Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NKI Fjernundervisning ”Fleksible muligheter og metoder” Presentasjon på seminaret: ”Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken?” Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NKI Fjernundervisning ”Fleksible muligheter og metoder” Presentasjon på seminaret: ”Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken?” Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 NKI Fjernundervisning ”Fleksible muligheter og metoder” Presentasjon på seminaret: ”Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken?” Stavanger 23. November 2004 Truls Fagerberg NKI Fjernundervisning www.nki.no

2 Agenda •Om NKI Fjernundervisning •Læringsplattform og systemer •Undervisningsformer •Eksempler fra Nettskolen - Planlegging og Innleveringssystem - Kvalitetssikring •Nye muligheter

3 NKI Fjernundervisning www.nki.no •Nordens største fjernundervisningsinstitusjon –60 heltids- og 400 deltidsansatte –Ca 14 000 aktive studenter –Ca 100 studier og 400 enkeltkurs –Tre former for fjernundervisning: •Brevkurs •Kombinertkurs •Nettkurs

4 www.nettskolen.com •Drives av NKI Fjernundervisningen (www.nki.no) - Skandinavias største fjernundervisningsinstitusjon •Nettbasert fjernundervisning siden 1987 •Mange fagområder - fra videregående skole til Masterstudium •429 fjernundervisningskurs på nettet •5500 aktive nettstudenter i minst 37 land •60 % kvinner •Studiestart hver dag •Studentene har individuelle progresjonsplaner •Det er alltid ledige studieplasser •Eksamen på lokale skoler og ambassader •Studentene gjør det godt til eksamen

5 Organisering og infrastruktur •Gode studieveiledere og lærere •Rutiner for utvikling og kvalitetskontroll av kurs •Rutiner for lokal eksamensavvikling •Økonomioppfølging •Logistikk •Teknisk support - også utenfor arbeidstiden •Opplæring og oppfølging av lærere •Integrerte IT-systemer som støtter opp under infrastrukturen

6 SESAM – NKIs egenutviklede LMS •Egenutviklet LMS system for administrasjon og drift av e-læring •Basert på evolusjonær systemutvikling siden 1986 •Tett integrasjon med STAS og Agresso •Skreddersydd for kostnadseffektiv håndtering av studenter med individuell oppstart og progresjon •Utviklet for nettbasert utdanning i stor skala. Effektiv registrering og minimalt med manuelt arbeide •Kompetansen er ”på huset”, det gjør det enkelt å videreutvikle systemene og å drive effektiv brukerstøtte både for studenter, lærere og interne brukere •Håndterer flere språk •Gode muligheter for rapporter og statistikker •Kan tilpasses med individuell ”look and feel”

7 STAS •NKIs egenutviklede system for administrasjon av fjernstudenter •Inneholder alle relevante data om studenter, lærere, kurs og studier •Spesielt godt egnet til å håndtere individuelle studenter med individuell oppstart og progresjon •Gode muligheter for rapporter og statistikker •Godt integrert med NKIs andre systemer

8 Bygger på voksenpedagogiske prinsipper: •Erfaringsbasert læring •Selvstyrt læring •Lærdom som sitter over tid •Gir lese- og skrivetrening •Høy fullføringsgrad •Fleksibel bedriftstilpasset etter -og videreutdanning •Kostnadseffektivt Hvorfor fjernundervisning

9 Fjernundervisning via brev •“Tradisjonell” fjernundervisning der alt studiemateriell mottas og sendes i posten •Lærer og student er atskilt i rom og/eller tid i motsetning til tradisjonell klasseromsundervisning •Kontakt med lærer via brev, telefon og etterhvert e-post. Gjennom besvarelser får studenten skriftlig veiledning og råd underveis. •60% av våre studenter er fremdeles brevstudenter

10 Fjernundervisning via Internett •Metoden bygger på bruk av Internett både for oppgaveløsning og kommunikasjon mellom lærer og student og studenter imellom •Lærer og student er atskilt i rom og/eller tid i motsetning til tradisjonell klasseromsundervisning •Internett brukes til formidling av lærestoff •Internett brukes til reell toveiskommunikasjon i læreprosessen slik at studentene kan dra nytte av kommunikasjon med hverandre, lærere, og administrativt personell •Gir muligheter for bruk av multimedia

11 Kombinert undervisning ForberedelseKlasse- undervisning Selvstudier, arbeid med hjemme- oppgaver Innlevering av oppgaver Gjennomgang av de rette oppgavene i klassen

12 Asynkron kommunikasjon gir stor fleksibilitet i tid Stor fleksibilitet: •E-post •Forum Liten fleksibilitet: •Chat •Videokonferanser •Telefonkonferanser •Klasseromundervisning Synkron kommunikasjon gjør studentene avhengige av hverandre Kommunikasjonsformer

13 Læringsmiljøer Kollaborativt læringsmiljø Kooperativt læringsmiljø Individuelt læringsmiljø Nærhet til læringsfellesskap Individuell fleksibilitet

14 Planleggingssystem for individuell progresjon

15 Innleveringssystem

16 NKIs system for oppfølging av individuelle progresjonsplaner •Hver gang studentene logger seg på får de vite hvor mange dager det er til (siden) de planla å levere en besvarelse. •Studentene får e-post fra NKI når de er forsinket i forhold til sine planer •Vi vurderer å gi studentene kooperativ informasjon hverandres progresjonsplaner •Lærerne blir oppfordret til å sende e-post når studentene er forsinket

17 Læreren får følgende type informasjon på startsiden sin: ”NKIs mål er at det maksimalt skal ta 2 arbeidsdager fra en innsending leveres til karakteren registreres. Lærernes gjennomsnitt er nå 2,2 dager og ditt gjennomsnitt er 1,7 dager."

18 Læreren får følgende type informasjon på startsiden sin: I følge studentenes progresjonsplaner kan du vente deg 16 besvarelser i løpet av de neste 7 dagene. Disse studentene ligger mer enn 20 dager bak sin planlagte progresjon: StudentKursInnsendingDager etter Nordmann, MariRegnskap 33-32 Nordmann, KariRegnskap 41-36

19 Nettlærerens mareritt Undervisning på nettet gir studentene svært gode muligheter til individuell kommunikasjon med lærerne. Studentene kan kontakte lærerne via e-post 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Dette er studentenes drøm, men det kan bli nettlærernes mareritt.

20 Kvalitetssikring

21

22 Prosjektet ”From e-learning to m-learning” •Fjernundervisningen har alltid lagt vekt på å tilby en mest mulig fleksibel undervisning relatert til den enkelte students behov •Målet med prosjektet var å gjøre fjernundervisningstilbudet enda mer fleksibelt for studenter som også er mobile i studieperioden •Fokus på nye teknologier og utdanning, f.eks. chat, multimedia, video ++.

23 Prosjektet ”From e-learning to m-learning”

24 Prosjektet Universell tilrettelegging •Prosjektet har som mål å utvikle bedre læremidler, undervisningstjenester og nettbaserte omgivelser til NKI Nettskolens studium i Ledelse og Organisasjon. •Dette innebærer både å legge tjenestene bedre til rette for funksjonshemmede studenter med spesielle behov og å gjøre tjenestene bedre tilgjengelig for NKI Nettskolens tradisjonelle studenter. Kursiv Bold Oversk

25 Talende nettsider

26 Norges Bilbransjeforbund ”Helse, miljø og sikkerhet” http://www.nettskolen.com/ekstern/nbf_demo/

27 Spørsmål & Svar Presentasjonen finnes på: http://home.nettskolen.com/truls/presentations.html

28 Foredraget bygger på egne erfaringer og på materiale hentet fra bøkene: Online Education and Learning Management Systems: Global E- learning in a Scandinavian Perspective. Forfatter: Professor Morten Flate Paulsen www.studymentor.com Nettbasert utdanning – erfaringer og visjoner Dansk og norsk utgave www.nettskolen.dk


Laste ned ppt "NKI Fjernundervisning ”Fleksible muligheter og metoder” Presentasjon på seminaret: ”Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken?” Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google