Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 22: Vekstkritikk og norsk oljeeventyr

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 22: Vekstkritikk og norsk oljeeventyr"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 22: Vekstkritikk og norsk oljeeventyr
BOKMÅL Kapittel 22: Vekstkritikk og norsk oljeeventyr Elevene skal kunne – gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945 – gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken – gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag

2 Kritikk og protest - Kritikk av en altfor ensrettet skole, ønske om mer kritisk tenkning i skolen. - Protest mot atomvåpen på norsk jord. - Protest mot USAs krigføring i Asia. - Økende protest mot NATO.

3 Kritikk og protest - Misnøye med lukkede politiske maktmiljøer og byråkrati. - Kritikk av ensidig økonomisk vekst. - Advarsler om miljøødeleggelser: lokal forurensning   inngrep i uberørt natur   globale klimaproblemer - Kampen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget. - Kampen mot fraflytting på bygdene.

4 Tiltak - Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972.
- Inntektsheving for bøndene.

5 Kritikk og protest EF-kamp
- Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC: bred folkelig bevegelse distriktspolitikk og politisk venstreside - Europabevegelsen: feste i byer og på Østlandet - Nei-flertall ved folkeavstemningen i 1972. - Nye partier på ytterfløyene: ALP og AKP (ml).

6 Kritikk og protest Kritikk av kjønnsrollemønsteret
- En ny kvinnebevegelse. - Kamp for like rettigheter. - Kamp mot undertrykkende kjønnsroller.

7 Mange krav vant fram - Lov om selvbestemt abort. - Likestillingsloven.
- Likestillingsloven. - Krisesentrene.

8 Oljeeventyret - 1970: Storfunn av olje i Nordsjøen.
- 1975: Storproduksjonen av olje og gass i gang. - Staten ville sikre nasjonal kontroll med oljeinntekter og oljeindustri. - Målet var at mest mulig av oljen skulle ilandføres i Norge og gi arbeid og utvikling her.

9 Oljeeventyret - I Norge, mer enn andre steder i Vesten, skapte
oljevirksomheten offentlig velferd, ikke bare privat velstand. - Norge ble etter hvert ledende innenfor oljeteknologi til havs. - I årene 1973–1975 var det oljekrise og økonomiske nedgangstider ute, men norsk økonomi var likevel i sterk vekst.

10 Innvandring - Norge trengte arbeidskraft og ønsket innvandrere
velkommen. - Fram til 1970 hadde innvandrere til Norge hovedsakelig vært arbeidssøkere fra nabolandene, arbeidssøkere fra industriland som Italia, Spania og Portugal og kald krig- flyktninger fra Øst-Tyskland, Tsjekkoslovakia og Ungarn. - Fram til 1967 vandret flere ut enn inn. I de neste årene merket Norge den globale migrasjonen.

11 Innvandring - Flere kom hit fra land som Tyrkia, Marokko, India og
Pakistan. - De aller fleste kom til Oslo og gikk inn i lavlønnsyrker.

12 Velferdsstaten - ikke bare idyll
- Målet var å sikre folk sosialt, men det økonomiske grunnlaget sviktet. - Helsevesenet vokste. - Folk levde lenger og fikk høyere forventninger til helsevesenet. - Et nytt klientsamfunn? - Stadig flere ble trygdemottakere i stedet for arbeidsytere.

13 Velferdsstaten - ikke bare idyll
- Familien i forandring. - Vanligere å være ugift, men alenemødre var den største gruppa av fattige. - Tallet på forbrytelser steg. - Alkoholforbruket steg. - Flere arbeidsledige. - Større narkotikaproblemer.


Laste ned ppt "Kapittel 22: Vekstkritikk og norsk oljeeventyr"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google