Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnesoldater: Ikke alle barn leker krig

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnesoldater: Ikke alle barn leker krig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnesoldater: Ikke alle barn leker krig
Kampanje: 2010 – 2012 Barnesoldater: Ikke alle barn leker krig Slagordet for kampanjen er : Ikke alle leker krig! Røde Kors Ungdom har hatt to kampanjetemaer under Når katastrofen rammer temaet før , interne fordrevne i Colombia og Menneskehandel. Vi har med disse kampanjene satt fokus på glemte katastrofer og vi vil nå sette fokus på en ny glemt katastrofe: ”barnesoldater”.

2 Hva er Når katastrofen rammer?
Hensikten med kampanjen Når katastrofen rammer er å sette fokus på internasjonale katastrofer ved å informere, inspirere og mobilisere ungdom som ønsker å sette i gang aksjoner i sine lokalforeninger. Nytt kampanjetema for Når katastrofen rammer ble på Sentral ungdomskonferanse i 2010 valg til å være BARNESOLDATER.

3 Hva er problemet? Barnsoldater tar del i 75 % av alle væpnede konflikter Det er vanskelig å vite sikkert hvor mange barnesoldater som finnes i verden idag, men et forsiktig anslag ligger på rundt Barn har rett på spesiell beskyttelse Det er vanskelig å anslå et nøyaktig antall barnesoldater. De fleste registrerer ikke barnesoldatene som en del av styrkene sine. Det blir av enkelte hevdet at i bare Burma alene finner man flere hundretusen barnesoldater. Men dette er tall man ikke kan bekrefte.

4 Røde Kors Ungdom skal jobbet for et totalforbud mot at barn under 18 år rekrutteres til væpnede styrker eller deltar i væpnet konflikt. Hva er løsningen? Hvorfor skal er ikke gjeldende regelverk godt nok? I dag åpner tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen for frivillig rekruttering av barn under 18 år. Røde Kors Ungdom mener at ingen personer under 18 år skal delta i militære styrker. Barn og unge har rett til beskyttelse.  De skal derfor ikke ta stilling til å delta i militære styrker eller i væpnede konflikter. Vi trenger en fornyelse av regelverket, et regelverk som nedlegger totalforbud mot bruk av personer under 18 år i militære styrker eller i væpnet konflikt.

5 Definisjon på barnesoldat:
- Definisjonen på en barnesoldat er ”Personer under 18 år som deltar i enhver form for legal eller illegal væpnet styrke eller væpnet gruppe uansett arbeidsoppgaver. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til kokker, portører, budbringere, og andre oppgaver i slike grupper, bortsett fra familiemedlemmer. Dette inkluderer også jenter som er rekruttert for seksuelle tjenester og tvunget ekteskap.” Dette betyr altså at man ikke er nødt til å bære uniform eller våpen for å være barnesoldat. Definisjonen fra The Coalition to Stop the Use of Child Soldiers” gjør det klart at en barnesoldat er ikke kun et barn i uniform som bærer våpen, men at alle barn som er fjernet fra familien sin og utfører oppgaver for eksempel for en væpnet gruppe kan defineres som barnesoldat. Ifølge Genevekonvensjonene er en barnesoldat under 15 år, ifølge barnekonvensjonens tilleggsprotokoll (og Røde Kors) er en barnesoldat under 18 år.

6 Hva sier IHR om barnesoldater:
Tilleggsprotokoll I slår fast at barn skal være gjenstand for spesiell beskyttelse Dette prinsippet gjelder også i ikke-internasjonale væpnede konflikter Tilleggsprotokoll I pålegger statene å ta alle mulige forholdsregler for å forhindre at barn under 15 år tar direkte del i fiendtlighetene. Tilleggsprotokoll II går enda lenger idet den forbyr både rekruttering og deltagelse, direkte eller indirekte, i fiendtlighetene av barn under 15 år.

7 Å rekruttere barn under 15 år er en krigsforbrytelse:
I vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen heter det: ”Å innkalle eller innrullere barn under 15 års alder eller å bruke dem til å delta aktivt i kamphandlinger, i internasjonale eller ikke-internasjonale konflikter, er en krigsforbrytelse. (artikkel 8)

8 Tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen:
Tilleggsprotokollen krever at alle landene som har ratifisert den skal ”bruke alle mulige forhåndsregler” for å garantere at medlemmer av deres væpnede styrker under 18 år ikke deltar i væpnede konflikter. Den krever også at statene må også øke minimumsalderen for frivillig rekruttering til bevæpnede styrker fra 15, men krever ikke en minimumsalder på 18 år. Protokollen formaner også statene at barn under 18 år er berettiget spesiell beskyttelse, så alle frivillige rekrutterte under 18 år må få tilstrekkelig beskyttelse. Videre forbyr Protokollen obligatorisk rekruttering av barn under 18 år. Statens partier må også ta juridiske skritt for å forby individuelle bevæpnede grupper fra å rekruttere og bruke barn under 18 år i konflikter. Ved å ratifisere Protokollen, må Statene lage en erklæring vedrørende hvilken alder de nasjonale bevæpnede styrkene vil tillate frivillig rekruttering, samt hvilke skritt Statene vil ta for å garantere at slik rekruttering aldri er tvungen. Dette kravet er spesielt viktig fordi Den Alternative Protokollen ikke fastslår at 18 år er minimumsalderen for frivillig rekruttering inn i bevæpnede styrker – og kun for direkte deltakelse i bevæpnet konflikt.

9 Barnesoldater finnes over hele verden

10 Over 50 stater rekrutterer barn under 18 år til sine styrker, her er noen av dem:
Colombia Nederland Russland Indonesia Filippinene Sudan Somalia Irak Iran Israel

11 Rekruttering av barnesoldater
Noen barn blir kidnappet fra familien sin Andre blir med fordi de væpnede gruppene/styrkene er et sted de kan få mat og trygghet. Noen blir med fordi familien deres har blitt drept eller fordrevet. Selv om det i noen tilfeller kan virke som om rekrutteringen skjer frivillig, så er ofte grunnen til at de blir med fordi de ikke har andre valgmuligheter.

12 Barnesoldater er både ofre og gjerningsmenn
Barn blir brukt som soldater fordi de er lette å manipulere. De blir utrustet med dødelige våpen, påvirket av alkohol og narkotika for å gjøre dem voldelige og fryktløse og avhengige av gruppene som har rekruttert dem, blir barna levende drapsmaskiner og en fare for seg selv og andre. Barn er ettertraktede som barnesoldater fordi de er lette å manipulere og er uredde. De har ikke lært seg forskjellen på rett og galt og de forstår ofte ikke konsekvensene av det de gjør. Mange barnesoldater får alkohol eller rusmidler av lederne sine. Dette får de til å bli enda mer fryktløse og voldelige. Det gjør de også mer avhengig av de gruppene som har rekruttert dem.

13 Rehabilitering  Etter at konflikten er over trenger tidligere barnesoldater hjelp til å bearbeide de grusomme handlingene og opplevelsene sine. Dette kalles rehabilitering. Tidligere barnesoldater kan ofte ikke vende hjem til der de bodde før fordi familie og venner ikke vil ha noe med dem å gjøre. Jenter får sjelden tilgang til rehabilitering fordi de ofte ikke blir regnet som barnesoldater. Vanlige reaksjoner fra barnesoldater er mareritt, angstanfall og skyldfølelse. Mange barnesoldater har også blitt avhengig av alkohol eller stoff som de har fått av lederne sine. De trenger hjelp til å bli kvitt avhengigheten. Barnesoldater trenger utdanning, psykologisk oppfølging, et sted og bo og en fremtid!

14 Jenter er også barnesoldater
40 % av barnesoldatene er jenter. Jenter er en glemt gruppe blant barnesoldatene. De utfører mange av de samme arbeidsoppgavene som gutter, men de utnyttes også som sexslaver, hushjelper og kan bli giftet bort mot sin vilje.

15 Eksempel: Liberia Røde Kors jobber med rehabilitering av barnesoldater
Child Advocacy senteret til Liberia Røde Kors er støttet av Norges Røde Kors Reintegrerer barn tilbake i samfunnet ved å sørge for utdanning og yrkesrettet trening – for å gi dem større selvstendighet, øke husholdningsinntektene og bedre levekårene for både barna og deres familier eller deres egne barn. Rehabiliteringssenteret skal skape barnevennlige samfunn ved å øke bevisstheten om barns rettigheter– dette skal lede til en reduksjon i seksuell vold, bedret helse og sosial velferd.

16 Hvordan skal vi oppnå et totalforbud?
Lokale aksjoner for å sette fokus på barnesoldater Utspill i media Opplæring av egne frivillige (både Røde Kors Ungdom og Røde Kors)

17 Hvordan skal vi oppnå dette?
Markering av 12. februar – Barnesoldatdagen over hele landet! Påtrykkskampanje hvor vi samler røde håndavtrykk og underskrifter frem til Sentral ungdomskonferanse 2011. Politisk påvirkning nasjonal og internasjonalt

18 Materiell og ressurser
Flyers med informasjon som kan brukes som snakkepunkter til frivillige som står på stand Pappfigurer med barnesoldater Mange forslag til aktiviteter i verktøykassen som ligger på nettsiden. Kampanjegruppe som gjerne kommer på besøk for å presentere kampanjen!

19 Bli med i kampen mot barnesoldater!


Laste ned ppt "Barnesoldater: Ikke alle barn leker krig"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google