Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup april 2010 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010 (Redaktørdelen)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup april 2010 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010 (Redaktørdelen)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup april 2010 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010 (Redaktørdelen)

2 Undersøkelsen ble send ut til 764 redaktører/reportasjeledere (utvalget ble hentet fra NR’s medlemsdatabase) – i tillegg til 7059 journalister. Av disse 764 var det 339 som svarte, dvs. en svarprosent på 44,4%. Vi har også fått med 221 redaktører/reportasjeledere fra journalistutvalget, så vi opererer her med 560 redaktører/reportasjeledere i det endelige utvalget. Vi har ingen grunn til å anta at utvalget ikke er representativt for hele redaktører/reportasjelederestanden i Norge. Undersøkelsen ble sendt ut den 27. januar og gikk fram til 12. februar (uke 4 til uke 6). Det ble gjennomført kun en purring. Om undersøkelsen Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

3 Fordeling av journalister/fotografer/ deskmedarbeidere og redaktører/eportasjeledere (alle tall i %) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

4 Finnes det kriterier for journalistisk kvalitet i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

5 Finnes det kriterier for journalistisk kvalitet i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

6 Er dette (kriterier for journalistisk kvalitet) formulert i forhold til den enkelte medarbeiders arbeid? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

7 På hvilken måte er kriteriene for journalistisk kvalitet gjort tilgjengelige? (spørsmålet er kun stilt til de 62% som har slike kriterier) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

8 Er disse kriteriene (kriterier for journalistisk kvalitet) formulert for medieproduktet/medieproduktene som helhet? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

9 Er disse kriteriene (kriterier for journalistisk kvalitet) formulert for medieproduktet/medieproduktene som helhet? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. N: 287 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

10 I løpet av den siste tiden 1), hvor ofte har det redaksjonelle produktet blitt evaluert i redaksjonen? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

11 I løpet av den siste tiden 1), hvor ofte har det redaksjonelle produktet blitt evaluert i redaksjonen? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. snitt blant journalister er 3,2 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. 9,5 2,2 3,7 3,6 4,3 3,6 3,1 Inndelingen er ikke helt sammenfallende, men viser helt klart at redaktørene oppgir flere møter enn journalistene Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

12 Har din redaksjon publisert såkalt ”redaksjonelt regnskap”? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

13 Har din redaksjon publisert såkalt ”redaksjonelt regnskap”? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

14 Hvilket år skjedde dette sist (i.e., publiserte ”redaksjonelt regnskap”)? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. N: 45 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

15 Hva mener du er de fem viktigste kvalitetskriterier ved et journalistisk produkt (en artikkel, en reportasje eller lignende, som dekker/belyser en enkeltsak/begivenhet/hendelse). Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Kreativitet, relevans, tilpasset målgruppen Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

16 Har det blitt foretatt nedbemanninger i din redaksjon i løpet av det siste året? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

17 Har det blitt foretatt nedbemanninger i din redaksjon i løpet av det siste året? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. N: 291 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

18 Hvilke konsekvenser (redusert bemanning) har dette for mengden redaksjonelt innhold dere produserer? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 66% vs. 68% Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

19 Hvilke konsekvenser (redusert bemanning) har dette for mengden redaksjonelt innhold dere produserer? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. N: 291 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

20 Har din redaksjon etiske ”husregler” som supplerer Vær Varsom- og/eller Tekstreklameplakaten? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

21 Har din redaksjon etiske ”husregler” som supplerer Vær Varsom- og/eller Tekstreklameplakaten? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

22 Hvilket årstall ble de laget, eller sist revidert? (i.e., etiske ”husregler”) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. N: 174 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

23 Har din redaksjon regler for hvordan medarbeidere kan opptre i de såkalte ”sosiale mediene” (Facebook, Twitter og lignende)? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

24 Har din redaksjon regler for hvordan medarbeidere kan opptre i de såkalte ”sosiale mediene” (Facebook, Twitter og lignende)? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

25 Takk


Laste ned ppt "Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup april 2010 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010 (Redaktørdelen)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google