Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 19

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 19"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 19
TID, ROM OG NIVÅ Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 19 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

2 Longitudinelle studier
Longitudinelle studier belyser prosesser og tidsforløp Kvalitative longitudinelle analyser er velegnet til kontinuerlige studier av prosesser, særlig gjennom deltakende observasjon Basert på for eksempel biografiske studier eller dokumentstudier kan kvalitative analyser også dekke lengre tidsrom Kvantitative longitudinelle analyser er velegnet til sammenlikninger av mange tidspunkter innenfor lange tidsrom Utspørringer av respondenter kan danne grunnlag for tre typer av diakrone data: Erindringsdata Tidsseriedata Paneldata Tidsseriedata over lengre tidsrom gir muligheter for kohortanalyser Tidsfeilslutninger er slutninger om utvikling over tid basert på data om bare ett tidspunkt Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

3 Samfunnsvitenskapelige metoder
Komparative studier Komparative studier går ut på å sammenlikne ulike samfunn, enten samfunn som er mest mulig like eller samfunn som er mest mulig ulike Kvalitative komparative analyser legger vekt på helhetlig forståelse av hver enhet Kvantitative komparative analyser tar utgangspunkt i spesifikke variabler for å karakterisere enhetene Variablene kan brukes for enhetene hver for seg, for alle enhetene under ett, eller slik at hver enhet utgjør en egen verdi på en spesiell variabel Ekvivalensproblemer innebærer at forutsetningene for sammenliknbarhet svekkes Vi skiller mellom språklig, kontekstuell, begrepsmessig og metodisk ekvivalens. Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

4 Samfunnsvitenskapelige metoder
Flernivåstudier Flernivåstudier omfatter enheter på to eller flere nivåer i samfunnet I kontekstuelle analyser betraktes forhold på et gitt nivå i lys av forhold på høyere nivåer Kvalitative flernivåanalyser gir helhetlig forståelse av fenomenene som studeres Kvantitative flernivåanalyser legger vekt på sammenhenger mellom utvalgte variabler og kombinerer variabler med referanse til de ulike nivåene Vi skiller mellom globale, aggregerte og kontekstuelle variabler Nivåfeilslutninger er slutninger om forhold på et bestemt nivå basert på data om et annet nivå Vi skiller mellom økologiske og atomistiske feilslutninger Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 19"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google