Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FNs konvensjon om barns rettigheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FNs konvensjon om barns rettigheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 FNs konvensjon om barns rettigheter

2 Disposisjon Om PRESS Om barnekonvensjonen Historie
Norge og barnekonvensjonen Ordliste Rapportering Tillegsprotokoller 3 hjørner

3 Hva er PRESS? Uavhengig organisasjon for ungdom mellom 13 og 25 år
«PRESS – Redd Barna Ungdom har som mål å arbeide for en verden der barns rettigheter, slik disse er formulert i FNs konvensjon om barnets rettigheter, er innfridd.» Uavhengig organisasjon for ungdom mellom 13 og 25 år Strukturelle årsaker til brudd på barns rettigheter Lokalt, nasjonalt og internasjonalt Hovedtema: Barn på flukt Demokrati & deltakelse Psykisk helse Handel & finans

4 Hva er barnekonvensjonen?
Et dokument som beskriver barns grunnleggende rettigheter Fremmer barns beste Skrevet under eller ratifisert av alle land Unntatt USA, Somalia og Sør-Sudan

5 - Eglantyne Jebb «All wars, just or unjust, disastrous or
victorious, are waged against the child.» - Eglantyne Jebb Alt startet med denne dama!

6 Eglantyne Jebb ( ) 1919: Grunnla den første Redd Barna-organisasjonen Den første barnekonvensjonen i 1923

7 Historie Etter 1945 blir menneskerettigheter nedfelt i en rekke internasjonale erklæringer og konvensjoner 1959: Erklæringen om barns rettigheter blir vedtatt av FNs generalforsamling 1979: Arbeidsgruppe for utarbeiding av konvensjon om barnets rettigheter nedsatt under FNs menneskerettighetskommisjon 20. November 1989: Barnekonvensjonen vedtas enstemmig av FNs generalforsamling I 1978 la Polen frem et forslag til barnekonvensjonstekst med tanke på at det skulle bli vedtatt året etter, i Barneåret Slik gikk det ikke. En arbeidsgruppe ble nedsatt av FNs menneskerettighetskommisjon, og det tok hele 10 år før det internasjonale samfunn var blitt enige om de 54 artiklene som utgjør Barnekonvensjonen.

8 Norge og barnekonvensjonen
26. Januar 1990: Norge signerer barnekonvensjonen 8. Januar 1991: Norge ratifiserer barnekonvensjonen 10. Juni 2003: Norge inkorporerer i alt lovverk

9 Men hva er barnekonvensjonen?
Egen menneskerettighetskonvensjon for barn fordi barn har behov for spesiell beskyttelse Omfatter både sivile og politiske, økonomiske og sosiale rettigheter Består av 52 artikler Gjelder alle under 18 år Barnets beste kommer alltid først

10 Men hva er barnekonvensjonen?
Delt i fire hovedområder av rettigheter: Barn har rett til liv og helse Barn har rett til skolegang og utvikling Barn har rett til omsorg og beskyttelse Barn har rett til deltakelse og innflytelse

11 En liten ordliste Signering – sier at man er enig, men forplikter seg ikke til noe Ratifisering – en stat forplikter seg til å følge konvensjonen på lik linje med andre lovverk Inkorporering – tar inn i lovverk Konvensjon vs. erklæring

12 Rapportering Plikt til å rapportere til FN Første rapport etter to år
Deretter hvert femte år Organisasjoner leverer skyggerapporter i tillegg

13 Tilleggsprotokoller Tillegg til barnekonvensjonen
Må signeres og ratifiseres for seg selv(?) To tilleggsprotokoller i 2002: Salg av barn og seksuelt misbruk Barn i væpnet konflikt

14 Klagemekanisme Internasjonale domstoler(organer?) som kan overprøve nasjonal praksis Den europeiske menneskerettsdomstolen Menneskerettighetsdomstolen i Haag Ønsket egen for barns rettigheter

15 Satt ned arbeidsgruppe av Menneskerettighetsrådet i 2010
Arbeidet ble startet i 1989 Satt ned arbeidsgruppe av Menneskerettighetsrådet i 2010 Forslag vedtatt i FN 17. juni 2011 Norge med klare betenkeligheter og passiv i forarbeidet Samlet opposisjon mot regjeringens praksis

16 Endelig fikk barn klage!
HURRA! Endelig fikk barn klage!

17 28. februar 2012 Barn kan klage på sine rettighetsbrudd til FNs barnekomité 35 land har signert Slovakia, Slovenia, Costa Rica, Portugal, Serbia, Uruguay, Brasil, Chile, Tyskland, Marokko, Montenegro, Spania, Østerrike, Belgia, Finland, Italia, Luxembourg, Maldivene, Mali, Peru, Albania, Kapp Verde, Malta, Romania, Thailand, Makedonia, Tyrkia, Andorra, Paraguay, Mauritius, Liechtenstein, Argentina, Kypros, Madagaskar og Senegal. 10 land må ratifisere for at det skal tre i kraft Kun to land har ratifisert Gabon, Tyskland og Thailand

18 Men Norge vil ikke være med…

19 3 hjørner

20 Påstand 1: Det er viktig at barns stemme blir hørt i samfunnet

21 Påstand 3: Barn må alltid få bestemme hvor de skal bo etter en skilsmisse

22 Påstand 4: Man må innføre stemmerett for 16-åringer i Norge

23 Påstand 5: Voksne kan tale på vegne for barn, for voksne vet hvordan det er å være barn, de har jo vært det selv

24 Påstand 6: Asylbarn trenger ikke asylintervju, da de kun er medfølgende sine foreldre og ikke har rett på asyl på eget grunnlag

25 For mer informasjon: pressrbu.wordpress.com


Laste ned ppt "FNs konvensjon om barns rettigheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google