Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infeksjoner, rus og psykiatri

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infeksjoner, rus og psykiatri"— Utskrift av presentasjonen:

1 Infeksjoner, rus og psykiatri
Nina Langeland Haukeland Universitetssykehus Infeksjonsseksjonen

2 Somatisk sykdom og rus Traumer
Forsinkelse i diagnose av mange sykdommer patient’s delay doctor’s delay malignitet ernæringssvikt problematisk behandling av kronisk sykdom problematisk behandling av sykdommer som krever nøye monitorering eller stor nøyaktighet i forhold til behandlingen hos pasienten selv

3 Infeksjoner og rus Risiko for kroniske infeksjonssykdommer
hepatitt B/C HIV Risiko for bakterielle infeksjoner, ikke kroniske tuberkulose pneumokokk-sykdom infeksjoner relatert til intravenøst misbruk

4 Infeksjoner og rus Infeksjoner relatert til intravenøst misbruk
infiserte tromber bomskudd/abscesser/hud-bløtdelsskader Endokarditt direkte konsekvens av forurenset injeksjon dårlig tannhygiene

5 Infeksjoner og rus Endokarditt økende andel rusmisbrukere
delay i diagnose langvarig sykehusopphold vanskelig skjerming fra medpasienter ofte flere med rusproblemer ved samme enhet vedvarende intravenøst misbruk hos pasient med sentralvenøs tilgang substitusjonsbehandling/nedtrapping opioider vanskelige overveininger i forhold til hjerteklaffe kirurgi

6 Infeksjoner og rus hepatitt C
rus relativ (noen mener absolutt) kontraindikasjon mot behandling alvorlig depresjon kontraindikasjon mot behandling lav andel av rusmisbrukere behandles mange er sterkt motivert for behandling alvorlige bivirkninger av behandling og bra prognose av infeksjoner på kort sikt

7 Infeksjoner og rus Studie i samarbeid mellom HUS og Bergen fengsel
behandling av HCV oppstartes etter kort tid i fengsel sammenlignes med ordinær utredning og behandling (stort sett etter utreise fra fengsel) hypotese: bedre behandlingsgjennomføring og effekt ved oppstart/gjennomføring i fengselsinstitusjon

8 Infeksjoner og rus HIV risiko for å bli smittet
risiko for å smitte andre behandlingen krever at nesten 100% av dosene inntas for å unngå medikamentresistens medikamentresistens øker risiko for opportunistiske infeksjoner og død svært sent oppstartet behandling øker risiko for død

9 Proportion of all new HIV infections that are in
injecting drug users, selected countries, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Canada China Latvia Malaysia Moldova Russian Federation Ukraine Viet Nam Percentage Source: National AIDS Programmes

10 HIV prevalence among people consuming alcohol
and among non-drinkers, Carletonville, South Africa, 1998 10 20 30 40 50 60 70 men women women in commercial sex areas HIV prevalence (%) drinkers non-drinkers Source: Campbell et al. (unpublished data)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Infeksjoner og rus Retrospektiv studie Haukeland Sykehus (HUS) v/Vidar Lehmann pasienter innlagt ved somatiske avdelinger i periodene og registrerte hoved- eller bi-diagnoser = rus Økning i diagnose alkohol 23% kvinner 107% økning, menn 6,4% medikament/narkotikamisbruk opp 586% kvinner 624% økning, menn 562%

25 Infeksjoner og rus Innleggelser HUS forts
totalt liggedøgn: 6273 økt til 9757 fra til 99-02 alkohol til 6672 narkomani 317 til 3085

26

27

28 Infeksjoner og rus Konklusjoner
rus gir økt risiko for død rus gir økt risiko for infeksjoner rus gir redusert sjanse for behandling, og ved behandling, redusert sjanse for vellykket behandling rus + psykisk sykdom + kronisk infeksjon = dårlig prognose


Laste ned ppt "Infeksjoner, rus og psykiatri"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google