Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av NorSIKT NordFoU – seminar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av NorSIKT NordFoU – seminar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av NorSIKT NordFoU – seminar
Stockholm, 14. mars 2012 Torgeir Vaa

2 Bakgrunn Metoder og utstyr som brukes til registrering av trafikk er lite standardisert Sammenlignende statistikk mellom landene er vanskelig Registreringsutstyr er kostbart i anskaffelse på grunn av at markedet i hvert land er begrenset totalt sett og spesielt når hvert land har egen teknisk plattform

3 Prosjektorganisasjon:
”Nøkkeltall”: Varighet >2013 Totalramme Euro Deltagende land: Norge (ledende land) Sverige Danmark Finland Island Prosjektorganisasjon: Styringsgruppe Koordineringsgruppe Arbeidsgrupper

4 Hovedmål Etablere en nordisk standard for klassifisering av kjøretøy for å kunne utveksle og sammenligne trafikkdata mellom landene.

5 Hovedaktiviteter: State-of-the-art i Norden
Oversikt over tilgjengelig registreringsutstyr Teststrekninger, testprosedyrer og testing Nordisk klassifiseringsmetode Kravspesifikasjon for registreringsutstyr

6 Status Informasjonsdag for bransjen, Vejdirektoratet, København, 22. september 2011 Foreløpig klassifiseringstabell Testmetodikk, teststrekninger og testing av utstyr Finske radartester sommeren 2011 Islandske tester/erfaringer Tester i Norge (Klett), november 2011 Tester i Sverige (Amsberg), januar 2012 Planlegger nye tester i Danmark, Sverige og Norge høsten 2012 Utkast til kravspesifikasjon Publisering

7 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk
(Nordic System for Intelligent Classification of Traffic)   Klassificering ”Motordrivna fordon” (Classification “Road motor vehicle”)

8 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk
(Nordic System for Intelligent Classification of Traffic)  

9 Hvordan ser en buss ut?

10 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk
(Nordic System for Intelligent Classification of Traffic)   Finske radartester Zierzega ViaCount II Icoms DataCollect

11 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk
(Nordic System for Intelligent Classification of Traffic)   Tester på Klett

12 Utstyr som er testet på Klett

13 Detektorer

14 Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk
(Nordic System for Intelligent Classification of Traffic)   Tester i Amsberg

15 Utstyr som er testet i Amsberg

16 Publisering TRA Athen, 23.-26. april, paper
NATMEC 2012, Dallas, juni, poster ViaNordica Reykjavik, juni Nordic Roads, artikkel levert Nasjonale vegtidskrift, tas opp på det neste møtet i Koordineringsgruppen NordFoU’s hjemmeside, publisering av rapporter

17 Ekstern bistand til: Utvikling av testmetodikk Gjennomføring av tester
Bistand med analyser av måledata

18 Oppsummering – forventet resultat
Felles nordisk system for klassifisering av kjøretøy Felles funksjonell kravspesifikasjon Rutiner for godkjenning av utstyr til trafikkregistreringer og ITS-anvendelse Kvalitetskrav til utstyr og forbedret kvalitet på data Samler det nordiske fagmiljøet innenfor trafikkdataområdet Nye prosjektideer

19 Følgeprosjekt - NorSIKT 2
Trafikparametrar – harmonisering av definitioner och kvalitetskrav i de nordiska länderna Planeras att genomföras som ett tvåårigt projekt under åren Partnere: Island, Danmark, Sverige, Finland og Norge Kostnadsramme: Euro fordelt på Se, Fi og No Ledende land: Norge Samme prosjektorganisasjon som i NorSIKT

20 Projektet kommer att bestå av följande huvudaktiviteter:
Kartläggningar av definitioner av trafikparametrar (som årsmedeldygnstrafik (ÅDT), trafikarbetsutveckling och hastighetsutveckling) existerande metodik för skattning av dessa trafikparametrar i och utanför de nordiska länderna existerande kvalitetskrav på dessa skattningar av trafikparametrar

21 Utredningar och rekommendationer rörande
vilka trafikparametrar som bör bli föremål för harmonisering, behovet av samordning av definitioner och kvalitetskrav, förslag till gemensamma definitioner och kvalitetskrav för de parametrar som blir aktuella, rekommendationer för beräkningsmetodik för respektive land, gemensamma riktlinjer för rapportering av trafikparametrar till Eurostat och utvärdering av behovet att gå vidare med harmoniseringen så att den även omfattar beräkningsmetodiken.


Laste ned ppt "Presentasjon av NorSIKT NordFoU – seminar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google