Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anbud i velferdssektoren – feil svar på et viktig spørsmål Rolf Rønning Lillehammer 31.10.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anbud i velferdssektoren – feil svar på et viktig spørsmål Rolf Rønning Lillehammer 31.10.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anbud i velferdssektoren – feil svar på et viktig spørsmål Rolf Rønning Lillehammer 31.10.11

2 www.hil.no Disposisjon:  Plassering av tittelen  Debatten i den store sammenhengen  Min posisjon  NPM – hva det er og hvordan det fungerer  Hva vi vet – og hva en kan gjøre

3 www.hil.no Plassering av tittelen  Utbygginga etter krigen: Vekst uten  virkning?  Høyrevinder og nyliberalisme: NPM  Feil fordi den ikke ser forskjellen mellom P/O eller ser tjenestenes egenart  Bestemor på anbud-debatten; fortsatt betent

4 www.hil.no Det store bildet  Lever i samfunn: Mange grunner til det  Hva skal vi ta i fellesskap og hva er den enkeltes ansvar?  (Religion i privatsfæren?)  To tradisjoner:  Republikanerne (Frihet til)  Liberalismen (Frihet fra)

5 www.hil.no Det store bildet 2:  Frihet til: Allmennviljen, felles verdier, politiske beslutninger må tas åpent  Frihet fra: Individet vet best, egeninteressen beste drivkraft, minimumsstat  Eks. på forskjeller:  A) Skolen: ind. Ferdigheter/gangs menneske  B) Helse: P/O?  C) Stadig kamp om grensene: Barnehager/Konemishandling/ røykeloven

6 www.hil.no Min posisjon:  Politiske beslutninger må tas åpent  Prøver å se tiltakenes effekt fra svake gruppers side (sosialklienter, fattige, svake eldre)  Skal gå mest i dybden på omsorgssektoren

7 www.hil.no Anbud /Privatisering ikke det samme  Privatisering uten anbud og omvendt  Privat = uformell hjelp  Privat = sivilsamfunent (frivillig innsats)  Privat = marked  Interne konflikter her

8 www.hil.no Definisjon av NPM:  Modeller fra privat til off.sektor (Ingen vesensforskjeller)  Markedsmodeller: konkurranse, anbud, kontrakter  Managerism: Stor vekt på ledelse, resultatstyring, indikatorer og kostnadseffektivitet

9 www.hil.no Vesensforskjeller P/O. Offentlig sektors særpreg:  Skal realisere verdier som fremmes demokratisk (Borgerstyring ikke kundestyring)  Forvaltningen skal realisere verdier i konflikt: Nøytralitet, lojalitet og faglig uavhengighet  Etisk kapital og korrupsjonssperrer

10 www.hil.no Krav til offentlig sektor (Hood): Sparsommelighet (frugality) - Rettskaffenhet (rectitude) - Fleksibilitet (resilience) - Forvaltningens trilemma  Finnes ingen enkle løsninger

11 www.hil.no Problemer med NPM i off.sektor fordi:  Kostnadseff. er ikke hovedmålet  Tjenester kan ikke forhåndsdefineres  Resultatmåling gir målforskyving (Å telle kvalitet)  Anbud er en krenkelse  Krever prosedyrerettferdighet

12 www.hil.no Ad.5: Konkurranseutsetting og omsorg: Noen konklusjoner  Bruk av BU-modeller forutsetter:  A) Forhåndsdefinering  B) Kategorisering av brukerne  C) Bruk av kontrakter og mistillitens logikk

13 www.hil.no Ad.6: kampen mellom rasjonalitetsformene  A) Gammel visdom, gammel strid  B) Gjør vi instrumentalismen enda mer dominerende?  C)Er målstyring effektivt?  D) Som kunder i et kaldere samfunn?

14 www.hil.no Konsekvenser av BU-modellene:  1.Standardisering og formalisering  2. Bruk av operasjonelle mål  3.Omsorg blir (positivt) avvik  4.Kontrollen forskyver tilliten  5. Omsorg blir en vare, men er en sosial relasjon  6. Frie brukervalg som løsning?

15 www.hil.no Konsekvensser av BU-modellene 2  Lekebutikk og dobbeltarbeid i kommunene?  I større sammenheng: En Trojansk hest for større ulikhet?

16 www.hil.no Managerism (Lederdyrkelsen):  Styrker ovenfra og ned-modellen  Splitter opp i resultatenheter  Styrker budsjett og indikatorstyring  Vanskeliggjør samarbeid på tvers  Vanskeliggjør nytenkning/ innovasjon  Går bra sammen med anbudstenkningen

17 www.hil.no Oppsummering  NMP har ikke skylda for alt som er vondt og leit (jmf. målstyring, reguleringssamfunnet)  OPS: Må bli dyrere (eks.)  Fortsatt et betent tema  Konkurranse eller samarbeid?

18 www.hil.no Oppsummering 2  Mye tvilsom forskning:  -bukken og havresekken  -sparingen innebygd i anbudet  Ingen dokumentasjon på at det blir billigere (store nye undersøkelser)  Evidensbasert eller Maran Ata?  Ideologi på tvers av partigrenser?

19 www.hil.no Råd for endring av forvaltningen:  Ta vare på grunnverdiene  P/O er kvalitativt forskjellig  Endringer til det bedre (risiko)  Bruk de ansattes kapital  Unngå oppsplitting av oppgaver som hører sammen.  Avpolitisering tilslører makt og politikk


Laste ned ppt "Anbud i velferdssektoren – feil svar på et viktig spørsmål Rolf Rønning Lillehammer 31.10.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google