Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny pbl og nye krav til digitale planer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny pbl og nye krav til digitale planer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny pbl og nye krav til digitale planer
Kathrine Falch STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

2

3 www.statkart.no (Velg sosi, velg arbeidsgruppe, velg plan AG9)

4 Andre dokumenter

5 SOSI Tegneregler

6 Hvilken sosi-versjon skal jeg bruke nå og hvor lenge?

7 Sosi for plan 01.07.2009 =sosi 4.1 plan 01.04.2010 = sosi 4.2 plan

8 Samme hovedformål i kommuneplan og reguleringsplan

9 Forslag som ikke oppfyller kravene

10 Forslag som ikke oppfyller kravene

11 Plankart med flere kartutsnitt bør presenteres slik:
Hele planområdet + utsnitt i annen målestokk Planområdet delt opp av geometriske årsaker for å utnytte arkformatet. Flere vertikalnivå vist som utsnitt på samme plankart eller separate plankart. Lesbart

12 Vertikalnivå 1 = under grunnen 2 = på grunnen/vannoverflate
3 = over grunnen 4 = på bunnen 5 = i vannsøylen

13

14 Vertikalsnitt Bakkenivå Vertikal nivå 1 = under bakken
Vertikal nivå 1 = Torg og jernbane, Vertikal nivå 2 = kombinert bebyggelse og anlegg, offentlig vei Vertikalnivå 3 =Torg over vei Vertikal nivå 1 = under bakken Vertikal nivå 2 = fysisk på grunnen el. Kontakt med grunnens overflate Vertikal nivå 3 = lokk

15

16 Avgrensningen til de ulike vertikalnivåene
Vertikalnivå 1 = under grunnen Vertikalnivå 2 = på grunnen/vannoverflate Vertikalnivå 3 = over grunnen Vertikalnivå 4 = på bunnen Vertikalnivå 5 = i vannsøylen

17 Lag innen vertikalnivå
Vertikalnivåene kan ha et ubegrenset antall lag. Bolig Vertikal nivå 2 Bakke Avløpsanlegg P-plass Vertikal nivå 1 Tunnel

18 Områder men innsigelse til kommuneplanens arealdel
Kommuneplan uten innsigelse Unntatt pga. innsigelse LNFR Kommuneplan med innsigelse LNFR H2

19 Områder hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde
..OBJTYPE KpDetaljeringSone ..KPDETALJERING 910

20 Kulturminner – Rune Rune-R i basiskartet.
Kan bruke omsynssone der det er hensiktsmessig

21 Påskrifter/teksting Arealformål med evt. feltbetegnelse
Grad av utnyttelse (min./maks, koteangivelser) Målsetting av avstander fra senterlinje til formålgrense, byggegrense m.m. Kurveradier

22 Område navn og feltnavn
Inntil 20 tegn og bør være på formen: <Bokstavkode for arealbruk><Løpenummer> ..beskrivelse knyttes til formålsflaten der det er behov for å utdye nærmere hva området skal benyttes til

23 Eierform – ikke påkrevd i kommuneplan
o = Offentlig f = Felles a = Annen/(privat) o_Undervisning f_P1 a_Hotell f_P2

24

25 Navning av hensynssoner

26 Fremstilling av strandsone, vanndel og landdel - to måter å vise dette på
Sjø og land: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, 6001 + strandlinje sjø A Sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, 6001, i sjø. Land: F.eks. Grønnstruktur, 3001, eller LNF, 5001 B NB byggegrensen følger ikke automatisk arealformålgrensen

27 Endring av en del koder i reguleringsplaner
Naust flyttes fra ”Friluftsområder” til ”Andre typer bebyggelse”. Ny kode: 1589 En del kombinerte formål går ut. To nye kommer inn:

28 Bruk av byggesirkler i LNF-områder
Byggegrense, 1211 (juridisk linje) LNF med spredt hyttebygging

29

30 Trykk på for å kjøre sosi-kontroll. Velg produktgruppe og produkt.

31 Kontroll av planer – mot produktspesifikasjon
Legg til informasjon (bruk textpad f.eks.) i hodet på planen. Kommuneplan: ..INNHOLD ...PRODUKTSPEK PRS_Kommuneplan_ * PBL_Arealplan ”Kommuneplanens arealdel” Reguleringsplan: ...PRODUKTSPEK PRS_Regplan_ * PBL_Arealplan Reguleringsplaner (Teksten finner dere i prodspes. 3.1 og 3.2)

32 Statens kartverk og plan - 2011
Digitalt planregisterprosjekt Mål – alle kommunene i Hordaland skal ha et full digitalt planregister Geodataplan

33 Lokale kartdager 9-10 februar 2011 Voss Plan, Ros, Klima

34 Spørsmål? God jul


Laste ned ppt "Ny pbl og nye krav til digitale planer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google