Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMMENHENGER MELLOM VARIABLER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMMENHENGER MELLOM VARIABLER"— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMMENHENGER MELLOM VARIABLER
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 15 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

2 Sammenhenger mellom variabler: Ulike analysemetoder
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

3 Samfunnsvitenskapelige metoder
Tabellanalyse Bivariat og multivariat tabellanalyse går ut på å sammenlikne betingede fordelinger. Prosentdifferansen (tallverdien) er et mål på sammenhengens styrke. Multivariat tabellanalyse kontrollerer for spuriøsitet og avklarer: Hvor sterk effekt hver av de uavhengige variablene har på den avhengige variabelen. Om det er samspill mellom de uavhengige variablene Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

4 Samfunnsvitenskapelige metoder
Prosentdifferanser Sett opp tabellen med verdiene på den avhengige variabelen til venstre og verdiene på den uavhengige variabelen øverst Prosentuer vertikalt Sammenlikne horisontalt Prosentdifferansen: d = 56 – 33 = 23 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

5 Samfunnsvitenskapelige metoder
Effekter og samspill Effekter: Samspill: Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

6 Samfunnsvitenskapelige metoder
Korrelasjonsanalyse Gamma Korrelasjonsanalyse for variabler på ordinalnivå Koeffisienten viser i hvilken grad enhetene er ordnet likt eller ulikt på de to variablene Gamma varierer mellom -1 og +1 og avklarer styrke og retning for monotone sammenhenger Pearsons r Korrelasjonsanalyse for variabler på intervall- og forholdstallsnivå Koeffisienten er et uttrykk for hvor stor andel av spredningen rundt gjennomsnittet på hver av de to variablene som er felles for begge variablene Pearsons r varierer mellom -1 og +1 og avklarer styrke og retning for lineære sammenhenger. Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

7 Samfunnsvitenskapelige metoder
Beregning av gamma Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

8 Beregning av Pearsons r
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

9 Samfunnsvitenskapelige metoder
Regresjonsanalyse Regresjonsanalyse går ut på finne den rette linjen (regresjonslinjen) i spredningsdiagrammet som er best mulig tilpasset alle enhetene Dette gjøres ved å beregne en likning (regresjonslikningen) Multippel regresjon kontrollerer for spuriøsitet og avklarer: Hvor sterk effekt hver av de uavhengige variablene har på den avhengige variabelen (uttrykt ved standardiserte regresjonskoeffisienter) Hvor stor andel av variansen i den avhengige variabelen som forklares ved hjelp av alle de uavhengige variablene (uttrykt ved R2) Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

10 Regresjonslikning og regresjonslinje
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder


Laste ned ppt "SAMMENHENGER MELLOM VARIABLER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google