Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjellaug Enoksen Spesialist i infeksjonssykdommer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjellaug Enoksen Spesialist i infeksjonssykdommer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Antibiotikabruk i sykehjem Innlegg på smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten
Kjellaug Enoksen Spesialist i infeksjonssykdommer Seksjonsoverlege UNN-Tromsø Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

2 Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten
Disposisjon Generelt om sykehjem Generelt om sykehjemspasienten Vanligste infeksjoner Valg av antibiotika Mikrobiologisk prøvetaking Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

3 Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten
Sykehjemspasient- person over 70 år som bor i sykehjem. Differensierte sykehjemsplasser- organisering av sykehjemsavdelinger for ulike pasientgrupper ut fra funksjonsnivå fysisk og mentalt faste- eller korttidsplasser Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

4 Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten
Sykehjemspasienten 40000 institusjonsplasser for eldre i Norge Tid for opphold i fast plass går ned Gjennomsnittalder mellom 85 og 90 år Kvinner 70% av de i fast plass Lik kjønnsfordeling i korttidsplass 75-80% har mental svikt Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

5 Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten
Pasienter i sykehjem har varig svekkelse som gir døgnkontinuerlig hjelpebehov. Pasienten har fysiologiske forandringer på grunn av alder. Økende alder gir økt risiko for infeksjon. Konsekvensen av en infeksjon mer alvorlig Raskt innsatt behandling gir raskere bedring og mindre senplager. Bruk av legemidler kan gi interaksjon. Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

6 Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten
Infeksjoner Infeksjoner i sykehjem er hyppige Infeksjoner kan være alvorlige eller livstruende. Bakterielle infeksjoner kan ofte behandles. Atypisk sykdomspresentasjon er vanlig ved infeksjoner hos sykehjemspasienter. Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

7 Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten
Antibiotikabruk Antibiotika er blant de mest brukte legemidler i sykehjem. Flere studier har vist at det er utstrakt feilbruk. Unødvendig eller feil bruk av antibiotika kan gi bivirkninger hos den enkelte pasient Unødvendig eller feil bruk av antibiotika er uheldig mtp resistensutvikling. Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

8 Legemidler som gir svekket infeksjonsforsvar
Cytostatika Steroider NSAID Immunmodulerende midler Neuroleptika Benzodiacepiner Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

9 Sykdommer som gir svekket infeksjonsforsvar
Sukkersyke Demens med ernæringssvikt Kreft KOLS Hjerneslag Sirkulasjonsforstyrrelser med hudsår Nyresvikt Rheumatiske lidelser Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

10 Bemanning i sykehjem BK
Pleiefaktor 0,80 Sykepleiere 20% Hjelpepleiere, omsorgs-/fagarbeidere 60% Pleieassistenter 20% Sykehjemsleger deltid 5-20% og heltid Et legeårsverk på 86 institusjonssenger Andre: fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

11 Sykehjemmenes utforming
Fra behandlingsinstitusjon med flersengsrom Til ”privat” hjem med ensengsrom Fra storavdelinger med plasser Til bogrupper med 8-12 plasser Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

12 Infeksjoner i sykehjem
Bakterielle infeksjoner - 3 på topp Urinveisinfeksjon Nedre luftveisinfeksjon Hud/sårinfeksjon Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

13 Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten
Generelt Å forebygge er bedre enn å behandle. Mobilisering Unngå aspirasjon Unngå bruk av permanent kateter Obs urinretensjon Vaksinasjon mot influensa og pneumokokkpneumonie Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

14 Antibiotikabehandling - indikasjon
Bakteriell infeksjon Infeksjonstegn – calor, dolor, tumor, rubor, functio laesa Lokalbehandling ikke tilstrekkelig Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

15 Nedre luftveisinfeksjon
Agens - streptokokkus pneumonie - gram-negative stavbakterier - stafylokokkus aureus - anaerobe bakterier Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

16 Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten
Urinveisinfeksjoner Urinveier nedre og øvre - e-coli - andre gram negative tarmbakterier - enterokokker Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

17 Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten
Hudinfeksjon overfladisk/ulcus cruris - stafylokokk - streptokokk - sopp/candida dyp - stafylokokk abscess - stafylokokk - streptokokkus milleri - polymikrobielle/anaereober Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

18 Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten
Valg av antibiotika Bakterien må være følsom for legemidlet Det må ikke være utviklet resistens. Det må ikke være stor fare for resistensutvikling. Legemidlet må nå fram til der det er pågående infeksjon. Bakteriologisk prøve må sikres før behandling- målrettet antibiotikabruk Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

19 Valg av antibiotika forts.
Smalspektret Lang holdbarhet Lav pris – LIS-avtalen i kommunen? Ved indikasjon for særlig dyre medikamenter avklar med institusjonsstyrer Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

20 Valg av antibiotika forts
Stafylokokk kloxacillin, clindamycin Streptokokk penicillin, clindamycin, makrolid Pneumokokk penicillin, ampicillin, makrolid Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

21 Valg av antibiotika forts.
Moraxella catharalis ampicillin Gram-negative stavbakterier ampicillin, kinolon Pseudomnas aeruginosa systemisk behandling er spesialist oppgave Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

22 Valg av antibiotika forts.
E-coli mecillinam, ampicillin, kinolon Enterokokk ampicillin Sopp svelg – mykostatin, diflukan genitalia - diflukan Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

23 Mikrobiologisk prøvetaking
Prøve skal tas på klinisk mistanke om infeksjon Urin dyrkning Urin antigentester Ekspektorat Soppdyrkning fra munn/svelg Dyrkning fra hudsår Aspirat fra abscesser Blodkultur Serologi Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

24 Mikrobiologisk prøvetaking forts.
Prøvematerialet må være representativt. Remissen skal inneholde følgende: Prøvemateriale og lokalisasjon. Prøvetakingsdato. Gode kliniske opplysninger. Antibiotikakurer, pågående eller nylig avsluttede. Kateterbruk eller andre fremmedlegemer. Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

25 Antibiotika lager i sykehjem
Penicillin Amoxillin Mecillinam Trimetoprim Trimetoprimsulfa Kinolon Clindamycin Tetracyclin Makrolid Metronidazol Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

26 Antibiotika lager forts.
Tilstreb hvert legemiddel i tablett form og mikstur. Unngå ulike styrker. Sørg for opplæring av pleiepersonell om legemidler og matinntak. Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

27 Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten
Oppsummering Sykehjemspasienter har ofte atypisk sykdomspresentasjon. Mikrobiologiske prøver skal tas når det er klinisk mistanke om infeksjon. Prøven må tas og forsendes på riktig måte. Remissen må være utfylt. Sykehjemmet bør ha et basislager med smalspektrede antibiotikum. Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten

28 Anbefalt oppslagsverk
IK-2693 Antibiotika i allmennpraksis. Statens helsetilsyn Smittevernkonferanse for kommunehelsetjenesten


Laste ned ppt "Kjellaug Enoksen Spesialist i infeksjonssykdommer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google