Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NATOs Strategiske Konsept 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NATOs Strategiske Konsept 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 NATOs Strategiske Konsept 2010
DNAK kurs i Internasjonal politikk 26. november 2010 Kate Hansen Bundt Generalsekretær DNAK

2 INTERNASJONALE KONTEKST
NATOs konsept 1999 NATOs konsept 2010 NATO med 19 medlemmer Hendelser som 11. september kun kriminalroman Afghanistan = ”Langtvekkistan” Første ”out-of-area” på Balkan Intet ESDP Russlands president Jeltsin – Putin I Økonomisk oppgang & euroens komme NATO med 28 medlemmer Snart 10 lange år i krig mot int’l terrorisme = intervensjonstretthet Afghanistan = økt indre motstand & svekket velgeroppslutning ESDP, Lisboa, EEAS Russlands president Medvedev –Putin III? Militærmakt flyttet politiske beslutninger 2008 Finans – gjelds & eurokrise La oss vende tilbake til Lisboa-toppmøtet -

3 PROSESS -SLUTTDOKUMENT
Strassbourg/Kehl M. Albright bro tilbake til kald krig & NATO før 9.11 Viktig PROSESS 28 land i fri meningsbryting Fogh Rasmussens 11 sider: “Active Engagement, Modern Defence” Strasbourg/Kehl april 2009: Beslutning om utvikling av nytt konsept på 60-årsdagen til NATO August: Nedsettes ekspertgruppe ledet av M. Albright 17. mai 2010: Albright-rapporten ble lagt frem Høsten 2010: Fogh Rasmussen sendte ut sin tekst til gjennomgang 14/10-10: Felles utenriks- og forsvarsministermøte 19-20/11-10: Nytt konsept vedtas Konklusjon: Selve prosessen stor verdi i seg selv – styrket samholdet mlm de nå 28 medlemmene i det alle har fått debattert sine hjertesaker Konseptet/dokumentet beskriver Alliansens: Kjerneoppgaver og prinsipper – her henviser man til Atlanterhavspakten eller Washingtonerklæringen fra 4. april 1949 hvor det presiseres at NATO – til forskjell fra tidligere tiders militærallianser som har vært basert på maktbalanse alene - er en VERDIBASERT Allianse som bekjenner seg til individets frihet, demokrati, menneskerettigheter og rettstatens prinspipper. Videre knyttes NATO til anerkjennelsen av FNs SR og dets primat I arbeidet for å garantere internasjonal fred og sikkerhet. I de neste punktene beskrives nye trusler, nødvendige kapabiliteter, oppgaver og partnerskap – generelt kan Lisboa-toppmøtets a agenda og det stratsgiek konseptet sammenfattes i åtte stikkord som alle starter med bokstaven R.

4 Lisboa 2010: Toppmøte i R Retrett Afghanistan
Rebalansering av oppdrag hjemme & ute Rustningskontroll Rakettskjold Russland Relasjoner til andre – stater & organisasjoner Reform av NATO internt REALISME gir RETRO NATO? Det første punktet står ikke I konseptet, men ble et hovedtema på dette toppmøtet slik det I økende grad har vært under alle toppmøter siden NATO ble involvert i Afghanistan gjennom ISAF I 2003. La meg derfor starte med Afghanistan -

5 RETRETT AFGHANISTAN Hjem 2014 – start 2011?
Budskap til to ulike mottakere: Velgere og skattebetalere i NATO-land Taliban Hvordan komme ut med æren i behold? Krig er dyrt! Finans- og gjeldskrisen krever sitt Nederlands regjering falt

6 REBALANSERE UTE & HJEMME?
Nærområdeinitiativet gjennomslag - tja (!) NATO følger begge spor: Kjerneoppgavene = kollektivt forsvar Art V Krisehåndtering før, under og etter en konflikt Nye trusler: Spredning av WMD, Terror, “Ustabile regimer”, Cyber, Energi-sikkerhet, piratvirksomhet Er NATO rette instrument? Tolkningsstrid fremover om hvilke operasjoner NATO skal engasjere seg i Av kjerneoppgavene nevnes tre: a) kollektivt forsvar i henhold til Art V, b) krisehåndtering før, under og etter en konflikt og c) co-operativ sikkerhet dvs. Samarbeid med andre int’l organisasjoner og land, og man slår fast at NATO er åpent for alle europeiske demokratier Danmarks Fmin Lene Espersen klar til å sende danske tropper til Afrika : landbasert støtte til anti-piratoperasjoner utenfor Afrika

7 RUSTNINGS-KONTROLL Obamas null-visjon?
NATO bundet seg til …målet om en atomvåpenfri verden Ulik oppfatning i NATO Nye medlemsland Tyskland – Frankrike Rakettskjold styrker atomavskrekkingen, men erstatter ikke , Obama svekket etter Kongressvalget -START-avtalen Appell til Kongressen

8 RAKETT-SKJOLD En ny utgave Billigere Sjøbasert i første fase
Usikkerhet: Teknologi? Økonomi? Trusselbilde? Iran Rustningsdriver & spenningsskaper? Binde USA til Europa Samarbeidet med Russland viktigst? RAKETTSKJOLD Obamas skjold er en ny utgave som presenteres som billigere enn tidligere utgaver. Bush utgave spenningsskapende Nixon: ”Har man et skjold, er det lettere å bruke sverdet”

9 RUSSLAND & NATO Samarbeid rakettskjold Omforent trusselanalyse
Viktige endringer: USAs ”reset-button” Ukraina Polen Norge Skremt av Afghanistan Finanskrise & energimarkeder Presidentvalg i Russland og USA i 2012! Felles trusselbilde Annet rakettskjold Radikal islam - Taliban Narkotika Iran – MØV? Pirater terror Fysepunktet Georgia – 2008 – Russland stoppet ”Vestens” politikk med militærmakt Hva er endret? Forholdet viktige aktører: USA – Obama resetbutton og Window of opportunity foran valget i 2012 Ukraina – regimeskifte, pro-Russland, ønsker ikke lenger NATO-medlemskap, Sevastopol-basen er sikret Polen – forsoning den siste tiden: Yamal-avtalen, Katyn hvor President Kaczynsky omkom Norge – delelinje-avtalen, tatt baltere o.a. nye medlemmers sikkerhetsbehov på alvor – sagt ja, vi skal sikre dere – skapt TRYGGHET og tillit Finanskrise & energi Politisk konkurranse i Russland foran Presidentvalget 2012?

10 RELASJONER TIL ANDRE “PARTNERE”
EU: Kypros- Hellas – Tyrkia Duplisering? FN: Ban Kimons deltakelse i Lisboa Nettverk av globale partnere Open door Alle europeiske , demokratiske land Vest-Balkan – “middle-of-area” Ukraina, Georgia? EU: nevnes eksplisitt at man må unngå dupilsering – Albrights 3 d’er fra 1997: Unngå duplisering, diskriminering og de-kobling

11 REFORM AV NATO INTERNT Skattebetalerne mer forsvar for pengene
Effektivisering Kutte ansatte & agencies Reform av kommando- strukturen

12 NATO 2010 = 28 stater PROSESSEN frem viktigere enn SLUTTDOKUMENTET
Meningsbryting mlm 28 suverene stater: Store & små Øst & Vest Ulik historie Sikkerhetsbehov Forsvarsstruktur Atomvåpen/ikke Konseptet et kompromiss mlm stadig større antall

13 KONKLUSJON: REALISME gir litt RETRO NATO
Den største og mest heterogene utgaven av NATO noensinne – deltakerne kan ikke lenger se hverandre I øynene over bordet – ulike sikkerhetsbehov og ønsker – men prosessen frem like viktig som sluttdokumentet Et NATO basert på felles verdier overlevd seieren over den fienden som motiverte Alliansens dannelse I 1949 – I en verden hvor makten flyter østover, preget av autoritære stormakter og religiøs fanatisme er NATO og forsvaret av “Vestens” verdier kanskje viktigere enn på lenge. Farlig forestilling at det kun er den militærmakten man bruker som er verdifull! Viktig og unike trekk ved NATO: NAC – alle har en stemme uansett størrelse Art V – kollektivt forsvar Felles kommandoapparat og planverk


Laste ned ppt "NATOs Strategiske Konsept 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google