Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april 2013. Ingress: Saken presenterer resultater per april 2013. Forslag til vedtak: 1.Styret er bekymret for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april 2013. Ingress: Saken presenterer resultater per april 2013. Forslag til vedtak: 1.Styret er bekymret for."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april 2013. Ingress: Saken presenterer resultater per april 2013. Forslag til vedtak: 1.Styret er bekymret for det negative avviket etter april 2013. 2.Styret forutsetter at administrasjonen arbeider aktivt med kostnadsreduserende tiltak for å oppnå et resultat i balanse i 2013. Skien, den 14. mai 2013 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Sak nr.SaksbehandlerSakstypeMøtedato 49-2013Bess Frøyshov, administrerende direktør Orienteringssak22.05.2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Virksomhetsrapport per april 2013

2 Virksomhetsrapport April 2013 2

3 Innhold 1. Oppsummering 2. Hovedmål 3. Pasient 5. Aktivitet 4. Bemanning 6. Økonomi 7. Klinikker 3

4 Sammendrag 4

5 Hovedmål 5

6 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp - avviklede 6 3. Pasient

7 Pasientene opplever ikke fristbrudd 7 3. Pasient

8 Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 8 3. Pasient

9 Prevalens av sykehusinfeksjoner 9 3. Pasient

10 Andel korridorpasienter - somatikk 10 3. Pasient

11 11 3. Pasient Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført.

12 12 3. Pasient Antall henvisninger for utredning vurdert

13 Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 13 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 3. Kvalitet Ikke oppdatert

14 Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Ikke oppdatert 14

15 Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Ikke oppdatert 15

16 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Ikke oppdatert 16

17 17 4. Bemanning Utvikling i antall årsverk 2011 -2013

18 Lønnskostnader - budsjettavvik 18 4. Bemanning

19 Overtid og ekstrahjelp - budsjettavvik 19 4. Bemanning

20 Sykefravær Korttid - langtid og glidende 12 mnd gjennomsnitt 20 4. Bemanning

21 Sykefravær – lang/kort 21 4. Bemanning

22 AML brudd 22 4. Bemanning

23 Deltid 23 4. Bemanning Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

24 DRG poeng «sørge for» (Uten biologiske) 24 5. Aktivitet Total DRG-poeng dag-, poliklinikk og døgnbehandling: Per 4 måneder utgjør til sammen 458 DRG- under periodisert budsjett, som tilsvarer 3,2 %. Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRG-aktiviteten per 4 måneder i h.h.t. ”sørge for”-ansvaret 785 poeng (5 %) lavere.

25 DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske) 25 5. Aktivitet

26 26 5. Aktivitet Aktivitet psykiatri

27 Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk (Alle tjenesteområder) 27 5. Aktivitet

28 DRG-produktivitet 28 5. Aktivitet

29 Resultat foretak og klinikker 6. Økonomi 29

30 Likviditet og investeringer 30 6. Økonomi

31 Kvalitetsindikatorer per klinikk 7. Klinikker 31


Laste ned ppt "1 Trykte vedlegg: Utvidede kommentarer per april 2013. Ingress: Saken presenterer resultater per april 2013. Forslag til vedtak: 1.Styret er bekymret for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google