Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 FINLAND › Jukka Hopeavuori, Trafikverket  SVERIGE › Britt-Marie Majbäck, Trafikverket › Anne-Marie Snäll, Trafikverket › Anna Hamberg, WSP  DANMARK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " FINLAND › Jukka Hopeavuori, Trafikverket  SVERIGE › Britt-Marie Majbäck, Trafikverket › Anne-Marie Snäll, Trafikverket › Anna Hamberg, WSP  DANMARK."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  FINLAND › Jukka Hopeavuori, Trafikverket  SVERIGE › Britt-Marie Majbäck, Trafikverket › Anne-Marie Snäll, Trafikverket › Anna Hamberg, WSP  DANMARK › Morten Tindal Madsen, Vejdirektoratet  ISLAND  FÆRØYENE  NORGE › Tove Hernes, NCC AS › Guttorm Tysnes, Norges Lastebileier-Forbund › Marianne Eilertsen, Statens vegvesen › Tore Hoven, NTNU › Lillian Fjerdingen, Norconsult AS

3  Indkvartering på Quality Panorama Hotell  Møte12. november: Chalmers  Klokka 12 - 15: Fellesseminar  Klokka 15 - 18: Utvalgsmøte  Klokka20.00 - Middag

4 Fellesseminar – program Skandinavisk infrastrukturkompetens SIK og implementering i Norge og Sverige. Felles for utvalgene Underhåll, Organisering och marknad og Kompetens. Bakgrunn: Prosjektets fokusområde er å arbeide for å likestille kompetenskrav med ett grenseoverskridende godkjenningssystem mellom Norge og Sverige. Det har som hovedmål å lette samarbeid over grensen og dermed også konkuransen. I nnehold • Prosjektets bakgrund, mål og tidsplaner (Lars Jacobson og Anders Sandberg • Utvikling av kompetenskrav i Norge og Sverige (Lars Jacobson) • Resultat og erfaringer i pilottester (Øystein Larsen, Ulf Danielson og Håkan du Rietz) • Implementering i Norge (Torgeir Leland) • Implementering i Sverige (Lars Jacobson) • Mulighet for utvidelse til et nordisk nivå (Lars jacobson) En kopi av alle innlegg legges ut på utvalgets nettsider.

5  Velkommen og presentasjon for nye medlemmer Marianne Eilertsen fra region Nord er ny i utvalget. Hun tar over etter Frank Berntsen som slutter i utvalget da han har skiftet jobb internt i Statens vegvesen. Marianne er ny resurssjef i region Nord, som består av fylkene Norland, Troms og Finnmark. Ressursavdelingen bidrar med kompetanse og tjenester til hele organisasjonen i regionen.  Referat fra møte 22. og 23. august med oppfølging Ingen merknader til referatet fra Finland.  Oppsummering fra dagens fellesmøte. Hva gjør Kompetanse videre? Arbeidet i prosjektet Skandinavisk infrastrukturkompetanse kan vær av stor interesse for Kompetanseutvalget. I første omgang er det viktig at utvalget får tilgang til informasjon, rapporter og resultater fra arbeidet i prosjektet. (Anne Marie deltar i arbeidet og kan informere utvalget om resultater og status for arbeidet) Kopi av SIK-presentasjoner fra møtet i Gøteborg legges ut på utvalgets nettsider.  Hur ska vi nå ut med resultaten från vårt arbete? v/Anne-Marie Anne-Marie innledet diskusjonen. Stikkord: hva skal være utvalgets produkt og resultater? Hvordan skal vi jobbe ? Vi hadde en diskusjon om forventninger til resultater fra arbeidet i utvalget. Det ble presisert (Tore) at vårt produkt først og fremst er utvikling av nettverk og informasjonsdeling. Vi har ingen ressurser til å sette i gang prosjektarbeid i egen regi. Det er viktig å utnytte aktuelle prosjekt i egen organisasjon, dele informasjon fra aktiviteter i hvert enkelt land, finne eksempler på « Best praksis»

6  Förslag på projekt/arbete som vi kan jobba vidare med 2014. v/Anne- Marie Vi ble enige om å dele aktuell informasjon, som f.eks rekrutteringstiltak, strategiske kompetanseplaner, HR-strategier. Hvordan jobber hver organisasjon med rekrutteringstiltak mot skoler, høgskoler og universitet? Hvordan beskriver vi kompetansekrav i våres annonser? Dokumenter som kan deles kan sendes til Tore som kan legge de ut på nettsidene til utvalget. Vi ble enige om å finne eksempler på stillingsannonser som inneholder kompetansekrav. Eksemplene sendes til Tore innen 1. mars.

7  2014 › Trondheim - 20. - 21. mars › Island – august (bekreftet av Oluf) › Lund – 12. – 13. november  2015 › Lillehammer - vinter - vegutbygginger › Færøyene – august ? › København - høst  2016 › Forberedelsen til kongress - februar


Laste ned ppt " FINLAND › Jukka Hopeavuori, Trafikverket  SVERIGE › Britt-Marie Majbäck, Trafikverket › Anne-Marie Snäll, Trafikverket › Anna Hamberg, WSP  DANMARK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google