Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup mars 2011 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2011 (Journalistdelen)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup mars 2011 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2011 (Journalistdelen)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup mars 2011 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2011 (Journalistdelen)

2 Undersøkelsen ble send ut til 7045 journalister (utvalget ble hentet fra NJ’s medlemsdatabase) – i tillegg til 763 redaktører. Av disse 7045 var det 3066 som svarte, dvs. en svarprosent på 39,3% (mot 31,8% i 2010). Av de 3066 som svarte – var 1941 journalister (de andre var enten fotografer, deskmedarbeidere eller redaktører/reportasjeledere), men vi har også fått med 15 journalister fra redaktørutvalget, så vi opererer her med 1956 journalister i det endelige utvalget. Vi har ingen grunn til å anta at utvalget ikke er representativt for hele journaliststanden i Norge. Undersøkelsen ble sendt ut den 28. januar og gikk fram til 14. februar (uke 4 til uke 7). Det ble gjennomført kun en purring. Om undersøkelsen Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

3 Hvilke typer plattformer benytter journalistene seg av i Norge? (nominelt blant alle journalistene i utvalget) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. N: 2020.

4 Hvilke typer plattformer benytter journalistene seg av i Norge? Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. N: 1956. Nominelt i utvalget

5 .. veldig korte tidsfrister (for løpende publisering).. mellomkort e tidsfrister (for daglig publisering).. mellomlang e tidsfrister (for ukentlig publisering).. lengre tidsfrister (for månedlig publisering).. svært lange tidsfrister (for publisering 1-2 ganger i året ) Internettjournalister7,9 %3,7 %1,3 %0,3 %0,1 %13,3 % Riksavisjournalister 0,0 % 2,1 %1,4 %0,9 % 0,0 % 4,4 % Riksavis pluss Internett0,8 %3,6 %1,7 %0,2 %0,1 %6,3 % Regionavisjournalister0,2 %2,7 %0,8 %0,2 % 0,0 % 3,8 % Regionavis pluss Internett0,9 %8,0 %1,4 %0,1 % 0,0 % 10,3 % Lokalavisjournalister0,5 %4,5 %1,9 %0,1 % 0,0 % 7,0 % Lokalavis pluss Internett1,7 %12,5 %2,3 %0,1 % 0,0 % 16,5 % Ukebladjournalister 0,0 % 0,3 %2,0 %0,2 % 0,0 % 2,6 % Måndesutgivelser/magasinjournalister0,1 %0,2 %0,5 %1,6 % 0,0 % 2,4 % Måndesutgivelser/magasinjournalister pluss Internett0,4 %0,3 %1,0 %2,4 % 0,0 % 4,0 % TV journalister0,3 %0,8 %1,0 %0,4 %1,1 %3,5 % TV pluss radio og Internett1,9 %5,0 %1,7 %0,9 %0,7 %10,2 % Radiojournalister1,4 %1,6 %0,5 % 0,0 % 3,5 % Radio pluss TV og Internett3,0 %5,2 %1,5 %0,2 %0,1 %9,9 % Annet0,6 %0,5 %0,4 %0,7 %0,1 %2,2 % 19,6 %50,9 %19,5 %8,1 %1,9 %100,0 % Hvordan fordeler journalistene seg i Norge? (alle tall i %) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Type plattform Publiseringstidsfrist Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

6 Antall produserte “redaksjonelle produkter” pr. uke akkumulert for journalistene i 2010 og 2011 (linjene lar seg ikke direkte sammenligne da spørsmålene er stilt i ulik kontekst) Leadership index Managers with 3 or more answers Total number of managers 109 2009 Først prioritert de den redaksjonelle plattformen de jobber på (fra 1 til 3), før de oppgav antall produserte redaksjonelle produkter i et gitt tidsvindu. Redaksjonelle produkter ble definert som: Artikler, reportasjer, innslag, bulletiner, notiser, film- og lydopptak, fotografier og så videre, samt ferdigstilling av samme fra desker/redigerer/vaktsjef. Akkumulert antall journalsiter Antall produserte ”redaksjonelle produkter” siste uke Først valgte de redaksjonell plattform (kun mulig å krysse av en), før de oppgav antall produserte redaksjonelle produkter i et gitt tidsvindu. Redaksjonelle produkter ble definert som: Artikler, reportasjer, innslag, bulletiner, notiser, fotografier og så videre, samt ferdigstilling av samme fra desker/redigerer/vaktsjef. N: 1665 i 2010 og 1956 i 2011 Snitt: 19,2 Snitt: 11,0

7 Antall produserte “redaksjonelle produkter” pr. uke akkumulert for journalistene i 2010 og 2011 (linjene lar seg ikke direkte sammenligne da spørsmålene er stilt i ulik kontekst) Leadership index Managers with 3 or more answers Total number of managers 109 2009 Først prioritert de den redaksjonelle plattformen de jobber på (fra 1 til 3), før de oppgav antall produserte redaksjonelle produkter i et gitt tidsvindu. Redaksjonelle produkter ble definert som: Artikler, reportasjer, innslag, bulletiner, notiser, film- og lydopptak, fotografier og så videre, samt ferdigstilling av samme fra desker/redigerer/vaktsjef. Akkumulert antall journalsiter Antall produserte ”redaksjonelle produkter” siste uke Først valgte de redaksjonell plattform (kun mulig å krysse av en), før de oppgav antall produserte redaksjonelle produkter i et gitt tidsvindu. Redaksjonelle produkter ble definert som: Artikler, reportasjer, innslag, bulletiner, notiser, fotografier og så videre, samt ferdigstilling av samme fra desker/redigerer/vaktsjef. N: 937 – de journalistene som svarte begge årene Snitt: 19,9 Snitt: 11,7

8 Fordeling av journalister/fotografer/deskmedarbeidere og redaktører/ reportasjeledere i ’segmenter’ samt antall produserte redaksjonelle produkter pr. uke (5 arbeidsdager) (alle andeler i %) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. (Snittet over alle journalistgrupper er 19,7) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

9 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Idéfasen

10 Antall produserte redaksjonelle produkter pr. uke (5 arbeidsdager) (alle andeler i %) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. (Snittet over alle grupper er 19,9 (dette tallet kan ikke sammenlignes med tilsvarende tall i undersøkelsen for 2010)). Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

11 Av det du leverte fra deg i løpet av den siste tiden 1), gjør en vurdering av hva som var opphavet til det redaksjonelle produktet (oppgi fordelingen i %). Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010/11. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

12 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Publisering

13 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Vær Varsom-plakaten? 1)Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering 3% (dvs. totalt rundt 3% av de redaksjonelle produktene)

14 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Vær Varsom-plakaten? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. (andeler i %) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

15 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Tekstreklameplakaten? 1)Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1% (dvs. totalt rundt 3% av de redaksjonelle produktene) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

16 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Tekstreklameplakaten? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. (andeler i %) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

17 På generell basis, og ut fra hva du oppfatter som redaksjonens kriterier for god kvalitet: Hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du produserer mener du ikke oppfyller disse kriteriene? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 3% (dvs. rundt 8% av de redaksjonelle produktene) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

18 På generell basis, og ut fra hva du oppfatter som redaksjonens kriterier for god kvalitet: Hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du produserer mener du ikke oppfyller disse kriteriene? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. (andeler i %) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

19 Hva påvirker i størst grad kvaliteten på de redaksjonelle produktene du leverer? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010/11. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. For eksempel økonomi, utstyr, kvaliteten på bildene, få tak i relevante kilder, kompetanse Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

20 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Evaluering av arbeidet

21 Finnes det kriterier for journalistisk kvalitet i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010/11. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

22 I løpet av den siste måneden, hvor ofte har det redaksjonelle produktet blitt evaluert i redaksjonen? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010/11. Tallene for 2010 og 2011 er ikke sammenlignbare, da spørsmålsstillingene var ulike. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

23 I løpet av den måneden, hvor ofte har det redaksjonelle produktet blitt evaluert i redaksjonen? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

24 I løpet av den siste måneden, hvor ofte har det i redaksjonen blitt diskutert etiske eller juridiske problemstillinger knyttet til det redaksjonelle produktet? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010/11. Tallene for 2010 og 2011 er ikke sammenlignbare, da spørsmålsstillingene var ulike. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

25 I løpet av den måneden, hvor ofte har det i redaksjonen blitt diskutert etiske eller juridiske problemstillinger knyttet til det redaksjonelle produktet? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2011. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

26 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Generelle vurderinger

27 Hvor stor andel av tiden din har du anledning til å jobbe med redaksjonelle produkter som ikke er ment å publiseres i neste utgave/sending/program? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010/11. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

28 I hvilken grad er det kultur for å kritisere og evaluere ledelsens journalistiske prioriteringer og journalistisk kvalitet i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010/11. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

29 I hvor stor grad er journalistene i din redaksjon med på å definere kriteriene for god journalistisk kvalitet? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010/11. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet


Laste ned ppt "Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup mars 2011 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2011 (Journalistdelen)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google