Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brasil bilde 1 Presentasjon:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brasil bilde 1 Presentasjon:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brasil bilde 1 Presentasjon:
-av deg selv, kommer fra KN/CM, og skal fortelle om hva årets OD handler om. Hva forbinder dere med Brasil? (Får gjerne innspill som: ”fotball, samba, strender…damer…”) (Fun fact: Flagget er et bilde av stjernehimmelen slik den var over Rio de Janeiro den 15.november 1889 – da Brasil ble republikk.)

2 Brasil bilde 2 karneval Brasil er karneval…

3 Strender…

4 Musikk….samba.. Og mye mye mer….

5 likhet - Ungdom i Brasil har mye til felles med ungdom i Norge:
- De drømmer om hva de skal bli – advokat, politi, eller kanskje popstjerne, skuespiller, forballproff ... - Og de drømmer om den store kjærligheten, om å få en lykkelig fremtid ...

6 Portrett ulikhet Men det er også store forskjeller mellom norsk og brasiliansk ungdom: -I Norge tenker mange på hvilke fag de skal ta på videregående, allerede når de går på ungdomsskolen I Brasil er det mange ungdomsskoleelever som ikke vet at det er noe som heter videregående skole. Enten fordi foreldrene deres heller ikke vet det, eller fordi ingen av lærerne deres har fortalt det. -I Norge har de fleste av oss opplevd kino allerede kanskje fra vi var 5-6 år Blant fattige ungdommer i Brasil har bare ca. 20 % vært på kino! Og enda færre har vært på teater eller et bibliotek! Det finnes nesten ikke fritidstilbud. Hvis norsk ungdom jobber, er det for å få ekstra lommepenger- til merkeklær, kino, cafébesøk osv. I Brasil må mange ungdommer velge mellom å jobbe for å skaffe penger slik at familien har råd til mat, klær og et sted å bo - eller å gå på skolen -I Norge har alle like rettigheter, f.eks. til å få studielån – uansett hvor vi kommer fra i landet, og uansett hvem foreldrene våre er og hvor mye penger de har. I Brasil blir mye av framtiden din bestemt allerede den dagen du blir født – om du er rik eller fattig.

7 OD 2010: En by – to verdener Du skal få vite mer om Brasil, og om hvorfor fattige ungdommer i Brasil møter så mange utfordringer, og opplever så mye urettferdighet. Du skal også få høre om hvordan pengene som du er med på å jobbe inn på OD-dagen, kan gjøre livet bedre for mange av disse ungdommene. Rekk opp en hånd underveis hvis det er noe jeg sier du ikke forstår – så tar vi også litt tid til spørsmål helt til slutt.

8 Operasjon Dagsverk En frivillig aksjon av, med og for ungdom
To deler: Informasjonskampanjen (Internasjonal Uke) og OD-dagen Ulike tema, men alltid : utdanning – ungdom - utvikling Samarbeider i år med Kirkens Nødhjelp om arbeid blant storbyungdom i Brasil (sliden kuttes hvis OD er på skolen/seminaret) OD er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom (kan utdypes*) Norske ungdommer jobber inn ca. 30 millioner under OD hvert år Under internasjonal uke lærer man om årets tema og årets prosjekter. Så velger man om man vil være med på aksjonen og vise solidaritet med ungdommer i sør. Det kan man gjøre ved å jobbe en dag og gi lønnen sin til aksjonen. OD samarbeider med ulike organisasjoner hvert år, men prosjektene som får penger handler alltid om utdanning eller opplæring av ungdom i Latin-Amerika, Afrika og/eller Asia. * Elevene bestemmer hvem som skal ”få” aksjonen basert på søknadene fra de ulike organisasjonene. Legges til uravstemning hos alle skoler på vinteren, og endelig avstemning på Elevtinget (skoleelevenes høyeste organ) på våren før aksjonen går i gang. Det er Elevorganisasjonen som har det øverste ansvaret for hele Operasjon Dagsverk.

9 Kirkens Nødhjelp Arbeider for menneskers grunnleggende rettigheter og verdighet Støtter mennesker uavhengig av kjønn, politisk oppfatning, religion og etnisk bakgrunn Tre arbeidsmåter: Nødhjelp, langsiktig bistand og beslutningspåvirkning Har jobbet 30 år i Brasil Hvis OD-sliden IKKE ble vist: - Operasjon Dagsverk velger hvert år en eller flere norske organisasjoner som blir med på informasjonskampanjen i Norge, og som mottar og forvalter pengene som blir jobbet inn. I år er det Kirkens Nødhjelp som skal forvalte pengene til ulike typer prosjekter for storbyungdom i Brasil. Pengene får Kirkens Nødhjelp utbetalt litt etter litt i fem år – og OD følger med på at pengene kommer fram og blir brukt på en god måte. Hvis OD-sliden BLE vist: - Pengene som jobbes inn blir overført til Kirkens Nødhjelp litt etter litt i fem år – og OD følger med på at pengene kommer fram og blir brukt på en god måte. Det er norske kirker som eier Kirkens Nødhjelp, og Kirkens Nødhjelp er basert på kristne verdier. Kirkens Nødhjelp driver ikke misjon, men hjelper og støtter dem som trenger det mest, uavhengig av om de er kvinner eller menn, hva slags politisk syn de har og hva slags religion de har. Vi jobber for en rettferdig verden, og tror det er viktig å jobbe på flere måter samtidig for at det skal bli mulig: Når en katastrofe rammer, bidrar vi med nødhjelp, så folk kan overleve. Vi jobber samtidig med prosjekter som går over mange år – så fattige mennesker kan få et bedre liv, bedre helse, tilgang til vann osv. I tillegg jobber vi for at mennesker som har makt og ansvar, som politikere, skal ta gode beslutninger som kommer fattige mennesker til gode. Vi jobber for demokrati og for menneskerettigheter. I Brasil jobber vi mye med fattige ungdommer, med å skaffe vann i tørre områder, med utvikling av ren energi og bl.a. med bedre våpenkontroll: At det skal bli vanskeligere å skaffe seg våpen.

10 OD 2010: ”En by – to verdener”
Gi ungdom kunnskap og ressurser til å selv ta ansvar for sin egen framtid! Mål: At ungdommers rettigheter oppfylles – og at de får delta i samfunnsprosesser som angår dem! - Navnet på aksjonen: ”En by – to verdener” – I Brasil finner vi utrolig store kontraster innenfor samme by. De rikeste og de fattigste bor side om side, men i to verdener. Årets aksjon handler om å: Styrke fattig storbyungdom i Brasil gjennom å gi dem kunnskap, selvtillit og muligheter til å ta ansvar for sin egen fremtid! Vi vil at ungdommene skal få oppfylt sine menneskerettigheter – at de skal ha mat nok, tak over hodet, at de skal få skolegang og jobbmuligheter, og vi vil støtte dem så de selv kan forandre byene de bor i. - Hvordan dette kan bli mulig kommer vi tilbake til senere

11 OD 2010: 6 storbyer Arbeidet vil foregå i storbyer i Brasil
Lokale organisasjoner driver arbeidet Arbeidet når ut til over ungdommer – og gir enda større ringvirkninger Det er ikke folk fra Kirkens Nødhjelp i Norge som driver disse prosjektene, men lokale organisasjoner som vi vet er flinke til det de gjør – og som kjenner byene og ungdommene de jobber med. Det er fantastisk at ungdommer kan få et bedre liv på grunn av innsatsen som norske ungdommer gjør under OD, men i tillegg kan prosjektene få ringvirkninger: Prosjektene som blir startet opp er som små branner som kan spre seg å bli store: Når myndighetene i Brasil ser at dette fungerer, at ungdommene får det bedre, og at byene kan bli bedre å bo i, kan de bestemme seg for å ta over prosjektene, og sørge for at det skaffes mer penger til å drive dem. Det har skjedd før, mange ganger, for eks. Etter OD i 2005: I en bydel i Rio de Janeiro ble det startet et prosjekt som ga unge gravide jenter mulighet til å gå på skole selv om de fikk barn, og i tillegg fikk de oppfølging fra en helsearbeider. Prosjektet nådde jenter i 5 fattige bydeler. I 2009 så myndighetene at dette prosjektet fungerte veldig godt. De bestemte seg for å gjøre det til offentlig politikk – det vil si at det nå blir betalt og drevet av myndighetene i Brasil selv – uten behov for hjelp utenfra – og nå når det unge jenter i hele byen helsearbeidere jobber med dette i dag!

12 Brasil - et av landene i verden med størst forskjeller mellom rike og fattige - Kommer tydelig fram i de store byene, for det er i byene både de aller rikeste og de aller fattigste bor. Ofte rike boligstrøk ofte side om side med slumstrøkene. Bildet: (NB! IKKE ”fotoshoppet”) Bydelen Morumbi (utt.: Morum-bi) i Sao Paulo. På den ene siden av muren bolighus med svømmebasseng på hver veranda, og tennisbaner i hagen - på den andre siden av muren: Paraisópolis (utt.: Paraisååpolis), største slummen i Sao Paulo. Sao Paulo er f.eks. den byen som har flest helikoptre pr innbygger i hele verden. Rikfolk orker ikke sitte i bilkø, så de flyr i stedet for. Samtidig lever det mange mennesker i byen som er underernært. Hvordan har det blitt sånn?

13 Litt om historien Kolonisert av Portugal på 1500-tallet
Enorme landområder fordelt på noen få, rike eiere 3-5 millioner slaver hentet fra Afrika – har ført til rasisme 1900-tallet: politisk uro, militærdiktatur – har ført til apati 2002: Lula valgt til president Portugiserne tok landet som koloni på 1500-tallet. Rike portugisere fikk tildelt hver sine deler av landet, for å lete fram ressurser som Portugal kunne tjene på. De fant sukker, kaffe, gull og gummi, og 3-5 mill afrikanske slaver ble satt til å arbeide i jordbruk og gruver. Kolonistene fra Portugal så på slavene som undermennesker. Slaveriet ble ikke avskaffet før i 1888, og fremdeles finnes det mye rasisme og diskriminering i Brasil. Mange av de som er rike i dag, er etterkommere av kolonistene, mens de fattigste i landet er etterkommerne til slavene. De siste hundre årene har brasilianerne levd med mye politisk uro, bl.a under flere militærdiktatur. Når man lever i et militærdiktatur, tvinges man til å gjøre som lederne sier – det er farlig å mene noe annet, og ulovlig å starte nye politiske partier. De som turte å gjøre mostand ble torturert, myrdet, og mange forsvant eller ble tvunget til å forlate landet. Med en sånn historie blir mange apatiske: Man mister selvtilliten og troen på at forandring er mulig. President Lula, som går av i høst, er den første lederen i Brasil uten forbindelser til militære eller til den rike, økonomiske eliten. Han var fattig i sin oppvekst, og har kjempet for et mer rettferdig Brasil. Lula har gjort mye bra for Brasil, men fortsatt er det mye arbeid som gjenstår, og mange utfordringer å ta tak i. For eksempel er det fortsatt sånn at noen få, vanvittig rike mennesker eier mye av jorda. Evt. Utdyping: Hvordan historien preger Brasil i dag: Noen få, rike eier store landområder: Under 2% av alle som eier jord i Brasil, eier over halvparten av all jord i hele landet! Det er ekstreme forskjelle rmellom fattige og rike: De 10 % rikeste tjener 67 ganger mer enn de 10 % fattigste (i Norge: de 10 % rikeste tjener 6 ganger mer enn de 10 % fattigste). Det er mye rasisme og diskriminering: Halvparten av alle brasilianere har afrikanske forfedre, men hvis man ser på alle brasilianere som tar høyere utdanning, har bare 2 % av disse afrikansk bakgrunn. De fleste rike, den økonomiske eliten, vil ikke ha forandring. De jobber MOT rettferdighet for de fattige, fordi det kan gjøre at de mister sin egen rikdom. Mange har mistet troen på at endring er mulig – fordi det tidligere var farlig å si sin mening.

14 Brasil idag Idag har Brasil over 200 millioner innbyggere. Alle hudfarger finnes her, etterkommere av indianere, europeere, afrikanere, folk fra Midtøsten og Asia (hovedsakelig Japan). På mange måter er landet rikt og moderne, men likevel finnes det mye fattigdom og nød.

15 43 mill lever i fattigdom (under nasjonal fattigdomsgrense), og ca
43 mill lever i fattigdom (under nasjonal fattigdomsgrense), og ca. 10 millioner mennesker er underernærte. Korrupsjon er et stort problem: Av korrupsjon.. Kan betale politiet for å skyte folk du ønsker drept, eller for å slippe unna forbrytelser du har begått. Kan betale politikere for å påvirke utfall av saker

16 Vold er et av de største samfunnsproblemene i Brasil
drepes av håndvåpen hvert år, de fleste er mellom 20 og 30 år gamle. Narkotikatrafikken er en viktig årsak: For mange ungdommer virker det å bli med i narkotikatrafikken som eneste mulighet til å oppnå status og penger.Man fristes gjerne med en moped i innvielsesgave, og tilgang til våpen. 10-årige gutter jobber gjerne som bevæpnede soldater for narkobandene. Prisen å betale er at gjennomsnittlig levealder for folk i denne ”bransjen” er 25 år. Bildet: Viser hvordan volden i fattige lokalsamfunn heller ikke bare rammer de ”involverte” – bildet viser Matteus Rodrigues, en åtte år gammel gutt, som hadde fått en real (3-4 kr) av sin mor for å gå og kjøpe brød, men havnet altså midt i en skuddveksling utenfor huset, og ble drept momentant.

17 Favela bilde Flere og flere brasilianere flytter til byene. Det kalles urbanisering. Fra 1960 til 2000 økte Brasils bybefolkning fra 31 millioner til 137 millioner Det er ikke i seg selv et problem, problemet er at myndighetene ikke sørger for å utvikle byene når flere mennesker flytter dit. Byveksten skjer uten planer – fordi det er fattige mennesker som flytter, og det er slummen som vokser. Myndighetene sikrer ikke innbyggerne trygg bolig, tilgangen til helsetjenester og utdanning blir dårligere, og grunnleggene tjenester innbyggerne har rett til – finnes ikke.

18 Utfordringer og følger for storbyungdom
Fattigdom og arbeidsledighet Svakt utdanningssystem Ungdom stigmatisert som årsaken til sosiale problemer som vold og kriminalitet Urbaniseringen har fått flere negative følger for storbyungdom i Brasil: Fattigdom og arbeidsledighet: Mange folk i byen, trangt om plassen, vanskelig for ungdom å få jobb - fører til fattigdom. Utdanning er som regel er nøkkelen til å komme bort fra fattigdom - men dessverre fører fattigdommen ofte til at mange dropper ut av skolen for å skaffe penger via arbeid. Svakt utdanningssystem: En annen årsak til skoleavhopp – den offentlige skolen i Brasil fungerer DÅRLIG . Lærerne er dårlig utdannet/mangler utdanning, overarbeidet og dårlig lønnet. Undervisningen: enveiskommunikasjon, læreren står og snakker helt alene, ikke lov å rekke opp hånden og stille spørsmål.. Pensum er ofte irrelevant, særlig for den fattige befolkningen, de opplever det som står i lærebøkene som fullstendig fjernt og fremmed fra den verden de lever i. Ungdom stigmatisert som årsaken til sosiale problemer som vold og kriminalitet Mediene og myndighetene omtaler som regel ungdom som et problem - heller enn en ressurs eller som mennesker som har rettigheter som andre innbyggere. Mange forbinder ungdom kun med tenåringsgraviditeter og narkokriminalitet, selv om dette IKKE gjelder alle tenåringer i Brasil. Ungdom anklages ofte for å være ansvarlig for både kriminalitet, vold, narkotikatrafikken og tidlige graviditeter. Heldigvis: Brasiliansk ungdom har et enormt engasjement for endring!

19 OD 2010 Til nå har vi fokusert på problemene og utfordringene ungdom i Brasilianske storbyer møter. Nå skal vi se hvordan prosjektene som OD-pengene går til kan være med å forandre livet for mange ungdommer.

20 OD tema 1. Styrke den offentlige skolen 2. Utdanne ungdom gjennom andre kanaler 3. Jobbmuligheter 4. Politisk påvirkningsarbeid 5. Selvtillit Temaene overordnet List opp…

21 1) Styrke den offentlige skolen
Skolere lærere i kommunikasjon Utvikle mer relevant pensum Innlemme yrkesveiledning i videregående skole - Som nevnt tidligere er det mye som er feil med den offentlige skolen i Brasil – og derfor retter flere av prosjektene seg nettopp mot dette: (Skolering av lærere i kommunikasjon): Først: Fortalte om at Lærerne er dårlig skolert, overarbeidet (skiftarbeid), og dårlig lønnet Våre partnere har satt i gang trening og kursing av lærerne i kommunikasjon –vil forhåpentligvis forbedre både kvaliteten og trivselen – for begge parter – slik at både lærere og elever får oppleve at det finnes en bedre måte å både gi og få kunnskap på! (Utvikle mer relevant pensum) - Som nevnt, opplever særlig fattige elever at skolen lærer dem ting som er fullstendig fjernt fra deres virkelighet. Pensum er fremmed for dem. - Våre partnere har satt i gang samarbeid mellom offentlige skoler og elever om å utvikle undervisningsformer som er mer relevant for ungdommenes hverdag og virkelighet. (Innlemme yrkesveiledning i vgs) Fordi ungdommer i en undersøkelse har sagt at de ønsker å få yrkesveiledning inn på timeplanen, jobber partnerne med å få dette til. Det kan føre til at de som vil avslutte skolegangen etter videregående skole kan gå rett ut i arbeid.

22 Agnes (19) påvirker skolepolitikken
”Jeg har lenge vært engasjert i rettighetsspørsmål, men jeg har aldri før lært hvordan vi kan bruke rettighetene våre til å endre ting, slik vi gjør her! Samtidig som vi lærer og reflekterer kritisk rundt vår situasjon, er vi ungdommer aktivt med på å gjøre den offentlige skolen mer relevant for elevene” Agnes er en av dem som var med på kartleggingen av hva ungdommer ønsket seg av videregående skole. - Med OD-midler vil hun og mange andre ungdommer nå samarbeide med offentlige videregående skoler og profesjonelle yrkesveiledere om å gjennomføre workshops om yrkesveiledning på ulike videregående skoler! (- Les sitatet….)

23 2) Utdanne ungdom gjennom andre kanaler
”Folkelig utdanning” = Praktisk kunnskap kombinert med rettighetsopplæring Tilby gratis forberedende kurs for opptak til videregående skole og universitet Gi journalistikk- og medieutdanning gjennom praktisk arbeid Tilby kurs i dans, musikk, capoeira, teater, informatikk – og opplæring i ledelse av aktivitetene Fattig ungdom faller ofte utenfor den offentlige utdanningen - men da trenger de å få kunnskap på andre måter = derfor ”Folkelig utdanning” Dette er å tilby ungdommene praktisk kunnskap som de kan ha nytte av i arbeidslivet, samtidig som de får opplæring i rettigheter og årsaker til den sosiale ulikheten. Partnerne tilbyr flere ulike typer aktiviteter, noen eksempler: Gratis forberedende kurs for opptak til videregående skole og universitet – tilby ekstraundervisning i vanlige skolefag på kveldstid (eks.kommer i neste slide) for å øke sjansene på de berømte opptaksprøvene.. Gi journalistikk- og medieutdanning gjennom praktisk arbeid/kurs – Et prosjekt i Rio er et godt eksempel på dette; Her får ungdommer fra slummen i Rio opplæring i tekst, foto, lyd, film og IT – og deltar i driften av en nettportal (Viva Favela). Nettsiden forteller om livet i favelaene i lyd, bilder og tekst – fra ungdommenes eget perspektiv, og er etter hvert blitt en verdifull kilde for journalister! Link til Viva Favela ligger på OD-hjemmesiden! Kurs i dans, musikk, capoeira, teater og informatikk – og opplæring av ungdommene til selv å undervise i dette Slike kurs gir først og fremst ungdommene et fritidstilbud, men de kan også få opplæring i å selv lede aktivitetene – og slik erfaring er ofte nyttig i arbeidslivet!

24 Guilherme (22): kvalifiserer seg til universitetet
”Da jeg begynte på kurset, visste jeg ikke engang at det fantes videregående skoler! Nå er jeg ferdig med videregående og går på forberedende kurs til universitetet – og har en reell mulighet til å komme inn på et statlig universitet for å ta en mastergrad i industriell biologi – det er drømmen!” Dette er Guilherme (utt.: ”Giljerm”) – han bor i en av Rios fattigste bydeler, Campo Grande, og går på forberedende kurs til universitetet. Samtidig som han gjør det, hjelper han også til med undervisningen av de yngre elevene som går på forberedende kurs til videregående. (- Les sitatet….)

25 3) Jobbmuligheter Innføre yrkesveiledning i videregående skoler
Tilby yrkesforberedende kurs Formidle jobber Deltakelse i prosjektene gir kompetanse i seg selv – og jobbmuligheter Som ungdom er det vrient å få seg jobb i Brasil – og mange av prosjektene drives også med tanke på å øke jobbmulighetene for ungdommene som deltar: (her er det litt som går igjen fra prosjekter jeg allerede har fortalt om – fordi de har flere funksjoner) Yrkesveiledning i vgs – Enormt viktig for elever som tenker å avslutte utdanning etter videregående, så nå jobber partnerne med å få det inn i skolesystemet – essensielt at man har en plan når man slutter skolen etter videregående! Yrkesforberedende kurs - gjennom opplæring i konkrete aktiviteter – som f.eks. IKT, filmproduksjon, journalistikk, fotografi, grafisk design, musikk og dans får ungdommene lært seg praktiske fag – som igjen øker jobbmulighetene deres! Arbeidsformidling – Partnerne har gode nettverk til myndigheter, organisasjoner og bedrifter som de bruker aktivt til å skaffe ungdommene jobber Deltakelse i seg selv gir kompetanse: Gjennom å delta på kursene får ungdommene ofte lært seg et fag eller en kompetanse (journalistikk, data, dans) men mange sitter også igjen med ekstrakompetanse pga. at mange ofte har fått ulike typer ansvar i opplæringsprosessen - gjennom planlegging, budsjettering, gjennomføring og ledelse av aktiviteter - Har vist seg at svært mange ungdommer har blitt attraktive på jobbmarkedet rett og slett på grunn av deltagelse i prosjektene. Vår partner Diaconia forteller: ”Vi må rekruttere hele tiden til kursene våre fordi folk slutter fordi de får seg jobb”

26 Ramonna (22): har fått jobb og er politisk aktiv
” Erfaringen fra prosjektene, gjorde at jeg fikk jobbtilbud. I dag jobber jeg i en organisasjon mot barnearbeid, og er aktiv i en komité for utforming av politikk som bekjemper vold mot kvinner. Det er inspirerende å se at ungdom som meg nå blir lyttet til av politikerne, og at vi kan bidra til å utforme en mer rettferdig politikk” Ramonna er fra en fattig bydel i byen Recife nordøst i Brasil. Hun hadde aldri før vært med i noe fritidsaktiviteter da hun fikk tilbud om å delta på et perkusjonskurs gjennom en av partnerne våre. Hun gikk flere kurs, og ble etter hvert tilbudt videre opplæring for å selv lede kurs. (Les sitat.:)

27 4) Politisk påvirkningsarbeid
Politisk skolering Ungdom inn i politikken Støtte til ungdoms- grupper som jobber med rettigheter Fremme en positiv holdning til ungdom En viktig komponent i prosjektene er: Politisk påvirkningsarbeid Politisk skolering – gjennomgående gjennom alle prosjektene: lære mer om hvordan politiske prosesser foregår, hvordan delta, hvordan påvirke prosesser Ungdom inn i politikken – partnerne jobber med å øke ungdommers deltakelse i utvalg/råd, for utforming av politikk som angår dem.. Støtte ungdomsgrupper som jobber med rettigheter - Mange ungdommer i Brasil organiserer seg i grupper rundt spesielle tema: helse, utdanning og kultur. Våre partnere har kompetanse på politisk påvirkningsarbeid – og jobber med å støtte grupper som driver slikt rettighetsarbeid. Dessuten er det partnernes metode og visjon at de jobber bevisst med at det er ungdomsgruppene selv som fremmer kravene, og at de selv kun fungerer i kulissene/har en støttefunksjon. Fremme en positiv holdning til ungdom – I tillegg – jobber partnerne våre for at myndighetene og samfunnet generelt snur sin negative oppfatning av ungdommer som kun et problem og en belastning, til at de blir anerkjent og respektert! Bildet: Viva Rio – demonstrasjon for innstramming av loven om våpenbesittelse – kjemper for at det skal bli vanskeligere å skaffe seg håndvåpen.

28 Jessica (22): Politisk aktiv i Maréslummen
” Myndighetene snakker bare om hvilke plikter vi har - aldri om hvilke rettigheter vi som bor her har, og dette må vi snu! Gjennom prosjektet har politikk blitt til en nær ting, til noe som angår oss ungdommer direkte, og vi ser viktigheten av at vi selv tar ansvar” Jessica en av dem som driver politisk påvirkningsarbeid – har gjort det siden hun var 14. Jobbet tidligere med nettverksarbeid ift helsearbeid blant ungdom, og jobber nå mye med politisk arbeid for lesbiske/homofiles rettigheter i Brasil. I tillegg lager hun reportasjer for nettsiden Viva Favela – Og studerer… Og har 2 jobber…

29 5) Selvtillit Alle disse prosjektene gjør noe med ungdommene – i tillegg til å lære dem noe nytt, og at de trives…. De får selvtillit. - Bildet: Fernando er 16 år og kommer fra en av favelaene i Rio. Er en av dem som skriver reportasjer til Viva Favela. Fernando var i utgangspunktet en mutt og trist gutt, men da han ble tilbudt å ta med seg et dyrt kamera hjem, trodde han først ikke på det. At noen stolte på ham, og lot ham få ansvar for noe så kostbart. Etter hvert tødde Fernando opp, og er i dag en aktiv glad fyr, med stolthet hvor han kommer fra og hva han etter hvert kan*. Mangelen på selvtillit er en av de største utfordringene for ungdom i Brasil. I et samfunn basert på undertrykkelse av en så stor del av befolkningen, og med røtter så langt tilbake, er apatien, maktesløsheten og manglende tro på seg selv og på endring svært utbredt. Gjennom prosjektene vil mange ungdommer for første gang i sitt liv oppleve å bli gitt ansvar, å bli tatt på alvor, å bli sett på som viktige personer for å skape endring – ikke bare for seg selv men for samfunnet omkring. Dette, kombinert med at mange av prosjektene tar utgangspunkt i kulturelle aktiviteter (musikk, dans, litteratur) der ungdommene er ”hjemme” og kan oppnå en følelse av mestring – bidrar til å styrke selvfølelsen og troen på at hver enkelt kan utrette positive ting! Ekstra*: Fernando: På bildet: redigerer film fra favelaen sin om flommen i mars, flere av naboene hans døde da, og Fernandos hus ble ødelagt, og de måtte flytte. Nå nylig ble en kortfilm han laget nominert til en pris (for filmskapere under 18 år) på en av Latin-Amerikas største filmfestivaler som snart går av stabelen i Rio. Filmen handler om religiøse ritualer i den afro-brasilianske religionen Candomble.

30 Lykke til! Brasiliansk storbyungdom drømmer om en mer rettferdig hverdag. Kirkens Nødhjelp ønsker å støtte ungdommene i denne kampen. Sammen med brasilianske organisasjoner som er sentrale i arbeidet med ungdommers rettigheter vil vi bidra til at de kan få en god utdanning, tro på seg selv og innflytelse over egen hverdag og byenes utvikling. - Gjennom Operasjon Dagsverk kan du bidra til at drømmen om et bedre liv blir virkelighet for tusenvis av ungdommer i storbyene i Brasil! Lykke til på OD-dagen


Laste ned ppt "Brasil bilde 1 Presentasjon:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google