Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVEM TJENER PÅ ARBEIDSINNVANDRINGEN? OXLO-KONFERANSEN 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVEM TJENER PÅ ARBEIDSINNVANDRINGEN? OXLO-KONFERANSEN 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVEM TJENER PÅ ARBEIDSINNVANDRINGEN? OXLO-KONFERANSEN 2012

2 NORSK ARBEIDSINNVANDRINGSPOLITIKK Før 1975: Fritt frem Fra 1975: Innvandringsstopp - dette stoppet ikke innvandringen, men endret den: - få/ingen kom for å jobbe - flere kom av andre grunner (flukt, familie) Fra 2004: Fritt frem i Europa - mange arbeidsinnvandrere fra andre europeiske land - men få/ingen arbeidsinnvandrere fra utenfor Europa

3 ARBEIDSINNVANDRING TIL NORGE REGLER Innad i Europa: Rett til å søke og ta arbeid Utenfor Europa: Innvandringsstopp, men unntak bl.a. for: - Faglært (videregående eller høyere, fagbrev eller spesielle kvalifikasjoner) - Ufaglært (sesongarbeider eller sjøfolk) - Spesialist (lønn over 500 000 kroner) I praksis er det svært få som søker og får oppholdstillatelse for arbeid

4 ARBEIDSINNVANDRING TIL NORGE RESULTATER Sysselsetting Inntekt Livskvalitet

5 ARBEIDSINNVANDRING TIL NORGE RESULTATER Sysselsetting Inntekt Livskvalitet

6 ARBEIDSINNVANDRING TIL NORGE RESULTATER Sysselsetting Inntekt Livskvalitet

7 ARBEIDSINNVANDRING TIL NORGE RESULTATER Sysselsetting Inntekt Livskvalitet -Familie -Bolig -Velferdsordninger -Trygghet -Utdanning -Fritid

8 HVEM TJENER PÅ ARBEIDSINNVANDRINGEN? Økonomisk teori – alle kan tjene Men det finnes kompliserende faktorer: -Velferdsstaten -Får vi tak i kompetansen vi trenger? -Effekten på norske lønninger og arbeidsplasser -Viljen og evnen til omstilling

9 HVEM TJENER? NORSKE ARBEIDSGIVERE OG NORSK NÆRINGSLIV Privat og offentlig sektor -Mangler arbeidskraft -Mangler viktig kompetanse - og gapet blir større fremover -Kostnader -Fleksibilitet -Nytenkning/innovasjon FORBEDRINGSPOTENSIALE - Vekk fra oppfatningen at arbeidsinnvandring=sosial dumping -Rekruttering -Innsats for integrering -Språkopplæring

10 HVEM TJENER? NORSK ØKONOMI OG VELFERDSSTATEN

11 Delvis misvisende. Modererende faktorer: -Oppslaget basert på innvandring ett år, så stopp. -Mer realistisk med ny innvandring hvert år -Arbeidsinnvandring bidrar da til å finansiere velferdsstaten, gjennom å fylle på med nye mennesker i arbeidsdyktig alder når andre blir gamle -Men, velferdsstatens innretning gjør at dette blir et ”pyramidespill” – vi trenger stadig ny arbeidsinnvandring Dessuten: Økonomisk vekst, arbeidskraftbehov, reformer i velferdsstaten og arbeidslivet

12 HVEM TJENER? NORSK ØKONOMI OG VELFERDSSTATEN Økonomisk vekst: - Handel - Innovasjon - Fleksibilitet Velferdsstaten: - Arbeidskraftbehov - Finansieringsbehov Fattigdomsbekjempelse FORBEDRINGSPOTENSIALE -Omstillingsvilje og –evne -Arbeidslinjen -Aktiviserende ordninger -Introduksjonskurs -Språkopplæring -Initiativ fra arbeidsgiver -Innvandring tilpasset etterspørsel

13 HVEM TJENER? ”GAMLE” NORDMENN Generelt: - Sterkere økonomi - Sterkere næringsliv - Konkurranse, omstilling, vekst - Billigere varer og tjenester Men: - Sosial dumping - Noen vil merke konkurransen bedre enn andre - Krever omstilling Vi bør tenke som vi gjør med internasjonal handel: Utsette oss for konkurransen, ta omstillingene, bistå de som merker konkurransen best, og høste gevinstene.

14 HVEM TJENER? INNVANDRERNE SELV ”Sosial jumping” -Arbeid -Lønn -Velferd -Livskvalitet Arbeidsledige i Europa: -Spania 6 millioner -Frankrike 3 millioner -Polen 2 millioner

15 HVEM TJENER? INNVANDRERNE SELV ”Sosial jumping” -Arbeid -Lønn -Velferd -Livskvalitet

16 HVEM TJENER? INNVANDRERNE SELV ”Sosial jumping” -Arbeid -Lønn -Velferd -Livskvalitet

17 HVEM TJENER? INNVANDRERNE SELV ”Sosial jumping” -Arbeid -Lønn -Velferd -Livskvalitet

18 HVEM TJENER? INNVANDRERNE SELV -Gjør det bedre med tiden -Gjør det bedre enn de ville gjort om de ble igjen hjemme -Gjør det bedre enn de ville gjort om de dro til andre land -Gir barna sine muligheter de ellers ikke ville hatt

19 HVEM TJENER? INNVANDRERNE SELV Likevel: -Arbeidsinnvandringen må tilpasses etterspørselen -Politikk bestemmer rammene for integreringen -Arbeidslinje også for innvandrere: Reformer av velferdssystemet? -Arbeidsinnvandring og integrering krever betydelig egeninnsats

20 HVEM TJENER IKKE PÅ ARBEIDSINNVANDRINGEN? De som har noe å bidra med, men som ikke får komme. Erkjennelser: -Det er i dag vanskelig å komme til Norge fra utenfor EU/EØS -Vi trenger mer arbeidskraft, inkludert arbeidsinnvandring -Vi ønsker bedre integrering og økt deltakelse i arbeidslivet -Vi trenger mange forskjellige typer arbeidskraft -Vi må tiltrekke oss attraktiv arbeidskraft -Vi trenger innvandring som er tilpasset etterspørselen etter arbeidskraft -Arbeidsinnvandrere arbeider -Arbeidsgivere er best til å avgjøre behov Inspirasjon: Den svenske reformen i 2008.

21 TAKK!


Laste ned ppt "HVEM TJENER PÅ ARBEIDSINNVANDRINGEN? OXLO-KONFERANSEN 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google