Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.infrastrukturkompetens.eu NVF Drift og vedlikehold Bergen 30. oktober 2013 SIK - Pilot Vinterväghållning / Vinterdrift veg Oslo 2012-11-281.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.infrastrukturkompetens.eu NVF Drift og vedlikehold Bergen 30. oktober 2013 SIK - Pilot Vinterväghållning / Vinterdrift veg Oslo 2012-11-281."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.infrastrukturkompetens.eu NVF Drift og vedlikehold Bergen 30. oktober 2013 SIK - Pilot Vinterväghållning / Vinterdrift veg Oslo 2012-11-281

2 • Interregprosjekt finansiert av EU i samarbeid med Trafikverket, Statens vegvesen og Jernbaneverket. • Målet å ta et steg mot en felles skandinavisk standard for sertifisering og forvaltningen av kompetansekrav. • Bidra til å øke samarbeidet over landegrensene. • Konkretiserte mål for prosjektet er: – Få mer for investerte penger – Skape sikrere arbeidsmiljø – Øke mobilitet over grensene – Øke mangfold i bransjen http://infrastrukturkompetens.eu/ Oslo 2012-11-28 2 Skandinavisk Infrastrukturkompetanse - SIK

3 4 piloter: • Vinterdrift av veger • Sikkerhet ved arbeid på veg • Vinterdrift av jernbane • Sikkerhet ved arbeid på jernbane Forslag til ny pilot: • Bruinspeksjon Oslo 2012-11-28 3 Skandinavisk Infrastrukturkompetanse - SIK

4 Foreslå felles krav til vinterkompetanse hos entreprenører i Sverige og Norge og felles opplegg for å verifisere at enkeltpersoner har den nødvendige kompetansen for å utføre vinterarbeidet. Piloten skal levere: • Oversikt over kritiske oppgaver i vinterdriften • Beskrivelse av kompetansekrav for disse oppgavene • Utarbeide spørsmål og opplegg for verifisering av individuell kompetanse Oslo 2012-11-28 4 Hensikt med pilot vinterveg: Foto: Knut Opeide

5 Samarbeid med entreprenører Oslo 2012-11-285 Norge: Mesta, Konsmo NCC, Hamar Peab, Berger EBA MEF Sverige: Mesta, Helsingborg NCC, Borås Peab, Kungälv Svevia, Uddevalla Skanska, Karlskrona Fagforening (SEKO)

6 Vegmyndighet i Sverige og Norge har litt ulike roller (renodlad beställare / byggherre med sektoransvar) Standardkrav er noe forskjellige Kontrakter og beskrivelser er noe for forskjellige Men mye er likt - klima, veger, trafikk, trafikanter, holdninger Oslo 2012-11-28 6 Sammenlikning Norge/Sverige:

7 Styring/arbeidsledelse (utkalling/oppfølging) • Overvåking og tolking av værprognoser • Overvåking og tolking av data fra værstasjoner/VViS • Overvåking av vegforhold • Beslutning om tiltak/åtgärd og tidspunkt og utkalling • Tiltak under ekstraordinære værforhold • Beste praksis under spesielt vanskelige forhold (kuldeperioder, snø/nullføre, underkjølt regn) • Informasjon til trafikanter • Kontroll/dokumentasjon/rapportering (kritisk i lengre perspektiv) Oslo 2012-11-28 7 Kritiske oppgaver:

8 Operatører/Utførelse • Brøyting og høvling utstyr, innstilling, utførelse, effekter (framkommelighet, sikkerhet, HMS) • Friksjonsforbedring (sanding og salting) utstyr, innstilling, materialer, utførelse, effekter (framkommelighet, sikkerhet, HMS) • Øvrige kompletterende arbeider brøytestikk/snöstör, tining, etterrydding/sikt, bortkjøring av snø, renhold av skilt, fjerning av istapper og svällis, avretting av telehiv/tjällyft m.m Oslo 2012-11-28 8 Kritiske oppgaver:

9 2013-08-24www.infrastrukturkompetens.eu9 Beskrivelse av kompetansekrav Kortfattede beskrivelser av kompetanseområder er utarbeidet og testet på bransjen. Enighet om innhold og detaljnivå, men: Behov for nærmere utdyping og konkretisering: 1.Utdypede og konkretiserte beskrivelser (utarbeides i Sverige) 2.Spørsmålsdatabase (finnes i Norge) 3.Pensumoversikter/Læreplan (Lærebok finnes i Norge) 4.Kurs/kursinnhold (finnes i Norge) 5.Annet?

10 2013-08-24www.infrastrukturkompetens.eu10 Pilot 1 Vinterveg Test av 26 ulike spørsmål for verifisering • I alt gjennomførte hos 8 entreprenører, med 42 personer. - 24 fra arbeidsledelse - 14 i utførelse av vinterdrift - 4 fra byggherresiden • Andel «riktige» svar i de gjennomførte testene: 47-85% • Ved gjennomgang viste det seg at spørsmål og svaralternativer ble tolket ulikt, og en god del av de «feile» svarene kunne forsvares når man la kandidatens tolkinger og forutsetninger til grunn

11 2013-08-24www.infrastrukturkompetens.eu11 Pilot 1 Vinterveg Forslag til opplegg for verifisering • 50 spørsmål med 3-4 svaralternativer • Tilbud om muntlig test for personer med lese/skrivevansker • Krav om 70 % riktige svar, må ta høyde for at ulik tolking av spørsmålet kan gi annet svaralternativ enn det «riktige». • Behov for sikkerhetsnett for de som ligger rett under kravet (muntlig gjennomgang) • Hovedentreprenør må også ta ansvar for de som får dårlig resultat – avklare hva som er årsaken og rette på dette forholdet

12 2013-08-24www.infrastrukturkompetens.eu12 Videre arbeid med kompetansekrav og verifisering 1.Videreutvikle og konkretisere kompetansebeskrivelser og kompetansekrav 2.Komplettere krav for oppgaver som ikke er dekket i første fase 3.Videreutvikle spørsmålsbank i samarbeid med bransjen (stor jobb) 4.Utrede og foreslå opplegg for opplæring og verifisering av praktiske ferdigheter 5.Gi nærmere råd for implementering i kontrakter Fastsette framtidig strategi for kompetansekrav og opplæring i vinterdriften som involverer entreprenørbransjen

13 Nordiskt Vägforum Program 1200Välkommen och Inledning med projektets bakgrund, organisation och mål Lars Jacobsson 1215Ingående aktiviteter och tidplaner Anders Sandberg 1240Resultat och erfarenheter av gjorda pilottester. Oystein Larsen Ulf Danielsson Håkan du Rietz Bensträckare 1350 Implementering i Sverige Lars Jacobsson 1410 Implementering i Norge Torgeir Leland 1430Möjlig utökning till nordisk nivå. Lars Jacobsson Möjlighet att ställa frågor och påverka kommande arbete. Välkommen till seminarium 12. november i Gøteborg Skandinavisk infrastrukturkompetens SIK och införande i Norge och Sverige. Tid och plats • Chalmers Göteborg • Onsdag 12 november 2013 kl 1200 – 1500. (Informationen ligger i anslutning till Nordiskt projektledarforum 12 -13 november 2013) ID 06 Kortkontroll Företags kontroll Företags kontroll Kompetens kontroll ”Behörig” Kompetens kontroll ”Behörig”

14 2013-08-24www.infrastrukturkompetens.eu14 NVF-seminar 12. november Påmelding til: lars.jacobsson@trafikverket.se innen 4. novemberlars.jacobsson@trafikverket.se For deltakelse i nordisk forum se http://nordiskforum.eu/http://nordiskforum.eu/ 12.-13. november. Tema: Beteendets betydelse för lederskap och kompetens

15 Oslo 2012-11-28 15 Andre innspill Fokus i Norge: • Kontrakt-/standardkrav (omfattende, strenge) • Arbeidsmiljø (mye stress og klager) • Rekruttering (vanskelig, usikker framtid … ) • Informasjon til trafikanter (myndighetsansvar) • Krav til utstyr i kontrakter (+/-) • Oppgjørsform (mengdebasert +) • Kurs og opplæring (positivt men bør tilpasses)


Laste ned ppt "Www.infrastrukturkompetens.eu NVF Drift og vedlikehold Bergen 30. oktober 2013 SIK - Pilot Vinterväghållning / Vinterdrift veg Oslo 2012-11-281."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google