Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modernisering og byråkratisering i sykehusene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modernisering og byråkratisering i sykehusene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modernisering og byråkratisering i sykehusene?
Kommentar

2 Modernisering 1 * Det myndigheter har definert som ”framtiden”
Det som gjøres i ”det private” Det som anbefales av konsulentnæringen og i evalueringer Mote

3 Modernisering 2: i samfunnsvitenskapen
Tradisjon – modernitet – post-moderne/ senmoderne det moderne: rasjonelt, vitenskapelig, effektivt, solid,industrielt + ”sikker” kunnskap Det postmoderne:fragmentert, multi-vitenskapelig, flytende, usikker kunnskapt,identitet Det senmoderne; grenser for moderniteten; risiko-samfunnet, /”den andre modernitet” kommunika-tiv og refleksiv rasjonalitet

4 Byråkrati? Modernisering = avbyråkratisering? Ineffektivitet
Lang saksbehandling Likegyldighet overfor menneskelige aspekter Fokus på regler for reglenes skyld Modernisering = avbyråkratisering?

5 Det weberianske byråkratiet
Formalisering og skriftlighet, jobbinstrukser lojalitet, nøytralitet og upartiskhet spesialisering og arbeidsdeling hierarki livslang karriere, heltidsyrke faglig kompetanse som utg.pkt for rekruttering det byråkratiske etos; embedsmannen det er meg

6 Moderniseringsindeks 1
praksiser og modeller innføres i offentlig virksomheter som ligner på private Reformer implementeres raskt og hyppig Bruk av konsulenter, org.oppskrifter, ledelseskurs osv. Teknologiske endringer skjer raskt og knirkefritt

7 Moderniseringsindeks 2
Institusjoner som bruker kunnskap på kunnskap, kommuniserer omkring kommunikasjon, bruker etisk refleksjon på etikk osv Mediterende institusjoner og meklere som representerer, integrerer identiteter og verdier

8 Byråkratiseringsindeks
antall rapporter og indikatorer, regler, instrukser skriftlighet og grad av sentralisert kommunikasjon antall nivåer i hierarkiet antall yrkestitler kontrollspenn: antall ansatte vs. ledere språk i dokumentene bør/skal fulltid versus deltid

9 Hva viser intorg? hyppige direktørskifter m. + b -
ledelsesspennet er økende. flere sykehus med over 15 som rapporterer til adm.dir b -? færre bruker avdelingsorganisering, overgang til blokk/divisjon m + b Mer internprising/kjøp av tjenester + Grad av standardisering/formalisering av diagnoser etc m+ b+ (NB)

10 I hvilken grad er sykehusene ”senmoderne”
Satsning på forskning, informasjonsarbeid, medieovervåking, kvalitetsindikatorer, osv. Men: søken etter å finne den ene og sanne oppskrift? Refleksive institusjoner mindre utbredt? Kvalitetsmål osv mest for nasjonal styring og legitimering; liten refleksjon om forskningens formål………

11 Alternativ; fra hierarki/klan til marked og nettverk?
Det moderne = marked og nettverk, mens fagstyre og hierarki er gammeldags I hvilken grad er det da en trend i retning av det moderne og det ”post-byråkratiske” I liten grad? Bringer den norske sykehusreformen oss tilbake til et regime som Evang osv drømte om å skape, men som de ikke fikk til; et uforutsigbart ”kommando-og-kontroll”-regime,

12 Foreløpige hypoteser Modernisering ja, men i henhold til tradisjonelle prinsipper; industrialisering, stordrift, standardisering, etc moderni-seringen fremmer nytt byråkrati Avbyråkratiseringen skjer på ”feil” områder


Laste ned ppt "Modernisering og byråkratisering i sykehusene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google