materialer avfall

4 RIGGPLANLEGGING (forts.)
Brakker og produksjonsanlegg Arbeidsbrakker Kontor, lager, verksted Delproduksjonsanlegg Vær og klimabeskyttelse Sikring overfor uvedkommende

5 INNKJØPSPLANLEGGING

6 MATERIALLEVERANSEPLAN
Planen skal sikre at materialer leveres byggeplassen til riktig tid Planen bør omfatte større materialleveranser som skal bestilles og leveres byggeplassen

7 MATERIALLEVERANSEPLAN (forts.)
Grunnlag for planen Produksjonsplan Underentreprenørplan Beskrivelse Tegninger Kalkyle Planen bør beskrive Hvilke materialer planen omfatter Størrelse på leveranse Dato for leveranse til byggeplass

8 UKEPLANLEGGING

9 UKEPLANLEGGING

10 UKEPLANLEGGING (forts.)
Formann utarbeider ukeplan for de to neste ukene sammen med bas hver torsdag med bakgrunn i hovedfremdriftsplan Viktige aktiviteter føres opp med tidspunkt, varighet, maskiner og bemanning Behov for utstyr, materiell, transport og UE avklares og føres opp, og evntuelle bestillinger foretas Ukeplanen sendes til anleggslede/prosjektleder senest fredag som følger opp ukeplanen mot hovedfremdriftsplanen, og eventuell justering foretas sammen med formann Ukeplanen henges opp på anlegget og formann informerer ansatte

11 UKEPLANLEGGING (forts.)
Andre viktige forhold knyttet til ukeplanlegging Gjennomgang av tegninger og beskrivelse for avklaring av kvalitetskrav (toleransekrav) og tekniske løsninger Avklaring av kvalitetskontroller, sjekklister og nødvendig dokumentasjon Gjennomføring av sikkerhetsmøte med avklaring av SJA, verneutstyr, tillatelser, m.m. Mål: ”Riktig første gang” og ingen nestenulykker og skader


Laste ned ppt "ANDRE AKTUELLE PLANER I ET BYGGEPROSJEKT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google