Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs Sorg og kriser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs Sorg og kriser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs Sorg og kriser
© Diakonikurs.com Bjørge Aass

2 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
Kveldens program Sorg i Bibelen Definisjon av sorg Sorgfaser Når reaksjonene uteblir Hvordan hjelpe i sorgen? Andre former for sorg Litt om kriser © Diakonikurs.com Bjørge Aass

3 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
«Den sitter så dypt – og gjør så vondt» © Diakonikurs.com Bjørge Aass

4 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
Sorg i Bibelen Stikkord Lidelse - Job 7.1 ff smerte gråt tåre bedrøvelse fortvilelse jammer hjerte sørge © Diakonikurs.com Bjørge Aass

5 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
Sorg i Bibelen (2) Sorg oppstår ved: Død – Joh 11,19 Lidelse – Joh 16,29; 1 Pet 2,19 Fiendskap – 2 Sam 2,26 Uforstand – Ordsp 10,1 Synd er opphavet til det destruktive. Se eventuelt Salme 38 Det kommer en dag, det finnes et sted, hvor sorgen skal ta slutt: Åpb 21,1-5a © Diakonikurs.com Bjørge Aass

6 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
Definisjon av sorg «Sorg er den følelsen en opplever ved tap» © Diakonikurs.com Bjørge Aass

7 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
Sorgfaser (1) Sjokkfasen. Tett opp til dødsdagen. Reaksjoner: oppspilt stivne til rastløs kjenne fysisk smerte føle uvirkelighet apatisk © Diakonikurs.com Bjørge Aass

8 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
Sorgfaser (2) Reaksjonsfasen. Her er samtalen som «verktøy» viktig. Denne fasen preges av: følelsesmessig utladning ensomhet lengsel og leting angst skyldfølelse søvnproblemer aggresjon © Diakonikurs.com Bjørge Aass

9 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
Sorgfaser (3) Bearbeidingsfasen. Man ser framover igjen. Vurderer situasjonen og opplevelser i lys av det som har skjedd. Nyorienteringsfasen. Man kan se at man har modnes, eller lært noe. Men man sitter ofte igjen med følelsen av at det var «dyrt kjøpt, men…» © Diakonikurs.com Bjørge Aass

10 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
Oppgave To og to. Del egne erfaringer med hverandre i forhold til de fire fasene. © Diakonikurs.com Bjørge Aass

11 Når reaksjonene uteblir
Noen gjør seg harde. Noen inntar en fromhetsrolle. Noen flykter i oppgaver. Til «unormal sorg» regner man med fravær av sorg. «Sjelesorgen må alltid ta sikte på å hjelpe den sørgende til ikke å være taper, eller sterk.» Gunnar Elstad © Diakonikurs.com Bjørge Aass

12 Hvordan hjelpe i sorgen
Samtale om den døde Praktiske oppgaver Være tilstede, omtanke Drøfte framtiden Holde sammen som familie © Diakonikurs.com Bjørge Aass

13 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
Andre former for sorg Sorg/smerte: Over det gode livet jeg ikke har lenger Over det gode livet jeg ikke fikk/ aldri opplevde Over det vonde livet jeg opplevde © Diakonikurs.com Bjørge Aass

14 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
Andre former for sorg 2 Tap av en som betydde mye for meg. Når en du er glad i er borte. Dør eller forlater deg, ikke er glad i deg lenger eller skuffer deg. Tap av en å være glad i, en å bety noe for. Gode venner eller kolleger. Tap av noe som betydde mye for deg. Helse, legemsdeler, spenstig og sprek kropp, fin og glatt hud. Tap av livsoppgaver, livsform og livsstil. Hus og hjem, god økonomi, barn du aldri fikk eller barn du mistet, personer som endret livsstil og ble «annerledes» for deg (for eksempel ved alkoholmisbruk), avvisning fra viktige personer i livet ditt, respekt for en person, selvrespekt. Tap kan også oppleves ved den følelsesmessige døden som kommer når: Tålmodigheten er slutt, håpet om forandring er forbi, kjærligheten er brukt opp, troen er blitt borte, tilliten er blitt sveket, omsorgen opphører, glede og latter er forstummet, de gode ord sies ikke mer. © Diakonikurs.com Bjørge Aass

15 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
Kriser Hva er en krise? © Diakonikurs.com Bjørge Aass

16 RAKSJONER PÅ TRAUMATISKE HENDELSER
Vi vil imidlertid først presisere at samme hendelse ikke nødvendigvis gir samme type reaksjon hos alle mennesker, men være avhengige av hva som har skjedd, og kontekstuelle og personlige forhold. Reaksjoner etter traumatiske hendelser vil således variere som en følge av mange faktorer: © Diakonikurs.com Bjørge Aass

17 Forhold ved den traumatiske hendelsen:
Graden av opplevd fare for å bli skadd eller av å være i livsfare Intensiteten og varigheten av den traumatiske hendelsen Sterke og langvarige traumatiske sanseinntrykk, f.eks. bli eksponert for mye blod, døde mennesker, sterk ubehagelig lukt, ubehagelig lyd, være innestengt eller holdt som gissel Være vitne til at ens nærmeste dør eller kommer alvorlig til skade Være vitne til at andre blir skadd eller dør Være vitne til omfattende samfunnsødeleggelse som fører til tap av eiendeler, bosted, kaos og oppløsning © Diakonikurs.com Bjørge Aass

18 Sider ved støtten en person/familie har tilgang på:
Sosiale ressurser som støtte fra familie, venner, etc. Støtte i arbeidssituasjonen fra overordnede og kollegaer Religiøs tilknytning og medlemskap i organisasjoner som medfører støtte © Diakonikurs.com Bjørge Aass

19 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
VÅR VIKTIGSTE OPPGAVE Å være tilstede! © Diakonikurs.com Bjørge Aass

20 © Diakonikurs.com Bjørge Aass
Det er lov å spørre! © Diakonikurs.com Bjørge Aass

21 © Diakonikurs.com Bjørge Aass


Laste ned ppt "Velkommen til kurs Sorg og kriser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google