Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001 Undersøkelsen er gjennomført i form av 301 personlige intervu med studenter på NTNU og HiST i perioden 2. mai.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001 Undersøkelsen er gjennomført i form av 301 personlige intervu med studenter på NTNU og HiST i perioden 2. mai."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001 Undersøkelsen er gjennomført i form av 301 personlige intervu med studenter på NTNU og HiST i perioden 2. mai - 9. mai, 2001. Studentene ble tilfeldig rekruttert på utvalgte steder på lærestedene. Utvalget er i prinsippet ikke et sannsynlighetsutvalg, fordi sann- synligheten for å bli valgt ut fra populasjonen av studenter ikke er kjent. Fordelingen av antall intervju pr. studiested er vist i tabellen nedenfor. Det ble på forhånd definert hvor mange intervju som skulle gjennomføres på hvert sted. HiST-studentene ble overrepresentert for å kunne foreta nedbrytninger også på denne gruppen. Dataene for totalutvalget er vektet på basis av populasjonsfordelingen av studentene på lærestedene, slik det er vist i tabellen nedenfor. Det opprinnelige spørreskjemaet og vektet topline (frekvenser på enkeltspm. er vedlagt). Trondheim, 14. mai Norsk Gallup Institutt Truls Nedregård avd.leder

2 Andel som har lest eller tittet i ulike blader/aviser i løpet av dette semestret (%) Base: alle

3 Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? (%) Base: alle Hvert nr.AnnethvertAv og tilSjeldnereAldri

4 Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? (%) Base: NTNU Hvert nr.AnnethvertAv og tilSjeldnereAldri

5 Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? (%) Base: HiST Hvert nr.AnnethvertAv og tilSjeldnereAldri

6 Tenk tilbake på det siste nummeret av Under Dusken som du leste eller tittet i. Hvor stor andel av ANNONSENE i bladet vil du si at du leste eller tittet på i denne utgaven av Under Dusken?(%) Base: alle som leser Under Dusken av og til eller oftere

7 Årsaker til at Under Dusken ikke leses oftere (%) Base: de som leser Under Dusken av og til eller sjeldnere

8 Hvilke typer stoff synes du Under Dusken burde skrive mer om? (%) Base: Alle

9 Adresseavisens omdømme % av studentene som mener at de enkelte utsagnene passer på Adresseavisen

10 Høgskoleavisa Å’s omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på Høgskoleavisa Å. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som leser avisen ’av og til’ eller oftere

11 Natt og Dags omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på Natt og Dag. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som leser avisen ’av og til’ eller oftere

12 Plan B’s omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på Plan B. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som leser avisen ’av og til’ eller oftere

13 Under Duskens omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på Under Dusken. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som leser avisen ’av og til’ eller oftere

14 Universitetsavisas omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på Universitetsavisa. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som leser avisen ’av og til’ eller oftere

15 Zenters omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på Zenter. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som leser avisen ’av og til’ eller oftere

16 Avisenes omdømme (korrespondanseanalyse). Alle studenter Adressa Under Dusken Natt og Dag Plan B Til å stole på Godt språk Underholdene Politisk nøytral Lettlest Gode bilder Godt info.organ Aktuell Kjedelig Seriøs Hendig størrelse Troverdig Viktig for studentene Lett å finne fram i Engasjert Likegyldig God Layout Å Univ.avisa Zenter

17 Alt i alt, hvor godt liker du følgende blader/aviser? % som svarer hhv. ’Svært dårlig’, ’Ganske dårlig’, ’Ganske godt’ og ’Svært godt’. De som svarer ’Verken/eller’ eller ’Vet ikke’ er ikke vist i figuren.

18 Hvor mange av de 7 siste dagene har du hørt på radio? (%) Base: Alle

19 Hvor ofte lytter du vanligvis til følgende radiokanaler? (%) Base: alle Daglig 1-2 dgr/uke Annenhver uke Månedlig Sjeldnere Aldri 3-4 dgr/uke

20 Årsaker til at de ikke oftere hører på Studentradion’n (%) Base: de som hører på Studentradio’n annenhver uke eller sjeldnere

21 Hvilke typer sendinger synes du Studentradio’n burde prioritere? (%) Base: Alle

22 NRK P1’s omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på NRK P1. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig lytter på kanalen

23 NRK P2’s omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på NRK P2. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig lytter på kanalen

24 NRK P3’s omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på NRK P3. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig lytter på kanalen

25 P4’s omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på P4. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig lytter på kanalen

26 Radio 1’s omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på P1. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig lytter på kanalen

27 Studentradio’n sitt omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på Studentradio’n. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig lytter på kanalen

28 ’Andre’ nærradiostasjoners omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på andre nærradiostasjoner. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig lytter på andre nærradiokanaler

29 Radiokanalenes omdømme (korrespondanseanalyse). Alle studenter NRK P2 Studentradio’n Annen nærradio Til å stole på Underholdene Politisk nøytral Godt info.organ Aktuell Kjedelig SeriøsTroverdig Viktig for studentene Engasjert God musikk P4 NRK P1 NRK P3 Radio 1

30 Alt i alt, hvor godt liker du følgende radiokanaler? % som svarer hhv. ’Svært dårlig’, ’Ganske dårlig’, ’Ganske godt’ og ’Svært godt’. De som svarer ’Verken/eller’ eller ’Vet ikke’ er ikke vist i figuren.

31 Base: Alle Hvor mange av de 7 siste dagene har du sett på TV? (%)

32 Hvor ofte ser du vanligvis på følgende TV-kanaler? (%) Base: alle Daglig 1-2 dgr/uke Annenhv. uke Månedlig Sjeldnere Aldri 3-4 dgr/uke

33 Årsaker til at de ikke oftere ser på Student-TV (%) Base: de som hører på Student-TV månedlig eller sjeldnere

34 Hvilke typer sendinger synes du Student-TV’n burde prioritere? (%) Base: Alle

35 NRK 1’s omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på NRK 1. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig ser på kanalen

36 NRK 2’s omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på NRK 2. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig ser på kanalen

37 TV 2’s omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på TV 2. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig ser på kanalen

38 TV Norges omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på TV Norge. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig ser på kanalen

39 TV 3’s omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på TV 3. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig ser på kanalen

40 TV Trøndelags omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på TV Trøndelag. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig ser på kanalen

41 Student-TV’n sitt omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på Student-TV’n. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig ser på kanalen

42 ’Andre’ TV-stasjoners omdømme % som mener at de enkelte utsagnene passer på ’andre’ TV-stasjoner. Basen for stolpene er alle studentene, mens basen for linjen er studenter som minst ukentlig ser på andre kanaler

43 TV-kanalenes omdømme (korrespondanseanalyse). Alle studenter NRK 2 Student-TV’n TV 3 Til å stole på Underholdene Politisk nøytral Godt info.organ Aktuell Kjedelig Seriøs Troverdig Viktig for studentene Engasjert TV Norge NRK 1 TV 2 TV Trøndelag Andre TV-stasjoner

44 Alt i alt, hvor godt liker du følgende TVkanaler? % som svarer hhv. ’Svært dårlig’, ’Ganske dårlig’, ’Ganske godt’ og ’Svært godt’. De som svarer ’Verken/eller’ eller ’Vet ikke’ er ikke vist i figuren.


Laste ned ppt "Medievaneundersøkelse for Mediastud, 2001 Undersøkelsen er gjennomført i form av 301 personlige intervu med studenter på NTNU og HiST i perioden 2. mai."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google