Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNHOLDSANALYSE AV DOKUMENTER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNHOLDSANALYSE AV DOKUMENTER"— Utskrift av presentasjonen:

1 INNHOLDSANALYSE AV DOKUMENTER
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 10 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

2 Kvalitativ innholdsanalyse: Forberedelser til datainnsamlingen
Avklare fokus velge prioriterte tema velge typer av tekster Finne tekster Eventuelt avtale adgang til å bruke tekstene og vurdere grad av åpenhet Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

3 Kvalitativ innholdsanalyse: Gjennomføring av datainnsamlingen
Gjennomgå tekstene systematisk foreta kildekritiske og kontekstuelle vurderinger velge ut og registrere relevant innhold kategorisere det relevante innholdet Velge ut andre relevante tekster og gjennomgå disse systematisk Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

4 Kvalitativ innholdsanalyse: Typiske problemer
Forskerens perspektiv kan påvirke utvelgingen og tolkningen av tekstene Begrenset kildekritisk forståelse kan påvirke tolkningen av tekstene Begrenset kontekstuell forståelse kan påvirke tolkningen av tekstene Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

5 Kvantitativ innholdsanalyse: Forberedelser til datainnsamlingen
Finne de utvalgte tekstene Eventuelt avtale adgang til å bruke tekstene og vurdere grad av åpenhet Utforme kodeskjema spesifisere variabler vurdere variablene i forhold til de utvalgte tekstene vurdere forholdet mellom manifest og latent innhold i de utvalgte tekstene spesifisere måleenhet og kategorier for de ulike variablene spesifisere kodeenhet og kontekstenhet Utforme kodeinstruks og instruere koderne Preteste og eventuelt forbedre kodeskjemaet og kodeinstruksen Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

6 Eksempel på kodeskjema
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

7 Kvantitativ innholdsanalyse: Gjennomføring av datainnsamlingen
Gjennomgå systematisk de utvalgte tekstene og fylle ut ett kodeskjema for hver analyseenhet identifisere spesifiserte variabler registrere en kategori for hver av de identifiserte variablene Sammenlikne ulike koderes registreringer for samme tekster Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

8 Kvantitativ innholdsanalyse: Typiske problemer
Kodernes bakgrunn og oppfatninger kan påvirke vurderingen og registreringen av innholdet i tekstene Begrenset kontekstuell forståelse kan påvirke vurderingen av ord og uttrykk i teksten Fokuseringen på kvantitative aspekter ved teksten kan påvirke tolkningen av innholdet Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

9 Datainnsamling ved innholdsanalyse: Oppsummering
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder


Laste ned ppt "INNHOLDSANALYSE AV DOKUMENTER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google