Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INDEKSER OG FORDELINGER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INDEKSER OG FORDELINGER"— Utskrift av presentasjonen:

1 INDEKSER OG FORDELINGER
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 14 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

2 Systematisering av data i form av tall
Kvantitative data foreligger som tall Analysen gjennomføres etter datainnsamlingen og baseres på statistiske metoder og standardiserte analyseteknikker Analysene utføres ved hjelp av dataprogrammer Materialet organiseres i en datamatrise, med utgangspunkt i en kodebok Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

3 Utsnitt av datamatrise
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

4 Samfunnsvitenskapelige metoder
Eksempel på kodebok Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

5 Omkoding og indekskonstruksjon
Omkoding innebærer at flere verdier på en og samme variabel slås sammen, ut fra logiske eller empiriske kriterier Ved omkoding kan målenivået bli endret Indekskonstruksjon innebærer at flere variabler (indikatorer) slås sammen til en indeks Vi skiller mellom ulike typer av indekser, for eksempel typologibaserte og additive indekser Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

6 Indekskonstruksjon ved hjelp av typologi
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

7 Indikatorer i en additiv indeks
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

8 Samfunnsvitenskapelige metoder
Fordelinger Fordelingen av enhetene på en variabel kalles univariat fordeling Slike fordelinger kan analyseres ved hjelp av ulike typer av frekvenser, grafiske framstillinger og statistiske mål Vi skiller mellom absolutte, relative og kumulative frekvenser Vi skiller mellom ulike typer av grafiske framstillinger, for eksempel søylediagram, kakediagram og linjediagram Vi skiller mellom mål for sentraltendens og mål for spredning Fordelinger kan være positivt skjeve, negativt skjeve eller symmetriske En symmetrisk fordeling omtales som en normalfordeling Normalfordelinger spiller en viktig rolle i sannsynlighetsutvelging av enheter og statistisk generalisering av analyseresultater Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

9 Samfunnsvitenskapelige metoder
Frekvensfordelinger Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

10 Samfunnsvitenskapelige metoder
Søylediagram Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

11 Samfunnsvitenskapelige metoder
Kakediagram Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

12 Samfunnsvitenskapelige metoder
Linjediagram Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

13 Typisk normalfordeling
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

14 Statistiske mål på sentraltendens
Typetall (nominalnivå): Verdien med størst frekvens Median (ordinalnivå): Verdien der fordelingen deles i to like store deler (når verdiene er ordnet i stigende rekkefølge) Aritmetisk gjennomsnitt (intervall- og forholdstallsnivå): Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

15 Statistiske mål på spredning
Modalprosent (nominalnivå): Den prosentandelen som har typetallsverdien Normert modalprosent (nominalnivå): Kvartilavvik (ordinalnivå): Varians (intervall- og forholdstallsnivå): Standardavvik (intervall- og forholdstallsnivå): Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder


Laste ned ppt "INDEKSER OG FORDELINGER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google