Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

2 Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? • Ved inngangen til sommersesongen tror halvparten av dem som deltok i Innovasjon Norges Turistbarometer at årets sommer blir bedre enn fjorårets. 36 prosent venter at sesongen blir tilnærmet likt. I lys av optimismen må det legges til at kun 31 prosent av dem som deltok i undersøkelsen faktisk hadde en omsetningsøkning/trafikkøkning sommersesongen 2013. • Tall fra SSB viser at antall utenlandske overnattinger ved kommersielle overnattingssteder ikke er på det samme nivået som før finanskrisen i 2006. • Til tross for en god økning av vinterturismen og spesielt Nordlysturismen; volumet for ferie- og fritidstrafikken til Norge er i sommermånedene mai til august. Tilbakemeldigner fra respondentene: • En noe svakere kronekurs mot euro, dollar og pund trekkes frem som et godt utgangspunkt før sesongen, samtidig er tilbakemeldinger at vi priser oss ut. Det norske prisnivået er langt høyere enn våre naboland og andre konkurrerende destinasjoner. • Regner med at nedgang i bussturismen fortsetter. Vridning til mer individuelt, «fly & drive».

3 Markeder og bransjer • Optimismen er langt høyere i år fra både Tyskland og Nederland, enn ved inngangen til fjorårets sommer. 57 prosent av de tyske respondentene tror på en bedre sommersesongen i år, mot 20 prosent i fjor. Blant de nederlandske respondentene er det 72 prosent som tror på en bedring, mot 38 prosent i fjor. Det er også en økt optimisme blant de amerikanske respondentene. De siste sommersesongene har det vært en nedgang i antall gjestedøgn fra både Tyskland, Nederland og USA. • Ved inngangen til årets sommersesong er optimismen noe lavere fra Danmark og Sverige, og dessverre tyder mye på at den gode økningen fra Russland avtar i år. Urolighetene i Ukraina fører til at russere avbestiller sommerferien og prioriterer å spare penger. • Svarene fra Japan tyder på at den jevne nedgangen i antall japanske gjestedøgn som startet i fjor, fortsetter også inn i sommersesongen. Det er ingen kinesere som deltok i undersøkelsen, men tilbakemeldinger fra andre kilder tyder på at veksten fra Kina fortsetter. • Svarene brutt ned på bransje, viser at utenlandske turoperatører, norske incoming –operatører, overnattingsbedrifter, samt destinasjons- og turistkontorer er langt mer positive nå, enn ved inngangen til fjorårets sesong. Blant transportørene, som representeres primært med flyselskap, er det 57 prosent som tror på et bedre resultat i sommer, sammenlignet med i fjor. Svarene fra cruise/Hurtigruten viser en lavere optimisme, enn det som er gjennomsnittet for undersøkelsen. Her er det 40 prosent som tror at årets sommersesong blir dårligere enn fjorårets.

4 4 Ved inngangen til sommersesongen tror halvparten av dem som deltok i undersøkelsen at årets sommer blir bedre enn fjorårets. Det er 36 prosent som venter at resultatet av årets sommer blir likt som i fjor. I lys av optimismen må det legges til at kun 31 prosent av dem som deltok i undersøkelsen faktisk hadde en økning i fjor sommer. Forholdet mellom forventet og reell trafikk Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming summer season compared to last summer season?

5 Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming summer season compared to last summer season?

6 Forventninger til sommersesongen per marked Landene under er sortert etter størrelse. Det var flest norske gjestedøgn ved hotellene i fjor sommer, deretter følger Tyskland som det utenlandsmarkedet med flest hotellgjestedøgn sommersesongen 2013.

7 Forventinger til sommersesongen per bransje

8 8 Bakgrunn og metode • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut og var tilgjengelig i perioden 14. april - 20. mai 2014. • 148 deltok i undersøkelsen. • Hensikten med Turistbarometeret er å gi en oversikt over forventet trafikkutvikling fordelt på markeder og bransjer. • De som deltar i undersøkelsen har i løpet av de siste 12 måneder vært med i Innovasjon Norges kampanjer og aktiviteter, med unntak av de norske incoming operatørene. • Ekspertpanelet er sammensatt av representanter fra reiselivsnæringen i inn- og utland. Disse representerer turoperatører, incoming operatører, overnattingsbedrifter, transportører, cruise, aktivitets- og attraksjonsbedrifter, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt Innovasjon Norges markedssjefer i de respektive markeder. • Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året, før sommer- og vintersesongen. • Dette er den 23. gang Norges Turistbarometeret gjennomføres.

9 Tilbakeblikk • Antall norske og utenlandske hotellgjestedøgn i sommersesongen 2013. Totalt og fordelt på landsdel • Antall kommersielle gjestedøgn i sommersesongen 2006-2012* * På grunn av SSBs endringer i grunnlaget for den månedlige overnattingsstatistikken, er det kun hotellstatistikken i 2013 som kan sammenliknes med tidligere år. Derfor er ikke kommersielle gjestedøgn for 2013 inkludert.

10 Sommersesongen 2013 Nedgang i både norske- og utenlandske hotellgjestedøgn Kilde: SSB Endring sommer 2012-2013 Total: -2 % Norge: -2 % Utland: -1 %

11 Kun økning fra Kina, Russland og Polen ved hotellene sommersesongen 2013 Kilde: SSB

12 Østlandet var den eneste landsdelen som hadde økning fra utlandet i sommer. Dette skyldes primært flere utenlandske overnattinger i Oslo og Akershus. Kilde: SSB

13 Antall kommersielle gjestedøgn sommersesongen 2006-2012 viser at vi ikke er oppe på det samme nivået i antall utenlandske gjestedøgn som før finanskrisen. Det er innenlandstrafikken som bidrar til økningen på fire prosent i perioden. 13

14 Nedgang fra mange store utenlandsmarkeder, bortsett fra Sverige i 2012 14


Laste ned ppt "NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google