Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomføring i videregående opplæring høst 2013 Foto: Bjarne Eriksen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomføring i videregående opplæring høst 2013 Foto: Bjarne Eriksen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Gjennomføring i videregående opplæring høst 2013 Foto: Bjarne Eriksen

3 St.meld. nr. 31 Kvalitet i skolen •Enighet om tre mål for grunnopplæringa:

4 Tre nasjonale mål for grunnopplæringa •Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv

5 Tre nasjonale mål for grunnopplæringa •Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet

6 Tre nasjonale mål for grunnopplæringa •Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring

7 Hvordan møter Nordland utfordringene? •En bedre skole for elevene våre (2009-2012) •Ny GIV •Prosjekt ‘Fagopplæring’ i Nordland •FYR – F ellesfag: Y rkesretting og R elevans •Samfunnskontrakten •Vurdering for læring

8 Hva er gjennomføring? – og frafall? •For å få et fullstendig overblikk over tilstanden når det gjelder gjennomføring, er det flere ulike synsvinkler å velge. Sammenlagt vil disse gi et bilde av tilstanden i skolen 

9 Hva er gjennomføring? – og frafall? •Hvor mange elever fullfører skoleåret med bestått karakter i alle fag? •Hvor mange elever fullfører skoleåret, men mangler karakter i ett eller flere fag? •Hvor mange elever slutter i løpet av skoleåret? •Hvor mange elever fortsetter på neste trinn med normal progresjon (overganger)? •Hvor mange elever/lærlinger fullfører og består utdanningsløpet på normert tid? •Hvor mange elever/lærlinger fullfører og består utdanningsløpet i løpet av normert tid pluss to år?

10 Dommen kommer seint •Det endelige tallet offentliggjøres av SSB og publiseres på ‘Skoleporten’ •Det følger Vg1-kull •Det kommer 6-7 år etter at et kull begynte •Siste tall presenterer 2007-kullet •- - - og de var ikke spesielt gode for Nordland

11 Fra Skoleporten – 2007-kullet

12 •utgangspunkt i utdanningsprogrammet de starta på i 2007 •viser fullført og bestått på normert tid sammenslått, og slutta •utelater ‘I utdanning fem år etter’ og ‘Fullført, men ikke bestått’ •75 % -linja viser hvor vi skal være i 2018:

13

14 De som begynte på studieforberedende i 2007

15 De som begynte på yrkesfag i 2007

16 Gutter & jenter

17 •Vg1 til Vg2 – alle: •Vg1 til Vg2 – y-fag: •Vg1 til Vg2 – stud.forberedende:

18 Tilbake til ‘Tre nasjonale mål for grunnopplæringa’ •Hvordan ligger Nordland an? Mye går bedre: •tallet på elever som slutter i løpet av skoleåret har gått ned og har stabilisert seg •bedre overgang fra Vg1 til Vg2 •flere består og fullfører Vg3 i skole Men vi har den vanskelige overgangen:

19 Den vanskelige overgangen … … etter Vg2 yrkesfag Nordland:nasjonalt snitt: 1 = i lære2 = påbygg/Vg3 studf. 3 = Vg3 y-fag i skole4 = anna 5 = repetisjon trinn6 = ute av opplæring per 1 okt 2012

20

21 Søkere og godkjente lærekontrakter 2012 søkerefått kontrakt%ikke kontrakt alle1470101369 %457

22 Søkere og godkjente lærekontrakter 2012 søkerefått kontrakt%ikke kontrakt alle1470101369 %457 ungdom med rett98864265 % 346 andre48237177 %111

23

24 Målsettinger: •Flere ungdommer på yrkesfag må klare den vanskelige overgangen mellom Vg2 og Vg3! •Flere ungdommer ut i lære! •Flere ungdommer må bestå fagbrev! •… dette vil monne på gjennomføringstalla i Nordland!


Laste ned ppt "Gjennomføring i videregående opplæring høst 2013 Foto: Bjarne Eriksen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google