"> ">

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup mars 2010 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010 (Journalistene)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup mars 2010 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010 (Journalistene)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup mars 2010 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010 (Journalistene)

2 Undersøkelsen ble send ut til 7059 journalister (utvalget ble hentet fra NJ’s medlemsdatabase) – i tillegg til 764 redaktører. Av disse 7059 var det 2248 som svarte, dvs. en svarprosent på 31,8%. Av de 2248 som svarte – var 1647 journalister (de andre var enten fotografer, deskmedarbeidere eller redaktører/reportasjeledere), men vi har også fått med 19 journalister fra redaktørutvalget, så vi opererer her med 1666 journalister i den endelige utvalget. Vi har ingen grunn til å anta at utvalget ikke er representativt for hele journaliststanden i Norge. Undersøkelsen ble sendt ut den 27. januar og gikk fram til 12. februar (uke 4 til uke 6). Det ble gjennomført kun en purring. Om undersøkelsen Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

3 Hvordan fordeler journalistene seg i Norge? (alle tall i %) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup... veldig korte tidsfrister (for løpende publisering).. mellomkorte tidsfrister (for daglig publisering).. mellomlange tidsfrister (for ukentlig publisering).. lengre tidsfrister (for månedlig publisering).. svært lange tidsfrister (for publisering 1- 2 ganger i åre Internett 62100 8 Riksavis 17300 11 Regionavis 211200 15 Lokalavis 317300 24 Ukeblad 00200 2 Månedsutgivelse/magasin 00120 3 TV 24211 10 Radio 34200 9 Annet eller en kombinasjon/flere av disse 34110 9 Frilanser 11340 9 205119911666 Type redaksjon Publiseringstidsfrist Internett-journalisten17 Frilanseren8 Lokalavis-journalisten20 Radio- og TV-journalisten17 "Dybde"-journalisten4 Riks-/regionalavis-journalisten22 Flermediale-journalisten6 Uke- og fagpresse journalisten5 Andel i % Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

4 Antall som har svart%-vis andel Nominelt antall blant alle journalister i Norge Internett-journalisten28517,1885 Frilanseren1327,9410 Lokalavis-journalisten34120,51059 Radio- og TV-journalisten28617,2888 "Dybde"-journalisten684,1211 Riks-/regionalavis-journalisten37322,41158 Flermediale-journalisten935,6289 Uke- og fagpresse journalisten885,3273 1666100,05174 Hvordan fordeler journalistene seg i Norge? (i % og nominelt) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

5 Fordeling av journalister/fotografer/deskmedarbeidere og redaktører/reportasjeledere (alle andeler i %) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Tallene er ekstrapolert for å reflektere faktisk fordeling over alle kategoriene. (Snittet over alle journalistgrupper er 11) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

6 Sammenlignet med en tilsvarende periode for ett år siden, vil du si at du nå leverer... Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 37% 10% Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

7 Sammenlignet med en tilsvarende periode for ett år siden, vil du si at du nå leverer... Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

8 I løpet av siste måned, hvor mange møter for idéutvikling (se bort fra vanlige morgenmøter) ble holdt i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

9 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du leverte manglet opplysninger fra vesentlige og relevante kilder? 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

10 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du leverte manglet opplysninger fra vesentlige og relevante kilder? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. (andeler i %) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

11 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Vær Varsom-plakaten? 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 3% (dvs. totalt rundt 4% av de redaksjonelle produktene) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

12 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Vær Varsom-plakaten? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. (andeler i %) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

13 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Tekstreklameplakaten? 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1% (dvs. totalt rundt 4% av de redaksjonelle produktene) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

14 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Tekstreklameplakaten? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. (andeler i %) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

15 På generell basis, og ut fra hva du oppfatter som redaksjonens kriterier for god kvalitet: Hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du produserer mener du ikke oppfyller disse kriteriene? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 4% (dvs. rundt 12% av de redaksjonelle produktene) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

16 På generell basis, og ut fra hva du oppfatter som redaksjonens kriterier for god kvalitet: Hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du produserer mener du ikke oppfyller disse kriteriene? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. (andeler i %) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

17 I hvilken grad har dette endret seg sammenlignet med for ett år siden? (dvs. oppfyller ikke redaksjonens kriterier for god kvalitet) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

18 I hvilken grad har dette endret seg sammenlignet med for ett år siden? (dvs. oppfyller ikke redaksjonens kriterier for god kvalitet) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

19 Har det blitt foretatt nedbemanninger i din redaksjon i løpet av det siste året? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

20 Har det blitt foretatt nedbemanninger i din redaksjon i løpet av det siste året? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

21 Hvilke konsekvenser (redusert bemanning) har dette for mengden redaksjonelt innhold dere produserer? N: 1134 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 68% Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

22 Hvilke konsekvenser (redusert bemanning) har dette for mengden redaksjonelt innhold dere produserer? N: 1134 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

23 Hva påvirker i størst grad kvaliteten på de redaksjonelle produktene du leverer? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

24 Hva påvirker i størst grad kvaliteten på de redaksjonelle produktene du leverer? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

25 Finnes det kriterier for journalistisk kvalitet i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Redaktørene Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

26 Finnes det kriterier for journalistisk kvalitet i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

27 Takk


Laste ned ppt "Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup mars 2010 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010 (Journalistene)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google