Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari Jæger Høgskolen i Finnmark.  Utenriksministeren etablerer Nordområdeutvalget for å få råd om hvordan det handlingsrom som følger av utviklingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari Jæger Høgskolen i Finnmark.  Utenriksministeren etablerer Nordområdeutvalget for å få råd om hvordan det handlingsrom som følger av utviklingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kari Jæger Høgskolen i Finnmark

2  Utenriksministeren etablerer Nordområdeutvalget for å få råd om hvordan det handlingsrom som følger av utviklingen i nordområdene, kan utnyttes for å ivareta norske interesser, og særlig med sikte på å bedre grunnlaget for verdiskaping i de nordlige landsdeler.  Det skal legges vekt på samarbeidsmulighetene i Barentsregionen, med nordiske partnere, EU og kyststatene rundt Polhavet. Mandat

3  Identifisere de nye mulighetene for Norge som følger av nordområdenes nye strategiske posisjon og vurdere hvorledes det kan brukes til å ivareta norske interesser.   Foreslå tiltak som kan bidra til å styrke grunnlaget for norsk verdiskaping og de nordlige landsdelers rolle i verdiskapingen gjennom grenseoverskridende kontakt og samarbeid.  Være dialogpartner for Utenriksdepartementet. Oppgaver

4 • Frode Mellemvik, leder, dir. Nordområdesenteret, Høyskolen i Bodø. • Marit Helene Pedersen, nestleder, Regiondir., NHO Finnmark. • Gunnar Album, fiskerirådgiver Norges Naturvernforbund. • Jørgen Bratting, prosjektleder Harstad Kunnskapspark. • Odd Roger Enoksen, direktør Andøya Rakettskytefelt. • Ragnhild Dalheim Eriksen, festivalleder Riddu Riddu-festivalen • Trond Haukanes, leder investeringsselskapet Sydvaranger Invest • Arvid Jensen, styreleder Petroarctic • Kari Jæger, doktorgradsstipendiat • Hans Olav Karde, direktør Sparebanken1, Nord-Norge • Kjell Olav Larsen, leder AS Båtsfjordbruket. • Kjersti Markusson, rektorLiland skole. • Kristine Offerdal, forsker IFS. • Gunn Ovesen, adm. Dir. Innovasjon Norge • Øivind Silåmo, prosjektleder LO • Hill Marta Solberg, fylkesmann Nordland • Pia Svensgaard, fylkesrådsleder Troms • Jarle Aarbakke, rektor Universitetet i Tromsø • Arne O. Holm, utvalgs sekretær, spesialrådgiver Nordområdesenteret Medlemmer

5 • Utvalgsmøter – Inviterer grupper/kompetanse til dialog – 6 møter i året • Aktiv nettside www.nordområdeutvalget.no • Temagrupper • Dialog med hele landsdelen • Kontakt med andre ”Nordområdeutvalg” • Kontakt med politisk ledelse i de fleste departement • Oppnevnt for 2 år Første delmål: Stortingsmelding om nordområdene våren 2011. Arbeidsform

6 • Identifisere nye muligheter for Norge som følge av utviklingen i nordområdene og nordområdenes nye strategiske posisjon. • Foreslå tiltak som kan bidra til å styrke grunnlaget for norsk verdiskaping gjennom grenseoverskridende kontakt og samarbeid. • I tillegg til utvalgets mandat, legges følgende premiss til grunn for alle temagruppene: – Urfolksinteresser – Klima og miljø – Den internasjonale kontekst – Demografi Temagrupper

7 • Kunnskap og kompetanse – Hill-Marta Solberg – Jarle Aarbakke – Frode Mellemvik • Ressurser – Hans Olav Karde – Øivind Silåmo – Gunnar Album • Logistikk/infrastruktur – Marit Helene Pedersen – Arvid Jensen – Kjersti Markusson • Kultur/reiseliv – Ragnhild Dalheim Eriksen – Pia Svensgaard – Kari Jæger Svalbard • Industriklynger/verdikjeder – Trond Haukanes Hill-Marta Solberg – Jørgen Bratting – Kjell Olaf Larsen (Arne O. Holm) • Partnerskap – Kristine Offerdal – Gunn Ovesen – Odd Roger Enoksen Temagrupper

8  Hvilke forventninger har landbruket til Nordområdeutvalget? Innspill


Laste ned ppt "Kari Jæger Høgskolen i Finnmark.  Utenriksministeren etablerer Nordområdeutvalget for å få råd om hvordan det handlingsrom som følger av utviklingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google