Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asyl og migrasjon i et europeisk perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asyl og migrasjon i et europeisk perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Asyl og migrasjon i et europeisk perspektiv
avdelingsdirektør Siw Skjold Lexau UiO, 24. mars 2014

2 EUs justis- og innenrikssamarbeid
Fra Amsterdam til Lisboa Langtidsprogrammenes rolle Status per mars 2014: Enighet om et felles europeisk asylsystem Styrket Schengen-samarbeid Ekstern migrasjons- og asylpolitikk

3 Norges tilknytning Schengen-samarbeidet Dublin-samarbeidet
Norge velger selv å godta en rettsakt, men «Guillotine-klausulen» Fellesorganet En aktiv europapolitikk

4 Schengen-samarbeidet
Kompenserende tiltak for opphevelsen av kontrollen på indre grenser Schengen-evalueringsmekanisme «Schengen Governance» – behov for økt tillit mellom medlemslandene

5 Grensekontroll Hvert land har ansvar for sin del av yttergrensen.
Praktisk samarbeid og bistand gjennom Frontex. Økt bruk av teknologiske løsninger for å bedre kontrollen.

6 Visumpolitikk Felles visumpolitikk.
«Schengen-visa» – gir innreise til hele Schengen-området. VIS – (Visa Information System) med biometri.

7 Retur Returdirektivet – felles standarder og prosedyremessige sikkerhetsgarantier. Praktisk samarbeid om retur – joint return operations. Tilbaketakelsesavtaler. Omstridt «push-back» politikk.

8 Det felles europeiske asylsystem
Harmonisering på grunnlag av felles minimumsstandarder. Preget av kompromisser og kritisert for «a race to the bottom». Stor variasjon i gjennomføring og kapasitet. Direktiver i andre fase av CEAS nå vedtatt.

9 Dublin-samarbeidet Regler for hvilket land som er ansvarlig for å behandle en asylsøknad. Skal motvirke «asyl-shopping». Systemer og frister for overtakelse av saken og tilbaketakelse av søker. Eurodac: fingeravtrykksystem

10 Statusdirektivet Sikre en ensartet status for flyktninger – én kategori for internasjonal beskyttelse. Harmoniserer oppfatningen av hvilke aktører som kan betraktes som forfølgere, internfluktbegrepet og kjønnsperspektivet. Mot gjensidig anerkjennelse av asylvedtak?

11 Prosedyredirektivet Rettssikkerhetsgarantier og prosedyreregler.
Tilgang til å søke asyl, personlig intervju, informasjon, rettshjelp og klage. Krav om maks 6 mnd saksbehandlingstid.

12 Mottaksdirektivet Større likhet i mottaksforhold og rettigheter.
Tilgang til arbeidsmarkedet etter 9 mnd. Prosedyregarantier mot internering – ikke utelukkende fordi man søker asyl. Særlige rettigheter for sårbare grupper.

13 EASO Det europeiske støttekontoret for asyl. Tre formål:
Praktisk samarbeid. Støtte til medlemsland under press. Følge med på gjennomføringen av regelverk. Norge inngikk avtale om tilknytning 2014.

14 Solidaritet og byrdefordeling
Stort press på yttergrensen i Middelhavet. Konfliktlinje mellom Nord- og Sør-Europa. Foreløpig økonomiske virkemidler. Pilotprosjekt for relokalisering. Mot felles asylsaksbehandling og pooling av mottaksplasser?

15 Partnerskap med tredjeland
«The root causes of migration». Migrasjonspartnerskap - kapasitetsbygging Flyktninger Migrasjon og utvikling Retur Lovlige kanaler for migrasjon

16 Fremtidige perspektiver
EU som viktigste drivkraft for høyere standarder – påvirker også Norge. Er landene villige til å gi fra seg handlefrihet i asylpolitikken? Finanskrisens effekt på asylsystemene? Domstolenes rolle?


Laste ned ppt "Asyl og migrasjon i et europeisk perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google