Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VITENSKAPEN OM SAMFUNNET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VITENSKAPEN OM SAMFUNNET"— Utskrift av presentasjonen:

1 VITENSKAPEN OM SAMFUNNET
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

2 Hva er samfunnsvitenskap?
Samfunnsvitenskap handler om mennesker i ulike typer av samfunn, ikke bare om enkeltmennesker og grupper i samfunnet, men også om samfunnet som helhet. Samfunnsvitenskapen er basert på systematisk forskning om slike emner og omfatter de kunnskaper, teorier og metoder som utvikles i tilknytning til denne forskningen. Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

3 Samfunnsvitenskapen og samfunnet
Samfunnsforskeren er både deltaker og tilskuer Reaktivitet (kontrolleffekt): Problem knyttet til at aktører som studeres, reagerer på at de blir studert, slik at atferden blir utypisk Refleksivitet: Uttrykk for at den kunnskapen som genereres, preges av forskerens bakgrunn, erfaringer, referanserammer og metoder Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

4 Tre hovedoppgaver for samfunnsvitenskapen
Analytisk oppgave: Drøfting av ulike typer samfunnsforhold med utgangspunkt i mer generelle samfunnsvitenskapelige begreper, teorier og innsikter. Kritisk oppgave: Problematisering og kritiske drøftinger av etablerte ordninger og mønstre i samfunnet, sett i forhold til ulike verdier og modeller for sosial samhandling og samfunnsmessig organisering. Konstruktiv oppgave: Studier av ulike samfunnsmessige problemer med sikte på å initiere og fremme bestemte løsninger av disse problemene. Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

5 Samfunnsvitenskapelige metoder
Fakta og verdier Empiriske studier tar sikte på å avklare hvordan samfunnsforholdene faktisk er, og normative studier tar sikte på å drøfte hvordan samfunnsforholdene bør være Forholdet mellom fakta og verdier er komplisert og til dels kontroversielt Forholdet mellom fakta og verdier er et viktig tema i vitenskapsteoretiske debatter, for eksempel i debatten om positivisme og i debatten om postmodernisme Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

6 Grunnleggende prinsipper for samfunnsvitenskapelig virksomhet
Ontologisk prinsipp: Sannhet er en overordnet verdi Epistemologisk prinsipp: Oppfatninger av sannhet er teoretisk, metodologisk og kontekstuelt forankret Metodologisk prinsipp: Vurderinger av sannhet bygger på rasjonelle og logiske kriterier Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

7 Forskningsetiske normer
Offentlighet Organisert skepsis Uavhengighet Universalisme Originalitet Ydmykhet Redelighet Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder


Laste ned ppt "VITENSKAPEN OM SAMFUNNET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google