Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Makt og Global Styring Ole Jacob Sending NUPI. Globalisering –Globalisering: • Verden blir ”mindre” (tid/rom) • Spredning av ideer og problemer • Ofte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Makt og Global Styring Ole Jacob Sending NUPI. Globalisering –Globalisering: • Verden blir ”mindre” (tid/rom) • Spredning av ideer og problemer • Ofte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Makt og Global Styring Ole Jacob Sending NUPI

2 Globalisering –Globalisering: • Verden blir ”mindre” (tid/rom) • Spredning av ideer og problemer • Ofte forstått som spredning av liberale prinsipper • Ide om at statens er rolle svekket

3 Global styring • Global styring (global governance): –Svar på globalisering –Autoritet til å styre ikke bare territorielt fundert –Økt aktørmangfold –Nye ideer om styring: stat=ineffektiv, ikke- stat= effektiv

4 Hvem styrer? • Internasjonale organisasjoner (koordinering, styring) • Private selskaper (marked, selvregulering) • Eksperter (kunnskap, regulering) • Advocacy (mobilisering på tvers av landegrenser) • Frivillige organisasjoner (tjenesteyting) • Religiøse grupper (moralsk autoritet, medlemsmasse)

5 Internasjonale Organisasjoner IOs kan ha makt ved å sette agendaen, definere problemer og foreslå løsninger på disse. - IMF: Ekspertise og råd om medlemslands økonomiske politikk + penger - FN: En arena og en aktør. R2P og Sikkerhetsrådet. Fredsoperasjoner - Verdensbanken: Doing Business Indikatorer, CPIA MEN: IO styrer via stater, er avhengig av stater.

6 Eksperter, pressgrupper (advocacy groups) Koordinering i transnasjonale nettverk tuftet på teknisk eller moralsk autoritet - Eksperter: definerer problemer og løsninger på dem (økonomer, jurister osv) - Aktivist grupper: mobiliserer media og folkevalgte (Save Darfur kampanjen, Amnesty, Landmine kampanjen)

7 Private aktører Best practice, konkurranse, tjenesteyting som grunnlag for makt - Moody`s, Standard and Poor’s: credit rating - Private sikkerhetsselskaper (G4S, Securitas etc) og tjenesteyting - Humanitære aktører

8 Religiøse aktører - Moralsk autoritet/tradisjon - Sentral for staters legitimering (statsdannelse) - Holy See - Kobling mellom global (politisk, økonomisk) og lokal (grasrot, kirke- organisert) mobilisering

9 Ideer om styring - Ide om sivilt samfunn som progressiv kraft - Ide om marked som standard for styring (new public management) - Rettsliggjøring som styringsmekanisme Konklusjon: endringer i hvordan det styres, nasjonalt som globalt

10 Konklusjon: Global styring - Autoritet til å styre hos statlige og ikke- statlige aktører - Stater som styringsobjekt (eks: ”fragile states”) - Hybrider: public-private partnerships - Overnasjonale domstoler

11 Konklusjon: Stat • Suverenitet (ikke-intervensjon) svekket • Mer internasjonalt samarbeid/regulering • Stat styrket • Forholdet mellom aktører internt i stater endret

12 Konklusjon: Representasjon og Ansvar - Av-territorialisering: Misforhold mellom de som fatter beslutninger og de som påvirkes av disse - Nasjonalstatlig: De som påvirkes av statens beslutninger kan også holde staten ansvarlig gjennom rettssystemet og demokratiske valg. - Globalt: misforhold mellom de som påvirkes av en stats beslutninger og de som kan ansvarliggjøre denne statens handlinger


Laste ned ppt "Makt og Global Styring Ole Jacob Sending NUPI. Globalisering –Globalisering: • Verden blir ”mindre” (tid/rom) • Spredning av ideer og problemer • Ofte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google