Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærer på nett? NFF Konferansen 2009 Astrid de Mora, Lærerveileder NKI Nettstudier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærer på nett? NFF Konferansen 2009 Astrid de Mora, Lærerveileder NKI Nettstudier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærer på nett? NFF Konferansen 2009 Astrid de Mora, Lærerveileder NKI Nettstudier

2 Spørreundersøkelse 2007, lærerens arbeid:  Studentene setter pris på engasjerte, entusiastiske og faglig dyktige lærere.  Verbale kommentarer viser klart at studentene legger stor vekt på å få raske og gode tilbakemeldinger fra lærerne. Studentene er positive til oppmuntrende kommentarer og forslag til forbedringer, i tillegg til nyttige, gode og konstruktive forklaringer. Fornøyd/svært fornøyd •65 % Nøytral/ingen mening •28 % Misfornøyd/svært misfornøyd •7 %

3 NKI Nettstudier 2009:  150 deltidsansatte lærere  400 forskjellige kurs  12 000 studenter – alle med nettilgang fra juli 2009  snitt 2,6 kurs og 80 studenter pr. lærer…  Pr. utgangen av oktober har lærerne:  håndtert 36 664 innsendinger fra studentene  + et ukjent antall henvendelser på e-post/telefon  Hvordan kan vi unngå at arbeidet blir…

4 … nettlærerens mareritt, samtidig som vi sikrer rask respons og god kvalitet? ”Undervisning på nettet gir studentene svært gode muligheter til individuell kommunikasjon med lærerne. De kan kontakte lærerne via e-post 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Få andre læremiljøer gir like gode muligheter for individuell kommunikasjon med en lærer. Det er åpenbart at studentene setter stor pris på å ha en personlig nettlærer til disposisjon når som helst. Dette er studentenes drøm, men det kan fort bli nettlærernes mareritt.” Nettbasert utdanning - erfaringer og visjoner, Morten Flate Paulsen http://www.nkiforlaget.no/forlaget/html/utdrag/nettbasert.htm

5 Tiltak for å redusere nettlærernes arbeidsbelastning:  Bygg opp en stab av lærere med erfaring i nettpedagogikk.  Etabler et støtteapparat for lærerne.  Ta hensyn til at lærernes arbeidsbelastning blir påvirket av læremidlene.  Legg særlig vekt på utformingen av de obligatoriske oppgavene og måten de evalueres på.  Reduser lærernes kommunikasjon med individuelle studenter.  Legg til rette og stimuler kommunikasjonen mellom studentene.  Prøv å automatisere kommunikasjonen med studentene.  Utarbeid en strategi for håndtering av studentenes økende krav om rask respons. Nettbasert utdanning - erfaringer og visjoner, Morten Flate Paulsen, 2000 http://www.nkiforlaget.no/forlaget/html/utdrag/nettbasert.htm

6 Lærers arbeidsverktøy på Nettskolen: Oversikt over besvarelser Forsinket student Studenter som har planlagt Responstidsmåling Tilgang til presentasjonene

7 Responstiden overvåkes: •Automatisk påminnelse ved forsinkelse •Manuell oppfølging –Arbeidsmengde? –Tekniske problemer? –Ferie? –?

8 Mer om arbeidsverktøyet: • Ressurser: • for lærere • for studenter • Arbeidsbok: lagring av løsningsforslag m.m. (alltid tilgjengelig) • Studieinformasjon: Studiehåndbøker, eksamen m.m. • Pedagogen: forum for lærere

9 Arbeidsbok: - lagre egne filer: løsningsforslag m.m. - kun avhengig av tilgang til nett – ikke en spesifikk PC - kan foreløpig ikke deler filer med andre.

10 Pedagogen NKI har i mange år hatt et eget nettbasert forum der lærere og ansatte kan diskutere pedagogiske problemstillinger og praktiske utfordringer. Pr. i dag 205 medlemmer og til tider stor aktivitet. Høstens temaer har blant annet vært:  Responstider  Bruk av kildehenvisninger  Aktiviteten i de forskjellige kursforumene,  Nytten av NKIs planleggingssystem  Dysleksi og hvordan de bør håndtere spesielt svake studenter. Pedagogen brukes også av administrasjonen som informasjonskanal til lærerne.

11 Øistein Gjøvik, NKI lærer i 8 år og aktiv bruker av Pedagogen uttaler til Nettskoleavisen: ”NKI lærerne har ikke kopimaskinen, lunsjrommet, korridoren eller kaffetrakteren å samle seg rundt. Vårt virtuelle alternativ er Pedagogen. Her kan vi stille spørsmål, diskutere fag, teknikk, teknologi og pedagogikk og også komme med konstruktiv kritikk av jobben vi gjør. Til tider kan det kanskje også komme destruktiv kritikk – men det er det takhøyde for! Vi diskuterer også arbeidssituasjonen vi har rundt våre tusener av elever og studenter. Med så mange involverte og engasjerte lærere får man som regel god respons på det man måtte ha på hjertet, enten det er fra fagfeller eller fra andre ansatte. Denne digitale samlingsplassen har gjennom flere år vært en viktig brikke for oss NKI lærere etter hvert som mer av arbeidet har blitt lagt til nettverket - og mindre til Postverket.”

12 Alle lærere skal ha en presentasjon – mange velger å gjøre den GLOBAL Lærere bør oppfordre studentene sine til å skrive en presentasjon = mulighet for tilpasset og bedre kommunikasjon lærer/student

13 Noen faste opplysninger i presentasjonene. De bør også inneholde: • bilde, kontaktinformasjon, utdanning, arbeidserfaring • tips og råd om kurs/studier det undervises på. Se flere lærer- og studentpresentasjoner på http://www.nki.no/skole/pp/

14 http://mattegreier.blogspot.com

15 Kvalitetsbarometer - kommer i 2010 •Pr. i dag måler vi lærernes responstid fortløpende: • + spørreundersøkelser •Studentene skal oppfordres til å evaluere sine lærere fortløpende •Vi kan også måle studentenes fornøydhetsgrad med studiemateriellet og administrasjonen

16 Kvalitetsbarometer på studentenes side:

17 NKIs mål for kvalitet: 90 % Evaluering av meg siste 90/180 dager: 93/84 %. Evaluering av lærernes siste 90/180 dager: 86/89 % Du har fått 25 verbale evalueringer som er tilgjengelige i en egen evalueringsrapport.  Evalueringen skal være anonym  Prosentangivelsen skal vise andelen av studenter som er: Svært fornøyd, Fornøyd eller Nøytral  Lærere skal få automatiske meldinger når prosentangivelsen går under eller over et bestemt tall Kvalitetsbarometer på lærers side:

18 Til slutt - tilbake til start: Spørreundersøkelsen NKI gjennomførte høsten 2007 viser at:  Studentene legger stor vekt på å få raske og gode tilbakemeldinger fra lærerne.  Det må være samspill mellom tilrettelegging for lærere – og i hvilken grad de tar mulighetene i bruk. Eksempler:  aktiv bruk av lærerpresentasjon og forum  oppfordre studenter til planlegging = mer forutsigbar arbeidsmengde Da NKI lanserte responstidsmåling sank responstiden ganske betydelig i månedene etterpå  Hva skjer når vi innfører Kvalitetsbarometer??


Laste ned ppt "Lærer på nett? NFF Konferansen 2009 Astrid de Mora, Lærerveileder NKI Nettstudier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google