Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionene i Europa. Erfaringer vi kan lære av. Åse Erdal Brusselrepresentant KS Frostating, 23. april 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionene i Europa. Erfaringer vi kan lære av. Åse Erdal Brusselrepresentant KS Frostating, 23. april 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionene i Europa. Erfaringer vi kan lære av. Åse Erdal Brusselrepresentant KS Frostating, 23. april 2004

2 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 KS – Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

3 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 Etablert 1993 To stillinger Lokalisert i ”Nord-europeisk kommunenes hus” Deltar i EUs arbeid gjennom CEMR – ”Euro-KS” og CEEP – arb.giver- siden i europeisk velferds- produksjon (offentlig og privat) Deltar i EØS-arbeid gjennom EFTA- og EØS’ konsultative komité Del av fagkontoret ”KS Europa” KS’ Brusselkontor

4 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 Council of European Municipalities and Region - CEMR - Etablert i 1952 for fredsskapende arbeid, spesielt gjennom vennskapskommuner Representerer 44 nasjonale org. i 31 europeiske land Siste 15 år utviklet seg til lobby- organisasjon vis-à-vis EU

5 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 -CEEP – -European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises with General Interest Etablert i 1961 Ca. 200 medlemmer Tidl. dominert av statlige monopolselskaper Nye medlemmer (kommunale selskaper) Medlemsmassen påvirket av trenden med liberalisering og privatisering Norske medlemmer: KS, NAVO, HSH, AAD

6 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 Regionenes Europa - Historisk tilbakeblikk, trender, utviklingstrekk “Regionenes Europa”: Historiens tilbakekomst: Fra 1980-tallet: Styrking av regionene To foregående århundrer: Styrking av nasjonene

7 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 “Regionenes Europa” Fire utviklingstrekk: 1. Overnasjonale strukturer/politikk som styrker regionene 2. Styrking av regionene i EUs nåværende og kommende medlemsland 3. Regionene aktive internasjonalt 4. Nye organisasjoner/nettverk i Europa for regionene

8 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 1. Utvikling av overnasjonale strukturer eller politikk på europeisk nivå som medvirker til en styrking av det regionale nivået generelt - Reform i EUs regionalpolitikk i 1989 - Sterk økning i EUs regionalbudsjett - Etablering av EUs Regionkomité - Innføring av nærhetsprinsippet - Regionene kan delta i Rådet

9 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 - Politikk for grenseoverskridende områder - Sterkere lokal/regional medvirkning i politikken (flernivåstyring) Men: - Fremtidens regionalpolitikk? Imidlertid: - Debatten om fremtidens Europa

10 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 - Konventets forslag til ny traktat Anerkjenner lokale/regionale myndigheter Territoriell utjevning inkl. i EUs målsetninger Respekt for lokalt/regionalt selvstyre Konsultasjoner med lokale/regionale myndigheter Lokale/regionale myndigheter nevnes vedr. implementeringen av nærhetsprinsippet

11 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 Regionkomiteen rolle i overvåkningen av prinsippene om subsidiaritet og proporsjonalitet Regionkomiteen kan ta saker til EF- domstolen

12 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 2.Styrking av administrative og politiske strukturer på regionalt nivå i EU-landene og kandidatlandene - Sverige: Styrket og deretter svekket - Danmark: Sterkt, framtidig styrking eller svekkelse? - Finland: Svakt, fremtidig styrking? - Storbritannia: Styrking, prosessen fortsetter

13 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 -Italia: Styrking - Frankrike: Styrking, prosessen fortsetter - Belgia: Styrking, prosessen fortsetter - Hellas: Styrking - Irland: Styrket - Luxembourg: Styrket interkommunalt samarbeid

14 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 - Nederland: Sterkt - Spania: Styrket - Østerrike: Sterkt - Tyskland: Sterkt, men svekket? - Portugal: Svakt og svekket

15 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 EUs 10 nye medlemsland: Alle har etablert regionale nivåer som forberedelse til EU-medlemskap. I noen land administrative-, i andre land politiske regioner. Tydelig ambisjon om fremtidige folkestyrte regioner i de fleste land.

16 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 3.Regionene er aktive internasjonale på en mer kompleks måte enn før - Målsetting: Næringsutvikling - Etablering av “nye”regioner som krysser landegrenser - Regionale Brusselkontorer

17 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 4.Nye europeiske interesseorganisasjoner/nettverk for regioner/kommuner European Regions of Industrial Technology Local and Regional Development Planning

18 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 European Association for Information on Local Development Conference on Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) Assembly of European Regions (AER) Eurocities Telecities

19 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 Energie cities Sustainable Cities and Towns Network Assoc. of Cities for Recycling Carfree cities European Council of Town Planners European Federation of Conference Towns

20 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 European Federation of Regional Energy and Environment Agencies European Association of Development Agencies Association of European Border Regions European Local Employment Initiatives Group Euromontana Association of European Border Regions

21 KS Europa og internasjonale prosjekter Mars 2004 Oppsummering ”Regionenes Europa” Inspirasjon og alliansepartnere å finne i Europa for regionalt folkevalgt nivå EU-samarbeidet drivkraft for sterke, folkevalgte regioner Frankrikes pågående regionaliseringsprosess Storbritannia styrker og revitaliserer regionene Tre forvaltningsnivåer ikke mye Skandinavisk renasjonalisering


Laste ned ppt "Regionene i Europa. Erfaringer vi kan lære av. Åse Erdal Brusselrepresentant KS Frostating, 23. april 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google