Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Norsk Finansbarometer 2013 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Norsk Finansbarometer 2013 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Norsk Finansbarometer 2013 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport

2 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Om Norsk Finansbarometer 2013 2  Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finans Norge) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring.  Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge.  Finansbarometeret 2013 omfatter 3153 intervju gjennomført i uke 1 og uke 2 2013, blant befolkningen 18 år+.  Denne rapporten tar for seg det norske bankmarkedet.  Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2004.  Norsk Finansbarometer 2013 fokuserer på:  Kundens bruk av sin bank.  Bankens betjening av kunden.  Evaluering av kunderelasjonen.  Bankenes profil i markedet.  Alle grafer viser %, med mindre det er oppgitt annerledes

3 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Gjennomsnittlig antall banker 3 % Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3026

4 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Bytte av bank i løpet av det siste året 4 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

5 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Har du noensinne benyttet Finansportalen.no til å sammenligne betingelser ulike aktører i mellom? 5 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

6 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Finansportalen.no? 6 502,0 495,0 486,0 Indeks*) 2013 vs 2012 Total base: 2013 n=284; 2012 n=274 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2)

7 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 7 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2013 n=284; 2012 n=274

8 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvordan orienterte du deg om renter og betingelser da du byttet bank sist? 8 Total base: 2013 n=147; 2012 n=147

9 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvilke av følgende produkter og tjenester benytter du i din hovedbank? 9 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

10 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvilke produkter og tjenester har du i dine øvrige banker? Endring i spørremåten 2013: Det blir spurt for hver enkelt bank man bruker, dvs. mer detaljert enn før. 10 Total base: 2013 n=1512; 2012 n=1453

11 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Har du betalt innskudd til BSU i løpet av det siste året? 11 Total base: 2013 n=608; 2012 n=528

12 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Opplever du det som trygt å bruke nettbanken din? 12 Total base: 2013 n=2840; 2012 n=2675

13 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Har du noen gang blitt utsatt for svindel eller svindelforsøk i forbindelse med bruk av nettbank? 13 Total base: 2013 n=2840; 2012 n=2675

14 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Har du fleksibelt boliglån, dvs. at du selv velger hvor mye du vil låne til enhver tid innenfor en avtalt ramme, og når og hvor mye du vil betale ned på lånet ditt? Lånene markedsføres gjerne som rammelån/fleksilån/seniorlån/boligkreditt. 14 Total base: 2013 n=1597; 2012 n=1581

15 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hva er årsaken eller årsakene til at du har denne typen lån? 15 Total base: 2013 n=470; 2012 n=507

16 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Har du brukt rammelånet til noen av de følgende formål? 16 Total base: 2013 n=470; 2012 n=507

17 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Betaler du jevnlig avdrag på ditt rammelån? 17 Total base: 2013 n=470; 2012 n=507

18 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Har du betalt avdrag på ditt rammelån i løpet av siste 6 måneder? 18 Total base: 2013 n=79; 2012 n=90

19 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor fornøyd er du med din kunderådgiver i hovedbanken? 19 44-4,0 Indeks*) 2013 vs 2012 Total base: 2013 n=1225; 2012 n=1668 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig eller svært fornøyd (4 og 5) og mindre fornøyd eller misfornøyd (1 og 2)

20 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Er du med i et kundefordelsprogram (kundefordelsprogram kan for eksempel hete Total, Total Pluss, Fordel og lignende)? 20 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

21 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS På hvilken måte foretrekker du å betale regninger? 21 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

22 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Har du noen gang benyttet en chattetjeneste i banken din? 22 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

23 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Har du benyttet sms til noen av de følgende banktjenester? 23 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

24 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Følger du med noen av de bankene du bruker på Facebook? Endret tekst i 2013 24 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

25 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor lenge har du vært kunde i din hovebank? 25 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

26 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Har du i løpet av de siste 12 måneder fått rådgivning om lån, sparing, pensjonssparing eller forsikring fra din hovebank? 26 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

27 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvordan skjedde rådgivningen? 27 Total base: 2013 n=1057; 2012 n=1029

28 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor ofte bruker du kort til å betale for varer og tjenester osv. i butikk? 28 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

29 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor ofte bruker du kort til å betale for varer og tjenester osv. på internett? 29 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

30 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS For hvilke beløp velger du å bruke kort som betalingsmiddel? 30 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

31 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor fornøyd er du med din hovedbank når det gjelder? 31 0-100 scorer Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

32 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor fornøyd er du med din hovedbank når det gjelder…? 32 %-andeler som er usedvanlig eller svært fornøyd Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

33 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor viktig er det for deg at en bank…? 33 %-andeler som mener det er ytterst eller meget viktig Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

34 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor fornøyd er du med din hovedbank totalt sett? 34 556,0 Indeks*) 2013 vs 2012 Total base: 2013 n=1225; 2012 n=1668 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig eller svært fornøyd (4 og 5) og mindre fornøyd eller misfornøyd (1 og 2)

35 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor store fordeler mener du å ha ved å velge din hovedbank fremfor en annen bank? 35 2610,0 Indeks*) 2013 vs 2012 Indeks*) Differanse mellom meget stor eller stor fordel (4 og 5) og ingen eller kun en liten fordel (1 og 2) Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

36 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt grunn til å klage på din hovebank og har du faktisk klaget? 36 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

37 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos din hovedbank? 37 810,0 Indeks*) 2013 vs 2012 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikkert (4 og 5) og helt eller ganske sikkert ikke (1 og 2) Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

38 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale din hovedbank til venner og bekjente? 38 541,0 Indeks*) 2013 vs 2012 Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikkert (4 og 5) og helt eller ganske sikkert ikke (1 og 2) Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

39 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Noen avgjørelser i livet er svært viktige og andre er mindre viktige. Hvor viktig avgjørelse er valg av bank for deg, det vil si hvilken bank du velger å være kunde i? 39 260,0 Indeks*) 2013 vs 2012 Indeks*) Differanse mellom meget og ytterst viktig (4 og 5) og ikke særlig eller ikke viktig i det hele tatt (1 og 2) Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

40 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor vanskelig eller lett ville du oppleve det å bytte bank? 40 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

41 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS 840,0 813,0 65-1,0 481,0 485,0 216,0 190,0 -18-4,0 -23-1,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander... 41 Indeks*) 2013 vs 2012 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

42 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 42 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

43 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS I hvor stor grad har du tillit til banker i det norske markedet? 43 6,0 Indeks*) 2013 vs 2012 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033 Indeks*) Differanse mellom svært stor grad (5 og 6) og meget liten grad (1 og 2)

44 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Har din tillit til bankene endret seg det siste året? 44 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

45 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? 45 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

46 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hva mener du er viktigst i din vurdering av det å ta samfunnsansvar for en bank? 46 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

47 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Hvordan vil du vurdere bankenes samlede omdømme eller anseelse? 47 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

48 Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Er du villig til å betale en høyere pris eller akseptere lavere avkastning på dine spareprodukter for at et selskap innen bank og forsikring skal ta samfunnsansvar? 48 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033


Laste ned ppt "Norsk Finansbarometer 2013 © TNS Norsk Finansbarometer 2013 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google