Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskolekonferanse, 30. – 31. januar 2013 Scandic hotell Tromsø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskolekonferanse, 30. – 31. januar 2013 Scandic hotell Tromsø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskolekonferanse, 30. – 31. januar 2013 Scandic hotell Tromsø
Årshjul fagskolene - plan for rapportering av fagskoledata for studieårene (Resultat) og (Student) Fagskolekonferanse, 30. – 31. januar 2013 Scandic hotell Tromsø

2 Mars 2013 Juni 2013 Juli 2013 August 2013 September 2013 15. september
Skolene Frist for rapportering av utdanningstilbud, emne og studentdata for høst 2012 og vår 2013 DBH-F Juni 2013 11. juni Oppt.ktr Frist for utsending av info i forbindelse med Fagskoledata ssbResultat (skoleåret ) Kopi til fylkesansvarlig for fagskolene juni Kvalitetssikringsarbeid på skolene i forhold til ssbResultat Juli 2013 2. juli Skolene/ Fylkene Frist for innsending av fil vedr. ssbResultat (1. innsending) for skoleåret juli Kvalitetssikring av innsendte filer fra skolene/fylkene ssbResultat, tilbakemelding gis fortløpende, dersom feil August 2013 6. august Oppt.ktr Frist for tilbakemelding til skolene på ssbResultat og utsending av oversikt (for kontroll og evt. korrigering) over studentene på hver skole for skoleåret Skolene Kopi til fylkesansvarlig for fagskolene august Oppretting av eventuelle feil på skolene i forhold til ssbResultat 15. august Frist for rapportering av studentdata for vår 2013 DBH-F 17. august Skolene/ Fylkene Frist for innsending av korrigerte data (ny fil) for ssbResultat (2. innsending) for skoleåret (Kun dersom det var feil i første innsending.) OBS! Uttrekk av nye filer krever nøyaktighet i forhold til at elevene kan være overført til nytt skoleår. Kopi til fylkesansvarlig for fagskolene September 2013 3. september Frist for når alle studentene på skolen skal være registrert i det skoleadm. systemet 10. september Frist for utsending av info i forbindelse med Fagskoledata ssbStudent (skoleåret ) 15. september VIGO Sentralbasen Rapportering til Lånekassen over Resultatene for skoleåret Lånekassen 30. september Levering av Fagskoledata ssbResultat og ssbResultatmodul for skoleåret (1. levering) SSB Grunnlag for foreløpig publisering av utdanningsstatistikk i des og KOSTRA ureviderte tall Frist for når alle tilbudskoder og emner på studentene skal være registrert i det skoleadm. systemet

3 Oktober 2013 November 2013 Desember 2013 01.-09.oktober Skolene
Kvalitetssikringsarbeid på skolene i forhold til ssbStudent 10. oktober Skolene/ Fylkene Frist for innsending av fil vedr. ssbStudent (1. innsending) for skoleåret Oppt.ktr Kopi til fylkesansvarlig for fagskolene oktober Kvalitetssikring av innsendte filer fra skolene/fylkene ssbStudent 14. oktober SSB Tilbakemelding til Opptakskontoret på ssbResultat VIGO (Sentralt) 15. oktober Frist for rapportering av utdanningstilbud og studentdata for høstsemesteret 2013 DBH-F oktober Dialog med skolene dersom det er feil i Fagskoledata ssbResultat 24. oktober VIGO Sentralbasen Levering av Fagskoledata ssbResultat og ssbResultafag for skoleåret (endelig levering til SSB) Grunnlag for foreløpig publisering av utdanningsstatistikk i des og KOSTRA ureviderte tall , og for endelig statistikk og KOSTRA Frist for tilbakemelding til skolene på ssbStudent og utsending av oversikt (for kontroll og evt. korrigering) over studentene på hver skole for skoleåret oktober Oppretting av eventuelle feil på skolene i forhold til ssbStudent November 2013 1. november Frist for innsending av korrigerte data (ny fil) for ssbStudent (2. innsending) for skoleåret (Gjelder kun dersom det var feil i første innsending.) 8. november Levering av Fagskoledata ssbStudent og ssbStudentmodul for skoleåret (1. levering) Grunnlag for foreløpig publisering av utdanningsstatistikk i des.2013 og KOSTRA ureviderte tall , og for endelig statistikk og KOSTRA 23. november Tilbakemelding til Opptakskontoret på ssbStudent 23. nov desember Dialog med skolene dersom det er feil i Fagskoledata ssbStudent Desember 2013 6. desember Levering av Fagskoledata ssbStudent og ssbStudentfag for skoleåret (endelig levering til SSB) Grunnlag for endelig publisering av utdanningsstatistikk i mai 2013 og KOSTRA reviderte tall Opptakskontorets oppgaver i forbindelse med rapportering Skolenes oppgaver i forbindelse med rapportering til OPPTAKSKONTORET Skolenes oppgaver i forbindelse med rapportering til DBH-F Informasjon om når data blir sendt videre fra VIGO Sentralbase til SSB


Laste ned ppt "Fagskolekonferanse, 30. – 31. januar 2013 Scandic hotell Tromsø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google