Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTSPØRRING AV RESPONDENTER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTSPØRRING AV RESPONDENTER"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTSPØRRING AV RESPONDENTER
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 9 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

2 Uformell intervjuing: Forberedelser til datainnsamlingen
Utforme intervjuguide vurdere informasjonsbehov spesifisere tema vurdere kommunikasjonsform Avgjøre grad av åpenhet og avklare spørsmål om konsesjon Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

3 Uformell intervjuing: Gjennomføring av datainnsamlingen
Informere respondentene og avtale intervju Gjennomføre intervjuet etablere god kommunikasjonssituasjon ta utgangspunkt i guiden vurdere temaenes rekkefølge og formulere spørsmål ut fra intervjuets utvikling bruke lydopptak og/eller notater Utskrift av lydopptak Eventuelt velge ut flere respondenter og intervjue disse Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

4 Uformell intervjuing: Typiske problemer
Kommunikasjonen mellom forskeren og respondenten kan fungere dårlig Forskeren kan påvirke svarene Respondentens erindringsfeil eller selvpresentasjon kan påvirke svarene Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

5 Strukturert utspørring: Forberedelser til datainnsamlingen
Avklare utspørringsmåte Utforme spørreskjema formulere spørsmål formulere svaralternativer avgjøre spørsmålenes rekkefølge vurdere omfang og layout Preteste og eventuelt forbedre spørreskjemaet Instruere eventuelle intervjuere Avgjøre grad av åpenhet og ordne konsesjon Informere respondentene Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

6 Eksempel på åpent (1) og lukket (2) spørsmål
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

7 Utforminger av lukket spørsmål
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

8 Spørsmål med kombinasjon av åpent og lukket format
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

9 Samfunnsvitenskapelige metoder
Sammensatt spørsmål Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

10 Eksempler på nøytrale (1-2) og ledende (3-5) spørsmål
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

11 Grafisk vurderingsskala
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

12 Eksempel på Likert-skala
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

13 Strukturert utspørring: Gjennomføring av datainnsamlingen
Gjennomføre utspørringen respondenten mottar spørreskjemaet, eller blir oppsøkt eller oppringt av en intervjuer respondenten fyller ut skjemaet selv, eller intervjueren stiller spørsmålene og fyller ut skjemaet det utfylte spørreskjemaet hentes hos respondenten, sendes tilbake av respondenten, eller tas med av intervjueren Eventuelt foreta purring eller gjenbesøk Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

14 Strukturert utspørring: Typiske problemer
Frafall eller upålitelige svar, som følge av: Respondentenes vilje til å svare Respondentenes evne til å svare Respondentenes forståelse av spørsmålene Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

15 Datainnsamling ved utspørring: Oppsummering
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder


Laste ned ppt "UTSPØRRING AV RESPONDENTER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google