Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGIER FOR DATAKOMBINASJONER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGIER FOR DATAKOMBINASJONER"— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGIER FOR DATAKOMBINASJONER
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 11 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

2 Hovedtrekk ved innsamlingen av kvalitative og kvantitative data
Undersøkelsesopplegg Aspekt ved datainnsamlingen Forholdet til kildene Prinsipp for behandling av kildene Prinsipp for registrering av data Viktigste ledd i datainn-samlingen Deltakende observasjon (kvalitative data) Naturlig interaksjon Tilgjengelighet til relevante hendelser og handlinger Fullstendighet Observatør Strukturert observasjon (kvantitative data) Fokus på utvalgte hendelser og handlinger Sammenliknbarhet mellom utvalgte hendelser og handlinger Nøyaktighet Instrument Uformell intervjuing Åpen interaksjon Tilgjengelighet til den enkelte respondent Intervjuer Strukturert utspørring Programmert interaksjon Sammenliknbarhet mellom alle respondenter Kvalitativ innholdsanalyse Datamaterialet suppleres underveis Tilgjengelighet til relevant informasjon Forsker Kvantitativ innholdsanalyse Tekstenheter utvalgt på forhånd Sammenliknbarhet mellom utvalgte tekstenheter Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

3 Kombinasjoner av kvalitativ og kvantitativ datainnsamling
Kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ datainnsamling er en form for metodetriangulering Ulike strategier for kombinasjoner av ulike datatyper: Kvalitative undersøkelser som forberedelse til kvantitative undersøkelser Kvalitative undersøkelser som oppfølging av kvantitative undersøkelser Parallell innsamling av kvalitative og kvantitative data Kvantifisering av kvalitative data Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder


Laste ned ppt "STRATEGIER FOR DATAKOMBINASJONER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google