Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A RBEIDSMILJØUNDERSØKELSE FOR NRKJ S J OURNALISTLAG U TFØRT AV S YNOVATE T EMA : A RBEIDSFORHOLD OG JOURNALISTIKK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A RBEIDSMILJØUNDERSØKELSE FOR NRKJ S J OURNALISTLAG U TFØRT AV S YNOVATE T EMA : A RBEIDSFORHOLD OG JOURNALISTIKK."— Utskrift av presentasjonen:

1 A RBEIDSMILJØUNDERSØKELSE FOR NRKJ S J OURNALISTLAG U TFØRT AV S YNOVATE T EMA : A RBEIDSFORHOLD OG JOURNALISTIKK

2 Arbeidsmiljøundersøkelse for NRKs Journalistlag • Utført av Synovate • Undersøkelsen sendt ut til 1474 epostadresser blant NRKJs medlemmer. • 806 svarte - en svarprosent på 57,4. • Feltperioden var fra 28. mai til 15. juni 2008. • Arbeidsforhold og journalistikk er tema.

3 Er du fast eller midlertidig ansatt

4 Hvor mye jobber du i gjennomsnitt pr uke; avdeling

5

6 Hvor mye jobber du i gjennomsnitt pr uke; funksjon

7

8 Jeg rekker alltid å ta lunsjpause; avdeling

9 Jeg rekker alltid å ta lunsjpause; funksjon

10 Kommentar tidspress: • ”Eg trivs fordi jobben er travel, men travle dager får meg til å stresse, og stress kan gjere meg sjuk. Eit evig paradoks” • ”Kronisk underbemanning fører til økt stressnivå i hele organisasjonen”

11 Arbeidsforholdene lar seg fint kombinere med mitt privatliv; avdeling

12 Det hender at jeg utsettes for trusler i jobben; avdeling

13 Mitt arbeid medfører at jeg blir utsatt for skremmende erfaringer; avdeling

14 Mitt arbeid er psykisk belastende

15 Kommentar trivsel: • ”Her er mye latter og lite gråt!” • ”Jeg er godt fornøyd” • ”NRK Program Riks er en fin arbeidsplass!”

16 Alt i alt har jeg det bra på jobben

17 Jobber du kontinuerlig deadline; avdeling

18 Jobber du flermedialt; avdeling

19 Jeg får ofte motstridene beskjeder fra ulike ledere; avdeling

20 Kommentar ledelse: • ”Manglende journalistisk prioritering og faglig svak/fraværende ledelse bidrar til stor grad av uforutsigbarhet i det redaksjonelle arbeidet” • ”sjefen ignorere at det er for mye å gjøre. Det er den største faren, som førte til at jeg ble sykemeldt et år”

21 Har du en arbeidsinstruks/ stillingsbeskrivelse?, avdeling

22 Hvilke av disse tiltakene vil gjøre din arbeidsdag og/eller dine arbeidsforhold bedre? Kringkaster 3 på topp 1. Mulighet til å jobbe hjemme av og til 2. Trening i arbeidstida/betalt 3. Mer tid til faglig diskusjon

23 Hvilke av disse tiltakene vil gjøre din arbeidsdag og/eller dine arbeidsforhold bedre? SPORT 3 på topp 1. Bedre ovetidsbetalt 2. Økonomisk eller annen type kompensasjon for ulemper ved flermedial produksjon 3. Bedre tid til evaluering og tilbakemelding

24 Hvilke av disse tiltakene vil gjøre din arbeidsdag og/eller dine arbeidsforhold bedre? FAKTA 3 på topp 1. Trening i arbeidstida/betalt 2. Anledning til å fordype seg i egne saker 3. Økt bemanning

25 Hvilke av disse tiltakene vil gjøre din arbeidsdag og/eller dine arbeidsforhold bedre? SUPER 3 på topp 1. Trening i arbeidstida/betalt 2. Overtidsbetalt 3. Mulighet til å jobbe hjemme av og til

26 Hvilke av disse tiltakene vil gjøre din arbeidsdag og/eller dine arbeidsforhold bedre? KULTUR 3 på topp 1. Anledning til å fordype seg i egne saker 2. Trening i arbeidstida/betalt 3. Mer tid til faglig diskusjon

27 Hvilke av disse tiltakene vil gjøre din arbeidsdag og/eller dine arbeidsforhold bedre? UNDERHOLDNING og PROGRAM RIKS TV 3 på topp 1.Trening i arbeidstida/betalt 2.Mulighet til å jobbe hjemme av og til 3.Mer ferie

28 Hvilke av disse tiltakene vil gjøre din arbeidsdag og/eller dine arbeidsforhold bedre? PROGRAM RIKS RADIO 3 på topp 1.Trening i arbeidstida/betalt 2.Mer ferie 3.Bedre rutiner for tilbakemelding og evaluering

29 Hvilke av disse tiltakene vil gjøre din arbeidsdag og/eller dine arbeidsforhold bedre? NYDI NYHETER 3 på topp 1. Økt bemanning 2. Trening i arbeidstida/betalt 3. Bedre tid til evaluering og tilbakemelding

30 Hvilke av disse tiltakene vil gjøre din arbeidsdag og/eller dine arbeidsforhold bedre? DK 3 på topp 1. Økt bemanning 2. Anledning til å fordype seg i egne saker 3. Bedre tid til evaluering og tilbakemelding

31 Bolk 2 Journalistisk kvalitet i NRK

32 Kommentar flermedialitet: • ”Flermedialitet er da vel gammelt nytt nå? Diskuterer vi det ennå?” • ”denne undersøkelsen stinker av fordommer”... Vi på Dkene har jobbet flermedialt så lenge vi har vært her. Den ser ut til å være laget for stivbeinte, utdaterte medarbeidere i osloredaksjonene”

33 På hvilken måte har kravet til flermedial produksjon innvirkning på kvaliteten på journalistikken; funksjon

34 Kommentar flermedialitet • ”Det er ikke noe problem å jobbe bimedialt når man REKKER det, men når man må redigere radio og tv samtidig og radio blir sur fordi man prioriterer tv og fotografen blir sur fordi man må gå i studio og lese radioblokker er det slitsomt.”

35 På hvilken måte har kravet til flermedial produksjon innvirkning på kvaliteten på journalistikken; avdeling

36 Kommentar kontinuerlig deadline: • ”Nå skal vi ha alle småhistorier slengt ut på nettet før de kan bearbeides. Vi er i ferd med å miste styrken som dagsordensettende mediebedrift” • ”Kravet til oppslutning/treff overskygger kravet til vesentlighet”

37 På hvilken måte har kontinuerlig deadline innvirkning på kvaliteten på journalistikken; funksjon

38 På hvilken måte har kontinuerlig deadline innvirkning på kvaliteten på journalistikken; avdeling

39 Kommentar • ”folk er lei og slitne av å løpe i hamsterhjulet og jobbe ræva av seg….” • ”Auka arbeidspress svekkar kvaliteten på produktet som vi leverer. Dette må NRK ta på alvor!”

40 Krav om høy produksjonsmengde svekker kvaliteten på det arbeidet jeg gjør; avdeling

41 Jeg rekker å utøve kildekritikk i den grad jeg ønsker, avdeling

42 Jeg ender ofte opp med å bruke færre kilder enn ønsket på grunn av tidspress, avdeling

43 Alt i alt sikrer arbeidsforholdene i red/avd tilstrekkelig journalistisk kvalitet

44 Konklusjon? • ”Alt i alt. Den journalistiske kvaliteten på arbeidet jeg gjør blir dårligere fordi jeg skal levere fortest mulig, og flest mulig saker til flest mulig sendinger. Men arbeidsmiljøet er bra”


Laste ned ppt "A RBEIDSMILJØUNDERSØKELSE FOR NRKJ S J OURNALISTLAG U TFØRT AV S YNOVATE T EMA : A RBEIDSFORHOLD OG JOURNALISTIKK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google